BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bul Radosław (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Oferta i siła oddziaływania lotniska Poznań-Ławica na obszar województwa wielkopolskiego w kontekście funkcjonowania sąsiednich portów lotniczych
Offer and Catchment Area of the Poznań-Ławica Airport in the Area of the Wielkopolskie Voivodeship in the Context of the Offer of Neighbouring Airports
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2018, nr 44, s. 67-89, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Porty lotnicze, Transport lotniczy, Konkurencyjność
Airports, Air transport, Competitiveness
Uwagi
Streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo wielkopolskie, Region poznański
Greater Poland Voivodeship, Poznan region
Abstrakt
Celem opracowania jest ocena konkurencyjności oferty Portu Lotniczego Poznań-Ławica w kontekście działalności sąsiednich lotnisk regionalnych w kraju oraz określenie siły oddziaływania wybranych portów lotniczych na obszar województwa wielkopolskiego przy wykorzystaniu modelu probabilistycznego Huffa. Wyniki analiz wskazują, że sąsiednie lotniska w znaczącym stopniu oddziałują na mieszkańców regionu i mocno wpływają na rynek usług lotniczych w województwie. Lotnisko Ławica jest obiektem pierwszego wyboru przede wszystkim dla mieszkańców centralnej części wielkopolski, im bliżej granicy województwa tym większe dostrzega się oddziaływanie konkurencyjnych portów lotniczych. Duże znaczenie ma w tym względzie oferta połączeń dostępna z poszczególnych lotnisk oraz częstotliwość lotów. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to present the offer and the catchment area of the Poznań-Ławice Airport in the context of the offer of other regional airports in the country. The results of analyses show that neighbouring airports have a significant impact on the inhabitants of the region and strongly affect the market of air services in the area of the region. Ławica Airport is the first-choice facility, primarily for residents of the central part of Wielkopolska, while the closer to the border of the province, the greater the impact of competing airports is noted. Number of connections available from the airports and the frequency of flights is the most important factor. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brol W. 2014. Analiza konkurencji lotnisk - model Huffa, WB Data (https://wbdata.pl/model-huffa-dla-lotnisk/).
  2. Chojnicki Z. 2011. Zakres i warunki zastosowania modelu potencjału w badaniach przestrzenno-ekonomicznych. [W:] Z. Chojnicki, T. Czyż, W. Ratajczak (red.), Model potencjału. Podstawy teoretyczne i zastosowania w badaniach przestrzenno-ekonomicznych oraz regionalnych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
  3. Czyż T. 2002. Application of the potential model to the analysis of regional differences in Poland. Geographia Polonica, 75, 1: 13-24.
  4. Gadziński J. 2013. Funkcjonowanie lokalnego system transportowego na tle współczesnych procesów urbanizacyjnych. Przykład aglomeracji poznańskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
  5. Juliao R.P. 1998. Measuring Accessibility: a GIS based methodology for accessibility evaluation. GIS PlaNET'98 Proceedings. Edycja CD. USIG.
  6. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. 2012. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
  7. Mynarski S., Badania rynkowe w przedsiębiorstwie. 2001. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
  8. Pijet-Migoń 2012. Zmiany rynku lotniczych przewozów pasażerskich w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 25.
  9. Trzepacz P., Jemioło J. 2012. Pasażerski transport lotniczy Polski w dobie liberalizacji (2004-2012), Prace Geograficzne, 131: 7-34.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu