BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepaniak Małgorzata
Tytuł
Warunki prowadzenia działalności gospodarczej a stopień rozwoju gospodarczego krajów świata
Conditions of Doing Business and the Level of Economic Development of Countries around the World
Źródło
Toruńskie Studia Międzynarodowe, 2007, nr 1 (1), s. 163-180, tab., wykr., bibliogr. 6 poz.
Torun International Studies
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy, Kraje najsłabiej rozwinięte, Kraje wysoko rozwinięte, Kraje rozwijające się, Polityka makroekonomiczna
Economic development, Least developed countries, High-developed countries, Developing countries, Macroeconomic policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Choć nie ulega wątpliwości, że właściwie prowadzona polityka makroekonomiczna jest bardzo ważnym uwarunkowaniem rozwoju, rośnie przekonanie, że jakość regulacji rządowych w kwestii warunków prowadzenia działalności gospodarczej jest jednym z głównych czynników wzrostu gospodarczego. Niniejszy artykuł pokazuje jak znacząco kraje świata różnią się pod względem stwarzania warunków dla przedsiębiorców do prowadzenia firmy oraz pokazuje stopień zależności tych uwarunkowań od bogactwa kraju i jego poziomu rozwoju gospodarczego. (abstrakt oryginalny)

Although macro policies are unquestionably important, there is a growing consensus that the quality of government regulation of business is a major determinant of prosperity and development. Some governments around the world have implemented wide-ranging reforms, including macro-stabilization programs, price liberalization, privatization, and opening to foreign trade. In many countries, however, entrepreneurial activity remains limited, poverty high, and growth stagnant. Other countries have spurned orthodox macro reforms and done well. This article shows how significantly economies differ in the way in which they regulate the entry of new businesses and how much it depends on the development level of each country. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Baza danych World Development Indicators, http://www.worldbank.org.
  2. Baza danych Doing Business, http://www.worldbank.org.
  3. Raport Banku Światowego Doing Business 2006 Creating Jobs.
  4. Raport Global Competitioeness Report 2006-2007, World Economic Forum, http://www.weforum.org.
  5. Raport The Heritage Foundation, The Wall Street Journal, Index of Economic Freedom World Ranking 2007.
  6. Zienkowski L. (red.), Co sprzyja rozwojowi gospodarczemu?, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-8168
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/TIS.2007.011
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu