BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomaszyk Mikołaj J. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Kaczmarek Adam (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Integracja publicznego transportu zbiorowego na przykładzie aglomeracji poznańskiej - opinie włodarzy gmin
Integration of Public Collective Transport on the Example of Poznań Agglomeration - Opinions of the Municipal Authorities Cooperating with the City of Poznań
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2018, nr 44, s. 135-152, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Transport publiczny, Jakość usług transportowych, Współpraca międzygminna
Public transport, Quality of transport services, Commune cooperation
Uwagi
Streszcz., summ.
Abstrakt
Polski ustawodawca przewiduje kilka metod współpracy międzygminnej, której celem jest wspólne wykonywanie zadań publicznych. W przypadku integracji dotyczącej organizacji i zarządzania miejskim publicznym transportem zbiorowym w Polsce najczęściej wykorzystywaną do tego celu formułą jest instytucja porozumienia międzygminnego. Celem opracowania jest zweryfikowanie omawianych w literaturze wad i zalet integracji międzygminnej w formule porozumień międzygminnych lub związków komunalnych z punktem widzenia i doświadczeniem włodarzy gmin aglomeracji poznańskiej płynącym z kilkuletniej współpracy z miastem Poznaniem w dziedzinie publicznego transportu zbiorowego. Zbadanie satysfakcji włodarzy jest ważne w kontekście zacieśnienia integracji i jej rozszerzenia o inne dziedziny polityki komunalnej. (abstrakt oryginalny)

There are many ways to cooperate between local government units. The most known in Poland are: inter-municipal agreement and inter-communal relationship. Both have their pros and cons. This article is going to show why the municipal authorities mostly chooses the first one type of cooperation despite of pros of the second one. It is also going to show the community stewards point of view of organizing the public collective transport, if collaboration with the ZTM Poznań is worth for communes that are part of the Poznań Agglomeration. Carried out research could be a turning point of a perception by municipals of quality of public transport. It could define how the public collective transport will look like in the future. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamus R. i in. (red.) 2012. Związki międzygminne. Komentarz. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 2. Adamus R. 2012. Związki międzygminne: komentarz. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 3. Czajkowski J.M. i in. 2013. [W:] A. Porawski (red.), Współpraca JST w Polsce - stan i potrzeby. Poznań.
 4. Dolnicki B. (red.) 2012. Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 5. Frieske K.W. 1999. Dialog społeczny: zasady, procedury i instytucje w odniesieniu do podstawowych kwestii społecznych. Warszawa.
 6. Jaworska-Dębska B. i in. 2013. M. Stahl (red.), Prawo administracyjne: Pojęcia instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie. Wyd. Wolters Kluwer. Warszawa.
 7. Kiełbus M., Kostrzewska J. 2015. Zalety realizacji zadań w formie związku międzygminnego. Kancelaria Ziemski & Partners (www.wspolnota.pl; dostęp: 20.11.2015).
 8. Kołodziejski H., Wyszomirski O. 2010. Problemy funkcjonowania i rozwoju rynku transportu miejskiego. [W:] Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów. Materiały konferencyjne V Konferencji Naukowo-Technicznej organizowanej w ramach XXIV KTP. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom.
 9. Kołsut B. 2016. Zinstytucjonalizowane sieci współdziałania międzygminnego w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 10. Madej B., Pruciak K., Madej R. 2015. Publiczny transport miejski. Zasady tworzenia rozkładów jazdy. Biblioteka Akademii Transportu i Przedsiębiorczości, Warszawa.
 11. Milewska A., Czaban T. 2014. Formalnoprawne aspekty funkcjonowania związków międzygminnych. Zeszyty Naukowe SGGW, 106.
 12. Ofiarski Z. (red.) 2004. Księga jubileuszowa z okazji 15-lecia WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin.
 13. Roehring C. 2015. Landleben mit Zukunft? Empfehlungen und Strategien zur Sicherung von Mobilitaets und Versorgunserfodnissen in strukturschwachen landlichen Raumen in Nordhessen sowie Definition einer Minimalausstattung. Kassel University Press, Kassel.
 14. Sparmann J. 2010. Nachchaltige Sicherung der Mobilitat in der Region Frankfurt Rhein/Main als Herauforderung fuer die interkommunale Zusammenarbeti. [W:] H. Pechlaner, M. Bachinger (red.), Lebensqualitat und Standortattraktivitat, Kultur, Mobilitat und regionale Marken als Erfolgsfaktoren. Erich Schmidt Verlag, Berlin
 15. Swianiewicz P. i in. 2016. Współpraca międzygminna w Polsce - związek z rozsądku. Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 16. Szlachetko J.H., Gajewski R. (red.) 2016. Instytucjonalne formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego na obszarach. Gdańsk.
 17. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 1. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań
 18. Tomaszyk M. 2017. Bezpłatna komunikacja podczas alertu smogowego, Przegląd Komunalny 12, Wydawnictwa Abrys, Poznań.
 19. Tomaszyk M. 2016. Kierunki rozwoju aglomeracji poznańskiej - uwagi na marginesie dotychczasowej współpracy i propozycji przyłączenia ościennych gmin do miasta Poznania.
 20. Tomaszyk M. 2017. Wybrane elementy polityki jakości komunikacji publicznej w aglomeracji poznańskiej na przykładzie standardów Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Polityka i społeczeństwo 3(15).
 21. Tosiek P. 2003. Parlament Europejski. Studium prawno-politologiczne. Lublin.
 22. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 10 grudnia 2010 r. (Dz.U. z 2011 r., nr 5, poz. 13).
 23. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dostęp: 21.02.2018 r.).
 24. Wyporska-Frankiewicz J. 2010. Publicznoprawne formy działania administracji o charakterze dwustronnym. Warszawa.
 25. Wytrążek W. 2004. Środki nadzoru nad samorządem terytorialnym. Prawo, Administracja, Kościół, 3.
 26. Ziemski K. 2016. Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji ich zadań. [W:] K. Ziemski, A. Misiejko (red.), Organizacja publicznego transportu zbiorowego przez jednostki samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów współdziałania. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, seria: Prawo, 97, Poznań.
 27. Zimmermann J. 2005. Prawo administracyjne. Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu