BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kulczyńska Katarzyna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Marciniak Natalia
Tytuł
Miejsca nagłej śmierci w Poznaniu - ich typologia i formy upamiętnienia
Places of Sudden Deaths in Poznań - Their Typology and Forms of Commemoration
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2018, nr 44, s. 185-204, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona dóbr kultury, Socjologia kultury
Protection of cultural goods, Sociology of culture
Uwagi
Streszcz., summ.
Kraj/Region
Poznań
Poznan
Abstrakt
W artykule przedstawiono typologię i formy upamiętniania miejsc nagłej śmierci w Poznaniu na podstawie inwentaryzacji tych miejsc przeprowadzonej w latach 2016-2017. Typologii miejsc nagłej śmierci dokonano w oparciu o 4 kryteria: (1) formę upamiętnienia miejsca wypadku, (2) położenia miejsca pamięci względem kategorii dróg publicznych, (3) położenia względem centrum miasta oraz (4) położenia w układzie wertykalnym miasta. Z uwagi na pierwsze kryterium przeprowadzono szerszą charakterystykę tych miejsc. W przestrzeni publicznej Poznania wyróżniono aż 12 form upamiętnienia miejsc nagłej śmierci, z których znicze, przydrożne krzyże i kwiaty występują najczęściej, natomiast rzadkim sposobem upamiętnienia zmarłego w miejscu wypadku jest biały rower. (abstrakt oryginalny)

The article presents the typology and forms of commemoration of places of sudden deaths in Poznań based on the inventory of these places taken in the years 2016-2017. The typology of places of sudden deaths was done based on four criteria: (1) the commemoration form of the place of death, (2) the location of the place in relation to the categories of public roads, (3) the location in relation to the city centre, and (4) the location in the city's vertical pattern. As to the first criterion, a more detailed characteristic of these places was conducted. In the Poznań public space no fewer than 12 forms of commemorating places of sudden deaths were distinguished, among which candles, The article presents the typology and forms of commemoration of places of sudden deaths in Poznań based on the inventory of these places taken in the years 2016-2017. The typology of places of sudden deaths was done based on four criteria: (1) the commemoration form of the place of death, (2) the location of the place in relation to the categories of public roads, (3) the location in relation to the city centre, and (4) the location in the city's vertical pattern. As to the first criterion, a more detailed characteristic of these places was conducted. In the Poznań public space no fewer than 12 forms of commemorating places of sudden deaths were distinguished, among which candles, The article presents the typology and forms of commemoration of places of sudden deaths in Poznań based on the inventory of these places taken in the years 2016-2017. The typology of places of sudden deaths was done based on four criteria: (1) the commemoration form of the place of death, (2) the location of the place in relation to the categories of public roads, (3) the location in relation to the city centre, and (4) the location in the city's vertical pattern. As to the first criterion, a more detailed characteristic of these places was conducted. In the Poznań public space no fewer than 12 forms of commemorating places of sudden deaths were distinguished, among which candles, roadside crosses and flowers occur the most often, whereas a rare example of commemorating a dead person in the place of an accident is a white bicycle. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antolak M., Szyszkowski W. 2013. Funkcjonowanie krzyża przydrożnego w krajobrazie kulturowym Polski. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 21: 57-66.
 2. Clark J., Cheshire A. 2004. Rip by the roadside: a comparative study of roadside memorials in New South Wales, Australia, and Texas, United States. Omega, 48(3): 203-222.
 3. Everett H. 2000. Roadside crosses and memorial complexes in Texas. Folklore, 111: 91-118.
 4. Everett H. 2002. Roadside crosses in contemporary memorial culture. University of North Texas Press, Denton, Texas.
 5. Klima E. 2011. Przestrzeń religijna miasta. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 6. Lewicka B. 2012. Nekropolis. [W:] K. Bierwiaczonek, B. Lewicka, T. Nawrocki (red.), Rynki, malle i cmentarze. Przestrzeń publiczna miast śląskich w ujęciu socjologicznym. Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków, s. 80-95.
 7. Matykowski R., Dura M. 2010. Tanatotopografia pamięci w przestrzeni publicznej Poznania. [W:] J. Słodczyk, A. Dembicka-Niemiec (red.), Funkcje miast jako czynnik kształtowania przestrzeni miejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 87-94.
 8. Mulczyński J. 2001. Historia pisana na murach. Tablice pamiątkowe w Poznaniu po 1945 roku. Kronika Miasta Poznania, 2: 246-253.
 9. Przybylska L. 2013a. Krzyże pamięci przy ulicach Trójmiasta. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 21: 77-88.
 10. Przybylska L. 2013b. Problem krzyży powypadkowych w Gdańsku. Studia Gdańskie, 33: 209-224.
 11. Reid A. 2015. Place, meaning, and the visual argument of the roadside cross. Savannah Law Review, 2(1): 265-300.
 12. Szpociński A. 2008. Miejsca pamięci (lieux de mémoire). Teksty Drugie, 4(112): 11-20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu