BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kulczyńska Katarzyna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Marciniak Natalia
Tytuł
Odwiedzenia nekropolii na Miłostowie w Poznaniu i ich motywy
Visits to the Miłostowo Necropolis in Poznań and Their Motives
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2018, nr 44, s. 205-219, rys., tab., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona dóbr kultury, Ochrona obszarów kulturowych, Turystyka kulturowa
Protection of cultural goods, Protection of cultural areas, Cultural tourism
Uwagi
Streszcz., summ.
Kraj/Region
Poznań
Poznan
Abstrakt
W artykule podjęto próbę określenia natężenia i częstotliwości odwiedzeń cmentarza na Miłostowie jako największej poznańskiej nekropolii, a także wyznaczenia zasięgu jego oddziaływania na podstawie miejsca zamieszkania odwiedzających cmentarz oraz wskazania motywów odwiedzeń przestrzeni sepulkralnej, którymi kierują się podróżujący do takich właśnie miejsc. Podstawą analiz były przede wszystkim wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród 300 osób, jak również zebrane w drodze pomiaru bezpośredniego dane statystyczne dotyczące natężenia ruchu pieszych wchodzących na cmentarz. (abstrakt oryginalny)

The article attempts to determine the intensity and frequency of the visits to the Miłostowo cemetery as the largest Poznań metropolis and also to measure its impact range based on the places of residence of those visiting the cemetery and their motives for going to such places. The analyses conducted were based primarily on a survey study carried out among 300 individuals and also on statistical data concerning the intensity of pedestrian traffic entering the cemetery, collected via direct measurement. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barełkowska J., Karwat J. 2002. Górczyńska nekropolia. Kronika Miasta Poznania, 1: 202-223.
 2. Bączyk J., Bilski A. 2005. Na stoku Cytadeli Poznańskiej. Wydawnictwo Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych, Poznań.
 3. Długozima A., Dymitryszyn I., Winiarska E. 2013. Tanatoturystyka jako nowa, potencjalna forma turystyki w lasach mazurskich, wykorzystująca zasób historycznych i zabytkowych cmentarzy ewangelickich. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 37/4: 83-89.
 4. Gajewska M. 2012. Semantyka i estetyka pola pamięci. Estetyka i Krytyka, 25(2): 45-65.
 5. Gorączko J. 2016. Tanatoturystyka - naturalne zjawisko w podróżnictwie czy kontrowersyjny trend światowej turystyki kulturowej? Turystyka i Rekreacja, 18(2): 159-173.
 6. Hałas H. 2000. Cmentarz parafii Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana na Jeżycach. Kronika Miasta Poznania, 2: 160-184.
 7. Hałas H. 2004. Dębieckie cmentarze. Kronika Miasta Poznania, 1: 143-181.
 8. Kaczmarek J. 2002. Nekropolie jako przestrzeń kultury. [W:] E. Orłowska (red.), Kultura jako przedmiot badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne. Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 75-86.
 9. Klima E. 2011. Przestrzeń religijna miasta. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 10. Kolbuszewski J. 1996. Cmentarze. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 11. Kowalczyk A. 2005. Między sacrum a profanum - problemy badawcze współczesnej geografii turyzmu. Geografia i Sacrum, 2: 63-76.
 12. Krajkowski L. 2010. Zabytkowy Cmentarz Górczyński parafii Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu: 1910-2010. Wyd. Parafia Matki Boskiej Bolesnej, Poznań.
 13. Krajkowski L., Podmostko-Kłos A., Węcka A. 2012. Zabytkowy Cmentarz Jeżycki w Poznaniu założony w 1905 roku. Stowarzyszenie Opieki nad Zabytkowym Cmentarzem Jeżyckim, Poznań.
 14. Królikowska A. 2012. Estetyka współczesnych cmentarzy. Opuscula Sociologica, 1: 59-72.
 15. Lewicka B. 2012. Nekropolis. [W:] K. Bierwiaczonek, B. Lewicka, T. Nawrocki (red.), Rynki, malle i cmentarze. Przestrzeń publiczna miast śląskich w ujęciu socjologicznym. Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków, s. 80-95.
 16. Łopusiewicz M. 2010. Cmentarz parafii św. Antoniego Padewskiego w Poznaniu-Starołęce. Wydawnictwo i Drukarnia Uni-Druk, Poznań.
 17. Maluśkiewicz P., Łęcki W., Anders P. 1998. Poznań od A do Z: leksykon krajoznawczy. Wydawnictwo Kurpisz, Poznań, s. 52-58.
 18. Miąskowski J.M. 1983. Kto się boi lokalnego patriotyzmu? Pomerania, 4(120): 9.
 19. Mórawski K. 2004. Warszawskie cmentarze - sacrum we współczesnej europejskiej metropolii. [W:] A. Koseski, A. Stawarz (red.), Sfera sacrum i profanum w kulturze współczesnych miast Europy Środkowej. Polskie Towarzystwo Etnologii Miasta, Warszawa-Pułtusk, s. 85-96.
 20. Mrugalska-Banaszak M. 1999. Wilda: dzielnica Poznania 1253-1939. Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań.
 21. Muszel M. 2007. Tanatoturystyka - mroczna strona turystyki. Kultura i Społeczeństwo, 1: 151-167.
 22. Olszewski W. 2008. Cmentarze na stokach poznańskiej cytadeli. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 23. Przecławski K. 1973. Turystyka a wychowanie. Wydawnictwo NK, Warszawa.
 24. Przecławski K. 2004. Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki. Wyd. 2. Albis, Kraków.
 25. Seaton A.V. 1996. Guided by the dark: From Thanatopsis to Thanatourism. International Journal of Heritage Studies, 2(4): 234-244.
 26. Smoczkiewiczowa A., Linette R. (red.) 1997. Cmentarz Zasłużonych na Wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu. Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań.
 27. Stasiak A., Tanaś S. 2005. Przestrzeń sepulkralna w turystyce. Turystyka i Hotelarstwo, 8: 9-42.
 28. Suliborski A. 2013. Nekropolie jako miejsce w przestrzeni społeczno-kulturowej Łodzi - ranga i specyfika ich znaczeń społecznych. [W:] M. Wójcik (red.), Studia regionalne. Społeczeństwo - region - miejsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 183-198.
 29. Szafran H. 1959. Miasto Poznań i okolica. Wydawnictwo PTPN, Poznań.
 30. Tanaś S. 2004. Cmentarz jako przedmiot zainteresowań geografii turyzmu. Turyzm, 14/2: 71-87.
 31. Tanaś S. 2005. Cmentarz jako obiekt zainteresowań turysty oraz miejsce spędzania wolnego czasu. Turystyka i Rekreacja, I: 254-258.
 32. Tanaś S. 2006. Tanatoturystyka - kontrowersyjne oblicze turystyki kulturowej. Peregrinus Cracoviensis, 17: 85-100.
 33. Tanaś S. 2008a. Miejsce cmentarzy w turystyce kulturowej - wokół problemu badawczego. Turystyka Kulturowa, 2: 4-16.
 34. Tanaś S. 2008b. Przestrzeń turystyczna cmentarzy. Wstęp do tanatoturystyki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 35. Twardoch E. 2012. "Usieciowione" miejsca pamięci, czyli jak symbole przeszłości stają się przestrzenią aktywności użytkowników sieci. Przegląd Kulturoznawczy, 2: 171-182.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu