BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karcz Szymon (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Tendencje w kształtowaniu nowo powstających osiedli mieszkaniowych w Europie, Polsce i Łodzi
Trends in Shaping Newly Created Residential Areas in Europe, Poland and Lodz
Źródło
Space - Society - Economy, 2018, nr 26, s. 117-137, fot., tab., wykr., bibliogr. 22 poz.
Przestrzeń - Społeczeństwo - Gospodarka
Tytuł własny numeru
Przestrzeń mieszkaniowa : Housing Space
Słowa kluczowe
Budownictwo mieszkaniowe, Przestrzeń publiczna, Zagospodarowanie przestrzenne
Housing construction, Public space, Spatial development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Europa, Łódź
Europe, Lodz
Abstrakt
Zabudowa mieszkaniowa w ciągu ostatnich dekad przeszła ogrom zmian, których celem było przede wszystkim usprawnienie oraz ulepszenie jakości życia mieszkańców osiedli. Artykuł przedstawia współczesne tendencje odnoszące się do kształtowania nowo powstających osiedli mieszkaniowych, bazując na przykładach z krajów europejskich (Irlandia, Niemcy, Hiszpania), Polski (Katowice, Kraków, Warszawa) oraz różnych dzielnic Łodzi. Celem autora jest ukazanie wspólnych cech, które wykorzystywane są aktualnie do osiągnięcia jak najlepszych efektów wizualno-socjalnych. Przedstawione badania, oparte na ofertach deweloperów oraz inwentaryzacji w terenie (na przykładach łódzkich), ukazują najczęściej stosowane rozwiązania. Analiza oparta na trzech grupach cech pozwala na szerokie spojrzenie, a także zmniejsza ryzyko pominięcia istotnych faktów na temat osiedli..(abstrakt oryginalny)

Housing development over the last decades has undergone a huge change which goal was improvement a quality of life of the residents of the housing estates. The article presents contemporary tendencies referring to shaping new housing estates based on examples from European countries (Ireland, Germany, Spain), Poland (Katowice, Kraków, Warsaw) and various districts of Lodz. The author's goal is to show common features that are currently used to achieve the best visual and social effects. The presented research based on the offers of developers and inventory (on Lodz examples) show the most frequently used solutions. Analysis based on three groups of features allows for a broad view, and also reduces the risk of omitting important facts about housing estates.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chmielewski J.M., 2001, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 2. Government of Ireland, 2009, Guidelines for Planning Authorities on Sustainable Residential Development in Urban Areas (Cities, Towns & Villages), The Stationary Office, Dublin.
 3. Gronostajska B., 2010, Architektura współczesnych osiedli mieszkaniowych. Globalizacja czy regionalizacja?, "Czasopismo Techniczne. Architektura", 107, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Kraków.
 4. Kania P., 2010, Od Charlesa Fouriera do Paolo Soleriego - przemiany w sposobie kształtowania struktur osiedli mieszkaniowych na przestrzeni wieków, "Architecturae et Artibus", 2 (2), Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
 5. Rembarz G., 2010, Współczesny model kształtowania miejskich struktur mieszkaniowych, "Architecturae et Artibus", 2 (3), Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
 6. Skoczylas O., 2016, Przeobrażanie się przestrzeni miasta i osiedli związane ze zmianami stylu życia mieszkańców, "Budownictwo i Architektura", 15, Samodzielna Pracownia Architektoniczna, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska, Lublin.
 7. Stachura E., 2012, Kształtowanie architektury domów i mieszkań z wykorzystaniem wyników badań preferencji mieszkaniowych Polaków, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", 20 (3), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 8. Szolginia W., 1982, Architektura i budownictwo, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 9. Wojkun G., 2012, Standardy współczesnego mieszkalnictwa, "Przestrzeń i Forma", 17, Szczecin.
 10. Materiały uzyskane od ATAL S.A. - Biuro sprzedaży mieszkań.
 11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice dla obszaru w rejonie lotniska Muchowiec, 2016.
 12. www.bagrypark.pl.
 13. www.brzozowaleja.pl.
 14. www.francuskapark.pl.
 15. www.jarzebinowe.pl.
 16. www.marianella-rathgar.com.
 17. www.marmurowe.com.pl.
 18. www.nowepolesie.pl.
 19. www.nowytargowek.pl.
 20. www.rynekpierwotny.pl.
 21. www.sgp-architekten.de.
 22. www.urbanity.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-3180
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1733-3180.26.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu