BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dąbrowska Agnieszka Małgorzata (SWPS University of Social Sciences and Humanities)
Tytuł
Analysis of the FIDIC Arbitration Clause in the Light of International Jurisprudence
Źródło
Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law, 2019, nr 1, s. 5-9, tab., bibliogr. 12 poz.
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej
Słowa kluczowe
Prawo, Orzecznictwo sądu, Międzynarodowy arbitraż gospodarczy, Umowa, Spory międzynarodowe
Law, Judicial decision, International commercial arbitration, Contract, International disputes
Uwagi
summ.
Abstrakt
The aim of the paper is to present the subject matter related to the procedure of resolving disputes arising in connection with implementation of agreements concluded on the basis of contract models published by the international federation FIDIC in 1999 Red and Yellow Book. The intention of the authors of the FIDIC templates was to apply an autonomous multistage procedure (the so-called multi-step clause) for resolving disputes based on arbitration without taking the matter to court. However, the application of the procedure proposed by FIDIC raises controversies of legal and factual nature. The problems concern, in particular: the nature, immediate enforceability, contestability of decisions issued by the Dispute Adjudication Board (DAB) and methods of their reinforcement. Other issues concern the absence of 'standing' or 'full-term' Adjudication Board and the right to arbitration in case when a party violates the internal dispute resolution procedure described in the contract, both for reasons dependent on and beyond its control. The publication is of legal and comparative nature and contains the analysis of related jurisprudence of civil law systems of selected countries.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bunni, N., (2005). The Gap in Sub-Clause 20.7 Of the 1999 FIDIC Contracts For Major Works. I.C.L.R. p. 272.
 2. Bunni, N., (2005). The FIDIC Forms of Contract. Cornwall: Blackwell Publishing.
 3. Dedezade, T., (2012). Mind the Gap: Analysis of Cases and Principles Concerning the Ability of ICC Arbitral Tribunals to Enforce Binding DAB Decisions under the 1999 FIDIC Conditions of Contract in: International Arbitration Law Review, No. 4, p. 147 and n. FIDIC, (1999). Warunki Kontraktowe dla budowy dla robót inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez zamawiającego (ang. Conditions of contract for construction for building and engineering works designed by the employer) wydanie angielsko- polskie niezmienione 2008 z erratą, edycja: 4. (tłumaczenie 1. wydanie 1999).
 4. FIDIC, (2013). FIDIC Guidance Memorandum to Users of the 1999 Conditions of Contract dated 1st April 2013.pdf, http://fidic.org/sites/default/files/FIDIC%20Guidance%20Memorandum%20to%20Users%20of%20the%201999%20Conditions%20of%20Contract%20dated%201st%20April%202013.pdf [accessed 24.02.2019].
 5. Kijowska, E., (2017). Enforceability of Multi-Tiered Dispute Resolution Clauses, Oxford, and Portland, Oregon: Hart Publishing, p. 173.
 6. Kijowska, E., (2017). Enforceability of Multi-Tiered Dispute Resolution Clauses, Oxford, and Portland, Oregon: Hart Publishing, p. 173.
 7. Klee, L., (2015). International Construction Law. Wiley- Blackwell.
 8. Knutson, R., (2015). FIDIC: An Analysis of International Construction Contracts. Kluwer Law International, p. 75.
 9. Lachna, M., (2015). FIDIC: decyzje Komisji Rozjemstwa w Sporach- fachowe rozstrzygnięcie czy kosztowna formalność?, http://www.codozasady.pl/fidic-decyzje-komisji-rozjemstwa-w-sporach-fachowe-rozstrzygniecie-czy-kosztowna-formalnosc/.
 10. Latawiec, T., (2014). Skutki prawne i kontraktowe decyzji wydanej przez Komisje Rozjemstwa w sporach, in: Biuletyn Konsultant, No 2014/34-35, p. 29.
 11. Latawiec, T., (2015). Wytyczne FIDIC z dnia 1 kwietnia 2013 r. dla stosujących Warunki Kontraktu z 1999 w odniesieniu do Decyzji1 Komisji Rozjemczej in: SIDiR, https://sidir.pl/wp-content/uploads/2015/04/LATAWIEC_Zalecenia-FIDIC_decyzja-KR.pdf [accessed 27.02.2019].
 12. Nowaczyk, P., (2014). Konferencja Sądu Arbitrażowego przy SIDR in: Biuletyn Konsultant, No 2014/ 31, p. 10 and n.
 13. Pietkiewicz, P., (2008). Egzekwowalność decyzji Komisji rozjemczych w umowach FIDIC. Kwartalnik ADR. No 1 (9)/2010, p. 88.
 14. http://arbitraz.laszczuk.pl/_adr/118/Egzekwowalnosc_decyzji_Komisji_rozjemczych_w_umowach_FIDIC.pdf.
 15. Pochodyła, M., (2008). Rozwiązywanie sporów budowlanych według nowej czerwonej książki FIDIC, in: Biuletyn Arbitrażowy, No 7, p. 70.
 16. Pryles, M., (2001). Multi-Tiered Dispute Resolution Clauses in: Journal of International Arbitration, No 18, p. 159 and n.
 17. Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Warszawie, (2010), Postanowienie o właściwości (art. 1180 k.p.c.) Skutki niezgłoszenia roszczenia Inżynierowi Kontraktu w świetle warunków FIDIC, in: e-Przegląd Arbitrażowy No 1 (spring) 2010, p. 31; http://www.sadarbitrazowy. org.pl/upload/EPA1-2010.pdf. [accessed 20.02.2019].
 18. Seppälä, Ch., (2001). Sub-Clause 20.7 of the FIDIC Red Book does not justify denying enforcement of a 'binding' DAB decisions, in: Construction Law International. No 6 (30).
 19. Seppälä, Ch., (2011). Sub-Clause 20.7 of the FIDIC Red Book does not justify denying enforcement of a 'binding' DAB decision Construction Law International. No 6(30).
 20. Snakowska- Estorinho, E. (2014). Skróty z wystąpień z Konferencji Sądu Arbitrażowego przy SIDR (25 March 2014), in: Biuletyn Konsultant, No 2014/3, p. 7.
 21. Srokosz, T., Brzóska, M., Barczyk, M., (2011). Arbitraż jako naturalny sposób rozwiązywania sporów powstałych na gruncie kontraktów typu FIDIC, in: Kwartalnik ADR, No 3(15)/2011, p. 125.
 22. Szumański, A., (2010). System Prawa Handlowego. Vol 8. Arbitraż handlowy. Warszawa.
 23. Tan, E. i Coldwell, R., (2015). Another (Unsuccessful) Challenge to the Finality of Interim Arbitral Awards in Singapore and Enforcing DAB Decisions on International Projects under FIDIC, in: Kluwer arbitration blog, http://kluwerarbitrationblog.com/blog/2015/06/15/another-unsuccessful-challenge-to-the-finality-of-interim-arbitral-awards-in-singapore-and-enforcing-dab-decisions-on-international-projects-under-fidic/. [accessed 23.02.2019].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-411X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.2655
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu