BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Babik Wiesław (Jagiellonian University in Krakow, Poland)
Tytuł
Sustainable Development of Information Society: Towards an Ethics of Information
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2012, nr 6/1, s. 13-20, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Rozwój zrównoważony, Etyka, Zarządzanie informacją
Information society, Sustainable development, Ethics, Information management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W społeczeństwie informacji i wiedzy, które budujemy, mamy do czynienia z ogromnym wzrostem ilości i różnorodności informacji. Ten stan jest m. in. rezultatem nowych technologii informacyjnych, które dostarczają nowych, wręcz nieograniczonych, możliwości generowania, przetwarzania, przechowywania, udostępniania i percepcji informacji. "Społeczny" zalew informacją stanowi podłoże rynku informacyjnego, na którym informacja staje się towarem. Zasygnalizowana sytuacja jest w społeczeństwie informacyjnym źródłem wielu problemów związanych z koniecznością selekcji informacji, zarządzaniem informacją oraz odpowiedzialnością etyczną uczestników procesu informacyjnego. Artykuł stanowi kontynuację rozważań nad współczesnymi problemami rozwoju społeczeństwa informacyjnego, akcentując konieczność zajęcia się etyką informacyjną, która dotyczy wszelkich działań człowieka związanych z informacją, w tym także współpracy w zakresie transferu technologii i innowacji. Przedstawiono istotę i zadania etyki informacji oraz potrzebę kształtowania kultury etycznej osób związanych z informacją. (abstrakt oryginalny)

In the information and knowledge society that we are building, we deal with a tremendous increase in the quantity and diversity of information. That condition also results from new information technologies which supply new, almost unlimited possibilities of creation, processing, storage, retrieval, and perception of information. The social flood of information constitutes a substrate of the information market where information becomes a commodity. That situation in the information society is a source of many problems related to the necessity of proper selection of information, information management and ethical responsibility on the part of information-process participants. This paper is a continuation of our considerations of the present day issues of the development of an information society, stressing the necessity of dealing with information ethics which concerns all human activities related to information, including cooperation in the transfer of technologies and innovations. We present here the object of that discipline, its tasks and the need to shape the ethical culture of all persons dealing with information. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Association of Independent Information Professional. [on-line:] http://www. aiip.org/AboutAIIP/aiipethics.html.
  2. Babik W.: Sustainable Development of Information Society: Towards an Ecology of Information. Geomatics and Environmental Engineering (AGH-UST quarterly), vol. 2, no. 1, 2008, pp. 13-24.
  3. Babik W.: Infologic and Ecologic Aspects of Sustainable Development and the Society's Access to Information and Knowledge. Geomatics and Environmental Engineering (AGH-UST quarterly), vol. 3, no. 1, 2009, pp. 11-17.
  4. Capurro R.: Ethics and Information in the Digital Age. Contribution to LIDA 2001 Annual Course and Conference: Libraries in the Digital Age, Dubrovnik 23-27 May, 2001, [on-line:] http://www.capurro.de/lida.htm.
  5. Froehlich T.: A brief history of information ethics. Miscellaneous Papers in Computer and Information Science, vol. 13, 2004, [on-line:] http://www.ub.edu/bid/13froel2.htm.
  6. Kłoskowska A.: Kultura masowa. PWN, Warszawa 1983.
  7. Nowak E.P.: Broker informacji - odpowiedŸ na zapotrzebowanie XXI wieku. Zagadnienia Informacji Naukowej, nr 1(87), 2006, pp. 51-63.
  8. Zasępa: T. Media. Człowiek. Społeczeñstwo. Doświadczenia europejsko-amerykańskie. Częstochowa 2000.
  9. http://www.itu.int/wsis/.
  10. http://www.info-ethics.com/information_ethics.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7494/geom.2012.6.1.13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu