BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieda Agnieszka (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland), Hycner Ryszard (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
Changes in the Shape of the River-Bed over a Period of Time at the Base of the Vistula River before Cracow
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2012, nr 6/1, s. 21-28, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Regulacja rzek, Geodezja
River regulation, Geodesy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Rzeka Wisła
Vistula River
Abstrakt
Wody płynące, w szczególności duże rzeki, oddziaływają na całe swoje otoczenie. Dla wykonawców geodezyjnych najważniejsze są jednak zmiany kształtu koryta rzek pociągające za sobą konieczność modyfikacji w katastrze nieruchomości. Poruszana problematyka wynika bezpośrednio z właściwości niszczących i konstruktywnych rzek oraz zapisów prawa wodnego i aktów normatywnych, na podstawie których tworzona jest ewidencja gruntów i budynków. Publikacja zawiera częściowe porównanie archiwalnych materiałów kartograficznych dotyczących odcinka Wisły na zachód od Krakowa z obecną sytuacją terenową i ma na celu zasygnalizowanie problemu, jakim jest zapewnienie aktualności map zakładanych i prowadzonych w obrębie akumulacyjno-erozyjnej działalności cieków wodnych. (abstrakt oryginalny)

Flowing waters, especially big rivers, influence their entire environment. Yet, for surveyors the most important are these changes caused by rivers, through changes in their beds, which can alternate cadastral data. The discussed problems result directly from both the damaging and constructive features of rivers and also from Water Law and other regulations which provide the fonundation for establishing grounds and building registers. This paper contains partly a comparison between former situation presented on archive maps and concerning sections of the Vistula River, west of Cracow and the contemporary situation. The purpose of this comparison is to draw the reader's attention to the important problem of updating cadastral maps, made in surrounding of accumulative-erosion activity of river, is. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bieda A.: Weryfikacja granic administracyjnych prowadzonych wzdłuż rzek w aspekcie aktualizacji katastru. AGH, Kraków 2011 (Ph.D. thesis, unpublished).
  2. Bieda A.: River bank boundary determination. Geomatics and Environmental Engineering (AGH-UST quarterly), vol. 4, no. 2, 2010, pp. 15-22.
  3. Hycner R.: Podstawy katastru. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2004.
  4. Lech-Turaj B., Noga K.: Zmiany w krajobrazie bieszczadzkich wsi na przykładzie gminy Baligród. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 3, 2011, pp. 227-233.
  5. Klimaszewski M.: Geomorfologia. PWN, Warszawa 1981.
  6. Migoń P.: Geomorfologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz. U. Nr 38, poz. 454.
  8. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późn. zm.
  9. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.
  10. Geoportal, [on-line:] http://geoportal.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7494/geom.2012.6.1.21
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu