BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gawałkiewicz Rafał (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland), Skulich Mikołaj (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
Surveying Monitoring of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary Church in Inowrocław, Located in a Mining Area, Applying Reflectorless Technologies and Precise Levelling.
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2012, nr 6/1, s. 29-42, rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Szkody górnicze, Zabytki, Geodezja
Mining damages, Monuments, Geodesy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Inowrocław
Abstrakt
Zachowanie funkcji użytkowych i estetycznych obiektów, zwłaszcza o charakterze zabytkowym, znajdujących się na terenach górniczych i podlegających wpływom eksploatacji górniczej (prowadzonej lub zakończonej), wymaga okresowego monitoringu geodezyjnego. Wykonywane w okresie 2005-2010 w ramach monitoringu geodezyjnego pomiary zabytkowego kościoła pw. ZNMP w Inowrocławiu pozwalają wnioskować o charakterze zmian geometrii bryły spowodowanych czynnikami technogennymi i egzogennymi oddziałującymi w obrębie budowli. W artykule autorzy przedstawili opis technologii pomiaru zmian geometrii wybranych elementów konstrukcji kościoła z wykorzystaniem tachimetru bezzwierciadlanego i niwelatora kodowego. (abstrakt oryginalny)

The preservation of the practical and aesthetic functions of objects, especially ones of historic character, located in mining terrains and subdued to the influences of mining exploitation (still carried out or finished), require surveying monitoring. Carried out from 2005 until 2010 in the framework of surveying monitoring, measurements of a historic building - the Annunciation of the Blessed Virgin Mary Church in Inowrocław, allow the conclusions referring to the character of the changes in the geometry of the solid, caused by technology-originated and exogenous factors in the building. In this article the authors present a description of measurement technology of changes in the geometry of selected elements of the church construction based on the use of reflectorless total station and code leveller. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gawałkiewicz R, Jóźwik M., Szczerbowski Z.: Ocena stanu podłoża budynku kościoła pw. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu. AGH, Kraków 2004 (unpublished).
  2. Gawałkiewicz R., Szczerbowski Z.: Użyteczność geodezyjnych pomiarów w diagnostyce zabytkowych obiektów na przykładzie kościoła w Inowrocławiu. Przegląd Budowlany - Miesięcznik Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, no. 2, 2005, pp. 22-28.
  3. Pielok J.: Ułożenie programu badań dla opisu wpływu eksploatacji wysadu solnego w Inowrocławiu na powierzchnię i górotwór. Instytut Geodezji Górniczej i Przemysłowej AGH, Kraków 1975 (unpublished).
  4. Sikorski Cz.: Architektura kościoła p.w. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu. Inowrocław 1998 (unpublished).
  5. Skulich M.: Ocena wpływu uwarunkowań technologicznych na wyniki określenia pozycji TCA 2003. AGH, Kraków 2002 (M. Sc. thesis).
  6. TPS300 Basic Series - TCR 303 Instrument Specifications. Leica Geosystems AG, Heerbrugg (Switzerland) 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7494/geom.2012.6.1.29
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu