BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Simińska - Domańska Katarzyna Paulina (Bielsko- Biała School of Finance and Law)
Tytuł
Prosecution of Offenders in Liquid Fuels Turnover
Źródło
Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law, 2019, nr 1, s. 25-30, rys., bibliogr. 40 poz.
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej
Słowa kluczowe
Przestępczość, Oszustwa finansowe, Paliwa płynne, Akcyza
Crime, Financial fraud, Liquid fuels, Excise duty
Uwagi
summ.
Abstrakt
The paper presents theoretical and practical aspects of prosecution of criminals involved in illegal sales of liquid fuels. It has been noticed that despite increasing attention paid to the prosecution of fuel frauds, the grey area still exists, which is due to the fact that such crimes are easy to commit, the profits to be gained are enormous, and legal consequences are rather insignificant. Recently, however, the detectability of tax frauds has increased. The improved efficiency of tax control authorities can be attributed to the introduction of the following: methodology of assessment of due diligence demonstrated by the buyers of goods in domestic transactions; JPK - the Polish equivalent of SAF-T (Standard Audit File for Tax); split payment; SENT system; fuel package.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Money.pl, https://www.money.pl/gospoda rka/wiadomosci/artykul/nadwyzkabudzetowa- vat-podatki,15,0,2422543.html, access: 12.12.2018.
 2. Adamek-Baczyńska L., Palczewska O., Monitorowanie przewozu towarównowe obowiązki i nowe wyzwania, Logistyka 2017, No 4.
 3. Baczewski K., Ryczyński J., Jakość paliw w systemie zaopatrywania w Polsce, Logistyka 2012, No 3.
 4. Dudziak S., Krajowa Administracja Skarbowa a postępowanie karne skarbowe, Prok.i Pr. 2017, No 4.
 5. Janków A., Garstecki Ł., Jakość paliw. Ekspertyza wraz ze streszczeniem, UOKiK, Warszawa 2007. Kasprzyk K., Mechanizm podzielonej płatności, PP 2018, No 8.
 6. Kowalewska-Łukuć M., Konfiskata rozszerzona oraz przepadek przedsiębiorstwa - kilka refleksji po roku obowiązywania znowelizowanych przepisów Kodeksu karnego, Palestra 2018, No 9.
 7. Lorencowicz E., Sulisz J., Wpływ wybranych czynników na ceny oleju napędowego w Polsce, IZIP 2018, Vol. II, Part 7.
 8. Mosiej G., Kryminologiczne i prawne aspekty zjawiska szarej strefy, Prok.i Pr. 2016, nr 5, p., 142.
 9. Nadolska A., Administracja skarbowa (in:) A. Drwiłło (ed.), Podstawy finansów i prawa finansowego, Warszawa 2018.
 10. Ochnio A.H., Karne prawo - zakres korzyści pochodzących z przestępstwa lub ich równowartości podlegających obowiązkowemu przepadkowi stosownie do dyspozycji art. 299 § 7 kodeksu karnego. Glosa do postanowienia SN z dnia 26 sierpnia 2015 r., V KK 20/15, OSP 2016, No 7-8.
 11. Parulski S., Śliwiński M., Monitoring przewozu towarów wrażliwych stał się faktem - pakiet przewozowy na polskich drogach, PP 2017, No 6.
 12. Piątkowska B., Przestępczość w sektorze paliwowym i jej zwalczanie: polityka bezpieczeństwa ekonomicznego Polski po 1989 roku, Poznań 2018.
 13. Podsiadły A., Zawiejska-Rataj J., Wybrane postępowania i kontrole prowadzone przez organy Krajowej Administracji Skarbowej - aspekt intertemporalny, PP 2017, No 2.
 14. Radzikowski K., Nowelizacja kodeksu karnego i kodeksu karnego skarbowego w zakresie tzw. przestępstw fakturowych, PP 2017, No 3.
 15. Radzikowski K., Podatek od towarów i usług - prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego - "pusta" faktura. Glosa do wyroku NSA z dnia 22 maja 2013 r., I FSK 902/12, OSP 2015, No 11.
 16. Rau Z., Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Kraków 2002.
 17. Sęk M., Metodyka oceny należytej staranności: ułatwienie czy utrudnienie dla podatników?, PP 2018, No 10.
 18. Stankunowicz E., Akurat z VAT-em to ten rząd ma sukces. Takiego wzrostu wpływów budżetowych jeszcze nie było, Forbs online edition
 19. https://www.forbes.pl/sukces-rzadu-w-sciaganiu-vat-na-czym-polega-ijakimi- metodami-zostal-osiagniety/s6rh83m (access: 12.12.2018).
 20. Strzelec D., Gromadzenie informacji podatkowych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej, PP 2017, No 5.
 21. The Act of 7 July 2016 amending the act on goods and services tax and other laws, [Journal of Laws] of 2016, item 1052 as amended.
 22. The Act of 9 March 2017 on the system monitoring the road and railway transport of goods, [Journal of Laws] of 2018, item 1539 as amended.
 23. The Act on the Penal Fiscal Code of 10 September 1999, [Journal of Laws] of 1999, No 83, item 930 as amended.
 24. The Decision of the Province Administrative Court in Poznań of 13 October 2015, I SA/Po 1655/15, LEX nr 1818462.
 25. The Judgement of the Court of Appeals in Kraków of 3 December 2014, II AKa 192/14, LEX nr 1602929.
 26. The Judgement of the Court of Appeals in Kraków of 3 October 2017, I ACa 692/16, LEX nr 2507800.
 27. The Judgement of the Province Administrative Court in Olsztyn of 8 November 2018, I SA/Ol 572/18, LEX nr 2589134.
 28. The Judgement of the Province Administrative Court in Poznań of 15 March 2012, III SA/Po 561/11, LEX nr 1139334.
 29. The Regulation of the Ministry of Finance of 15 December 1999 on excise duty, [Journal of Laws] of 1999, No 105, item 1197 as amended.
 30. The Regulation of the Ministry of Finance of 20 August 2010 on marking and colouring energy products, i.e. [Journal of Laws] of 2010, No 157, item 1054 as amended.
 31. The Regulation of the Ministry of Finance of 28 March 2000 amending the Regulation on excise duty, [Journal of Laws] of 2000, No 21, item 267 as amended.
 32. The Regulation of the Ministry of Finance of 29 March 2004 on marking and colouring motor fuels intended for heating purposes, and heating oils, [Journal of Laws] of 2004, No 53, item 527 as amended.
 33. The Regulation of the Ministry of Finance of 29 November 2005 amending the Regulation on marking and colouring motor fuels and heating oils for the purposes of the sales inspection, [Journal of Laws] 2005, No 239, item 2014 as amended.
 34. The Regulation of the Ministry of Finance of 30 May 2005 on marking and colouring motor fuels and heating oils for the purposes of the sales inspection, [Journal of Laws] of 2005, No 96, item 815 as amended.
 35. The Response of the Secretary of State in the Ministry of Finance - on behalf of the Minister - to the interpellation No 6255 on the exemption of some enterprises from excise duty on marine fuel, http://orka2.sejm.gov.pl/IZ3.nsf/main/44864D9A (access: 10.12.2018).
 36. Trojanowski D., Wycena stacji paliw metodą zysków w podejściu dochodowym - przykłady, Warszawa 2018.
 37. Turaliński K., Przestępczość zorganizowana w III RP, Radom 2009.
 38. Zawadka G., Nasilenie przestępstw gospodarczych w policyjnych statystykach, Rzeczpospolita online edition, https://www.rp.pl/Sadownictwo/301299908- Nasilenie-przestepstw-gospodarczych-w-policyjnych-statystykach.html (access: 12.12.2018).
 39. Zawadka G., Śledczy zajął firmę mafii paliwowej, Rzeczpospolita online edition, https://www.rp.pl/Sadownictwo/180119133-Sledczy-zajal-firmemafii- paliwowej.html (access: 12.12.2018).
 40. Zdyb M., Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze. Prawo bankowe. Obrót instrumentami finansowymi. Fundusze inwestycyjne. Ochrona konkurencji. Vol. II, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-411X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.1789
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu