BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Więckowska Wioleta (Department of Law and Administration of Silesian University), Jasion Marek (Jagiellonian University)
Tytuł
Serious Violation of Workers' Rights in a Situation when Employees Refrain from Work due to Employer's Failure to Provide Safe and Hygienic Working Conditions
Źródło
Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law, 2019, nr 1, s. 47-52, bibliogr. 36 poz.
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej
Słowa kluczowe
Prawa pracownika, Praca, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Kodeks pracy
Employee rights, Labour, Health and safety at work, Labour Code
Uwagi
summ.
Abstrakt
The paper examines a situation in which an employee is entitled to terminate the contract of employment without prior notice. The case under examination occurs when the employer commits a serious violation of workers' rights by failing to provide safe and hygienic working conditions. The paper also presents topic related controversies that have arisen in the doctrine and judicature and tries to establish at which point one may speak of a breach of fundamental labour rights and on the basis of which regulations the employer may be held liable. The authors also try to determine whether certain situations could constitute a basis for termination of the employment contract by the employee, at the same time giving rise to the right to claim damages from the employer. Other issues touched upon in the paper include the absence of a catalogue of infringements in the Polish Labour Code and the way of assessing the weight of various infringements.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran K.W., Kodeks pracy, Warszawa, 2014.
 2. Budka B., Uprawnienia pracownika w razie naruszenia przez pracodawcę obowiązku ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych- artykuł dyskusyjny, PiZS 11/2008.
 3. Dorre- Kolasa D. (in:) Baran K.W., Prawo pracy, Warszawa 2010.
 4. Florek L., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2009.
 5. Jaśkowski K., Maniewska E., Kodeks cywilny. Komentarz, vol. I, Kraków 2006.
 6. Jończyk J., Prawo pracy, Warszawa 1992.
 7. LEX (2000), Judgement of the Supreme Court of 4 April 2000, I PKN 516/99, LEX no 41595. v.
 8. LEX (2006), Judgement of the Supreme Court of 8 August 2006, I PK 54/06, LEX no 203547.
 9. LEX (2009), Judgement of the Supreme Court of 8 October 2009, II PK 114/09, LEX no 558297.
 10. LEX (2010), Judgement of the Supreme Court of 10 November 2010, I PK 83/10, LEX no 737372.
 11. LEX (2012), Judgement of the Supreme Court of 27 July 2012, I PK 53/12, LEX no 1350592.
 12. LEX (2012), Judgement of the Supreme Court of 27 July 2012, I PK 53/12, LEX no 1231310.
 13. LEX (2012), Judgement of the Supreme Court of 10 May 2012, II PK 220/11, LEX no 1211159.
 14. LEX (2012), Judgement of the Supreme Court of 10 May 2012, II PK 220/11, LEX no 1211159.
 15. LEX (2014), Judgement of the Supreme Court of 18 March 2014, II PK 176/13, LEX no 1458632.
 16. LEX (2015), Judgement of the District Court in Bielsko-Biała of 1 October 2015, VI Pa 53/15 (unpublished).
 17. LEX (2017), Judgement of the Supreme Court of 13 April 2017, I PK 146/16, (unpublished).
 18. LEX (2017), Judgement of the Supreme Court of 18 May 2017, II PK 119/16, LEX no 2306362.
 19. Manichowski P. (in:) Gniewek E., Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2011.
 20. Mitrus L. (in:) Baran K.W., Prawo pracy, Kraków 2005.
 21. Mitrus L., (in:) Sobczyk A., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2015.
 22. Ostaszewski W., Odpowiedzialność uzupełniająca pracodawcy, Toruń 2015.
 23. Ostaszewski W., Ciężkie naruszenie przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika w orzecznictwie Sądu Najwyższego, Praca i zabezpieczenie społeczne 4/2015.
 24. Patulski A., (in:) Muszalski W., Nałęcz A., Małęcz M., Orłowski G. i in., Kodeks pracy z komentarzem, Gdańsk 2003.
 25. Rycak A., (in:) Stelina J., op. cit., p. 172; Maniewska E., Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika na podstawie art. 55 § 11 k.p., PiZS 6/2011.
 26. Sadlik R., Odszkodowanie dla pracownika w razie rozwiązania przez niego umowy o pracę bez wypowiedzenia w orzecznictwie Sądu Najwyższego, PiZS 8/2007.
 27. Salwa Z., Kodeks pracy. Komentarz, Bydgoszcz- Warszawa 2004.
 28. Salwa Z., Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 1999.
 29. Sobczyk A. (in:) Wagner B., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2009.
 30. Sobczyk A., Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych jako przesłanka rozwiązania umowy o pracę, (in:) Świątkowski A., Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Kraków 1999/2000.
 31. Sobczyk A., Prawo pracy w świetle Konstytucji RP, tom 1. Teoria Publicznego i prywatnego indywidualnego prawa pracy, Warszawa 2013.
 32. Świątkowski A. M., Polskie prawo pracy, Warszawa 2003.
 33. Tomaszewska M. (in:) Stelina J., Prawo pracy, Warszawa 2013.
 34. www.isap.gov.pl (2017), Act of 23 April 1964,- Kodeks cywilny, Journal of laws 2017, item 459.
 35. www.isap.gov.pl (2016), Act of 26 June 1974- Kodeks pracy, Journal of laws 2016, item 1666.
 36. Zieliński T., Prawo pracy zarys systemu, część II Prawo stosunku pracy, Warszawa-Kraków 1986.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-411X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.2652
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu