BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wójcik-Jurkiewicz Magdalena (Cracow University of Economics), Karczewska Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Assessment of the Going Concern Value of a Business Entity by Means of Selected Discriminative Models.
Źródło
Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law, 2019, nr 1, s. 53-60, tab., diagram, bibliogr. 27 poz.
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej
Słowa kluczowe
Modele dyskryminacyjne, Działalność gospodarcza, Rachunkowość
Discriminatory models, Business activity, Accounting
Uwagi
summ.
Abstrakt
The issue of evaluation of a business as an ongoing concern is frequently explored in accounting science and practice. Despite this fact, however, the authors managed to identify an interesting research gap i.e. the possibility to apply discriminative analysis to detect threats for the ongoing concern. The research hypothesis assumed and defended by the authors is that the ongoing concern principle on long term basis can only be verified by means of discriminative analysis models. For the purposes of the paper the authors applied the following research methods: the analysis method, the deduction method, the analysis of literature on the subject matter as well as national and international regulations. As the result of the conducted research, the authors identified factors for evaluation of ongoing concern and presented sample applications of discriminative analysis for assessing the chances of businesses to operate in the future. The paper is of cognitive and practical nature especially with respect to the ongoing concern and to the usefulness of collected data for development of businesses. Additionally, the authors point to vital threats that may impact the decision taking processes regarding continuation of business activity.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauer, K. (2018). Hierarchia cech jakościowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw w postępowaniu upadłościowym. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 98(154).
 2. Dittmann, P. (2008). Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 3. Dzierżanowska, B. (2014). Kierownictwo musi analizować zagrożenia. Rzeczpospolita.
 4. Emerling, I. (2014). Creative accounting versus the financial result of an enterprise.
 5. Social Sciences at the Common Conference Vol. 2, No. 1.
 6. Frendzel, M., Ignatowski, R., & Kabalski, P. (2011). Ujawnienia informacji w sprawozdaniach finansowych. MRS 1, MSSF 7, MSSF 8. Warszawa: SKwP.
 7. Głębocka, M.. (2016). Przesłanki braku kontynuacji działalności a sprawozdawczość finansowa jednostki - wybrane problemy. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Nr 287.
 8. Gostomczyk, B. (2013). Ryzyko utraty zdolności jednostki do kontynuowania działalności w teorii i praktyce gospodarczej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 765.
 9. Hołda, A. (2006), Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 10. Hołda, A., Micherda, B. (2007), Kontynuacja działalności jednostki i modele ostrzegające przed upadłością. Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów.
 11. ISA 2001 - the Polish Edition, Standard no 240: The auditor's responsibility relating to fraud in an audit of a financial statement.
 12. Iwanowicz, T. (2017). Ocena zalożenia o kontynuacji działaności przedsiębiorstwa z punktu widzenia biegłych rewidentów. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości tom 95 (151).
 13. Korol, T. (2010). Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości. Warszawa: Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer.
 14. Kumor, I. (2016). Idenyfikacja i klasyfikacja zjawiska zagrażających kontynuacji działalności i ich ujęcie sprawozdawcze. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia.
 15. Mączyńska, E. (2008). Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, Warszawa: SGH.
 16. Micherda, B., Stępień, K. (2016). Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego. Warszawa: Difin.
 17. Raczkowska, M. (2016). Audyt finansowy jako narzędzie oceny przedsiębiorstwa. Rachunkowość. Nie tylko księgowanie. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 18. Raporty finansowe (2010-2017). Downloaded from https://www.biznesradar.pl/raporty-finansowe-bilans/PBG
 19. Rutkowska, J. (2006). Ocena przydatności metod prognozowania bankructwa w warunkach polskich. Zeszyty Naukowe nr 683.
 20. Rydzak, R. (2016). Rola biegłego rewidenta w wykrywaniu istotnych zniekształceń sprawozdania finansowego będąych konsekwencją oszustwa. [in:] M. Wójcik-Jurkiewicz, Ryzyko nadużyć w rachunkowości i finansach. Katowice, Uniwersytet Ekonomiczny Katowice.
 21. Spychała, M. (2013). Zastosowanie analizy wskaźnikowej oraz modeli wczesnego ostrzegania w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw na przykładzie spółek Irena S.A. i Krosno S.A. Zarządzanie i Finanse nr 1.
 22. Szczepankiewicz, E. (2013). Propozycja identyfikacji i klasyfikacji zagrożeń w ocenie zasadności przyjęcia zalożenia o kontynuacji działalności w jednostkach. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości tom 73 (129). Warszawa.
 23. Śnieżek, E., Wiatr, M. (2011). Raportowanie przepływów pieniężnych w kontekście zmian we współczesnej sprawozdawczości finansowej. Warszawa: Wolters Kluwer.
 24. The Polish Accounting Act. Journal of laws 2013 item 330 as amended.
 25. Wędzki, D. (2012). The sequence of cash flow in bankruptcy prediction: Evidence from Poland. Theoretical Journal of Accounting 68 (124).
 26. Wójcik-Jurkiewicz, M. (2016). Ryzyko nadużyć w rachunkowości i finansach. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 27. Wójcik-Jurkiewicz, M., Jurkiewicz, R. (2014). Kierunki zmian w zakresie wiarygodności sprawozdań finansowych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach No 164.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-411X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.1644
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu