BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korzeniowska Joanna (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland), Panek Ewa (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
The Content of Trace Metals (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) in Selected Plant Species (Moss Pleurozium Schreberi, Dandelion Taraxacum Officianale, Spruce Picea Abies) Along the Road Cracow - Zakopane.
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2012, nr 6/1, s. 43-50, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Środowisko przyrodnicze, Zanieczyszczenie środowiska, Transport drogowy
Natural environment, Environmental pollution, Road transport
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Kraków, Zakopane
Cracow
Abstrakt
The goal of the paper was to define the phytoindication ability of selected plant species in the conditions of the impact of traffic on the environment. The contents of the following trace metals were analysed: Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn in three plant species: moss Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt., dandelion Taraxacum officianale F. H. Wigg. And in Norway spruce Picea abies (L.) H. Karst alongside the communication route Kraków-Zakopane. The plant samples (green parts of moss, leaves of dandelion, and two year old needles of common spruce) were taken in seven transects perpendicular to the road in the following distances from the edge of the road: 5 m, 10 m, 50 m and 100 m. The moss Pleurozium schreberi turned out to be the best indicator among the tested plant species because it accumulated trace metals in the highest concentrations. In the leaves of the dandelion lower concentrations of metals were found, while the lowest ones were in the needles of the spruce. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berg T., Steinnes E.: Use of mosses (Hylocomium splendens and Pleurozium schreberi) as biomonitors of heavy metal deposition: from relative to absolute deposition values. Environmental Pollution, vol. 98 (1), 1997, pp. 61-71.
 2. Bylińska E., Matusiewicz O.: Kadm w liściach i igłach drzew z różnych środowisk. Zeszyty Naukowe Komitetu PAN "Człowiek i Środowisko", nr 26, 2000, pp. 239-243.
 3. Bylińska E.: Akumulacja pierwiastków śladowych w igłach świerka Picea abies (L.) KARST na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 22 (2), 2003, pp. 163-169.
 4. Dąbkowska-Naskręt H., Jaworska H., Malczyk P., Długosz J., Kobierski M.: Kadm w glebach i mniszku lekarskim z regionu pomorsko-kujawskiego. Zeszyty Naukowe Komitetu PAN "Człowiek i Środowisko", nr 26, 2000, pp. 49-55.
 5. Djingova R., Kuleff I.: Monitoring of heavy metal pollution by Taraxacum officinale. [in:] Markert B. (Ed.), Plants as Biomonitors: Indicators for Heavy Metals in the Terrestrial Environment, VCH. New York 1993, pp. 435-460.
 6. Grodzińska K., Szarek-£ukaszewska G., Godzik B., Braniewski S., Budziakowska E., Chrzanowska E., Pawłowska B., Zielonka T.: Ocena skażenia środowiska Polski metalami ciężkimi przy użyciu mchów jako biowskaźników. PIOOE, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 1997.
 7. Heinrichs H., Mayer R.: The role of forest vegetation in the biogeochemical cycle of heavy metals. Journal of Environmental Quality, vol. 9 (1), 1980, pp. 111-118.
 8. Kabata-Pendias A., Dudka S.: Trace metal contents of Taraxacum officinale (dandelion) as a convenient environmental indicator. Environmental Geochemistry and Health, vol. 13, 1991, pp. 108-112.
 9. Karczewska A.: Mniszek pospolity Taraxacum officianle F.H. WIGG. jako roślina wskaźnikowa całkowitych zawartości i form rozpuszczalnych Cu, Pb, Zn i Cd w glebach zanieczyszczonych Dolnego Śląska. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, nr 493, 2003, pp. 130-146.
 10. Keane B., Collier M.H., Shann J.R., Rogstad S.H.: Metal content of dandelion (Taraxacum officinale) leaves in relation to soil contamination and airborne particulate matter. The Science of the Total Environment, vol. 281, 2001, pp. 63-78.
 11. Królak E.: Accumulation of Zn, Cu, Pb and Cd by Dandelion (Taraxacum officinale Web.) in Environments with Various Degrees of Metallic Contamination. Polish Journal of Environmental Studies, 12 (6), 2003, pp. 713-721.
 12. Maòkovska B., Steinnes E.: Mapping of forest environment loaded by selected elements through the leaf analyses. Ekologia Bratislava 14 (2), 1995, pp. 205-213.
 13. Markert B., Breure A., Zechmeister H.: Definitions, strategies and principles for bioindication/biomonitoring. [in:] Markert B., Breure A., Zechmeister H. (Eds), Bioindicators and Biomonitors, Elsevier Science, Oxford 2003, pp. 3-39.
 14. Mikos-Bielak M., Tujaka A.: Akumulacja metali ciężkich w glebach i roślinach z przygranicznego pasa środkowowschodniej Polski. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 18, 1999, pp. 213-223.
 15. Mozgawa J., Wawrzoniak J., Grudziński T., Kadlewicz T., Małachowska J., Kolk A., Sierota Z., Małecka M., Dmuchowski W.: Ocena lasów w Polsce na podstawie badań monitoringowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska, PIOOE, Warszawa 1993.
 16. Normandin L., Kennedy G., Zayed J.: Potential of dandelion (Taraxacum officinale) as a bioindicator of manganese arising from the use of methylcyclopentadienyl manganese tricarbonyl in unleaded gasoline. The Science of the Total Environment, vol. 239, 1999, pp. 165-171.
 17. Rühling Å., Tyler G.: Changes in the atmospheric deposition of minor and rare elements between 1975 and 2000 in south Sweden, as measured by moss analysis. Environmental Pollution, vol. 131, 2004, pp. 417-423.
 18. Schröder W., Pesch R., Englert C., Harmens H., Suchara I., Zechmeister H., Thöni L., Maòkovská B., Jeran Z., Grodzinska K., Alber R.: Metal accumulation in mosses across national boundaries: Uncovering and ranking causes of spatial variation. Environmental Pollution, 151, 2008, pp. 377-388.
 19. Trimbacher C., Weiss P.: Norway spruce: a novel method using surface characteristics and heavy metal concentrations of needles for a large-scalemonitoring survey in Austria. Water, Air and Soil Pollution, vol. 152, 2004, pp. 363-386.
 20. US Government: Control of emissions of hazardous air pollutants from mobile sources; final rule. Federal Register 40, CFR parts 80 and 86, US Government Printing Office, Washington 2001.
 21. Zechmeister H., Hohenwallner D., Riss A., Hanus-Illnar A.: Estimation of element deposition derived from road traffic sources by using mosses. Environmental Pollution, vol. 138, 2005, pp. 238-249.
 22. Zimny H.: Ekologia ogólna. Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7494/geom.2012.6.1.43
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu