BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maciuk Kamil (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
An Analysis of Coordinate Changes of the Permanent Geodetic Stations KRAW and KRA1 During the Flood in 2010.
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2012, nr 6/1, s. 51-57, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Geodezja, Wody gruntowe, Pomiary, Zasoby wodne
Geodesy, Groundwater, Measurement, Water resources
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podwyższony stan wód powierzchniowych powoduje zwiększenie poziomu wód gruntowych oraz dodatkowe, lokalne obciążenia skorupy ziemskiej. Czynniki te mogą mieć wpływ na współrzędne, szczególnie na wysokość stacji referencyjnych GPSJ znajdujących się w pobliżu rzek. W pracy analizowano i porównywano: zmiany wysokości elipsoidalnych wybranych stacji referencyjnych sieci ASG-EUPOS i EUREF, odczyty wahań poziomu zwierciadła wody w Wiśle oraz wahania poziomu zwierciadła wód gruntowych okresie od kwietnia do lipca 2010 roku. (abstrakt oryginalny)

Higher surface water status brings an increase in groundwater levels and additional, local loading of the crust. These factors may affect on coordinates particularly on heights of GPS reference stations, located near rivers. In this study changes of ellipsoid heights' of selected reference stations of ASG-EUPOS and EUREF networks, fluctuations of the Vistula River's water and groundwater levels' fluctuations were analyzed, and compared during the period from April to July of 2010. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Atlas hydrologiczny Polski. T. 2. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1986.
  2. Bernese GPS Software Version 5.0. Astronomical Institute, University of Bern, 2007.
  3. Dawydow L.K., Dmitrijewa A.A., Konkina N.G.: Hydrologia ogólna. Warszawa 1979.
  4. Liwosz T., Kruczyk M., Rogowski J.: Prace badawcze Lokalnego Centrum Analiz EUREF przy Politechnice Warszawskiej. Symposium "Współczesne problemy osnów podstawowych", Grybów 2010.
  5. Niell A.E.: Global Mapping Functions for the Atmosphere Delay at Radio Wavelengths. Journal of Geophysical Research, vol. 101(B2), 1996, pp. 3227-3246.
  6. Pleczyński J.: Odnawialność zasobów wód podziemnych. Warszawa 1981.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7494/geom.2012.6.1.51
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu