BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pałubska Joanna (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
The Issue Concerning the Valuation of Property Encumbered with Technical Infrastructure Equipment.
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2012, nr 6/1, s. 69-76, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Wartość nieruchomości, Nieruchomości, Rynek nieruchomości, Własność nieruchomości, Infrastruktura techniczna
Real estate's value, Real estate, Real estate market, Ownership of real property, Technical infrastructure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problematycznym zagadnieniem, które pojawia się przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości, jest uwzględnienie znajdujących się w jej granicach urządzeń infrastruktury technicznej. Ograniczenia w wykonywaniu praw do nieruchomości uzależnione są przede wszystkim od rodzaju tych urządzeń i ich przebiegu. Wprowadzone do ustawy Kodeks cywilny pojęcie służebności przesyłu reguluje co prawda kwestię własności sieci uzbrojenia terenu lecz nie wyjaśnia sposobu, w jaki należy ustalać wynagrodzenie z tytułu ustanowienia tego typu ograniczonego prawa rzeczowego. Jego wysokość bazuje na wartości, która jest określana przez różne osoby, przy wykorzystaniu różnych podejść, metod i technik oraz opiera się na różnej interpretacji służebności przesyłu jako ingerencji w prawo własności nieruchomości. Z tego powodu wyniki przeprowadzanych w tym zakresie wycen mogą być znacząco rozbieżne. (abstrakt oryginalny)

The problematic issue, which appears during a real estate market value appraisal, is to include the technical infrastructure equipment that occurs in the property's borders. The limitations in exercise of law powers depend mostly on the type of equipment. The term transmission line easement which is implemented into the Civil Code, regulates the form of ownership of this equipment but don't explain the valuation of recompense, that is due on this ground. The level of this is based on the value, which is estimated by different people, using various approaches, methods and techniques of valuation and depends upon proper easement interpretation. It can take an effect in the discrepancy between obtaining valuation results. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bolton D.R.: Properties near power lines and valuation issues: condemnation or inverse condemnation? Southwestern Legal Foundation, Institute of Planning, Zoning and Eminent Domain, 1993.
 2. Chalmers J.A., Voorvaart F.A.: High-voltage transmission lines: proximity, visibility, and encumbrance effects. The Appraisal Journal, Vol. LXXVII, No. 3, 2009, pp. 227-246.
 3. Dąbek J.: Określenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości związane ze służebnością przesyłu oraz odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości. Nieruchomość, nr 3, 2010, pp. 37-47.
 4. Konieczny D., Kowalczyk C.: Praktyczne aspekty metodyki wyliczania wynagrodzeń dla właścicieli nieruchomości objętych służebnością przesyłu. [on-line:] www.sluzebnosc-przesylu.pl, 2010.
 5. Konieczny D., Kowalczyk C.: Służebność przesyłu w aspekcie proponowanej nowelizacji ustawy kodeks cywilny. Wycena, nr 2/91, 2010, pp. 11-21.
 6. Solum C.L.: Transmission line easement effect on rural land in northwest Wisconsin. International Right of Way Association, 1985, pp. 14-18.
 7. Projekt KSWS 4: Inwestycje liniowe - służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomooeci. Rada Krajowa PFSRM, 2011.
 8. Tymczasowa nota interpretacyjna V.8: Zasady określania wartości szkód spowodowanych budową infrastruktury podziemnej i nadziemnej. Rada Krajowa PFSRM, 2002.
 9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.
 10. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7494/geom.2012.6.1.69
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu