BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołodziej Arkadiusz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Miejsce kultury bezpieczeństwa w organizacji pracy na morzu - perspektywa marynarzy
The Place of a Culture of Safety in Work Organization at Sea : the Perspective of the Seaman
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2019, nr 3-4, s. 11-27, rys., tab., wykr., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Kultura, Bezpieczeństwo, Organizacja pracy, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Transport morski, Badania ankietowe
Culture, Security, Work organisation, Health and safety at work, Human Resources Management (HRM), Sea transport, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ukierunkowany jest na osiągnięcie dwóch podstawowych celów. Pierwszym z nich jest osadzenie określenia "kultura bezpieczeństwa" w szerszym kontekście pojęciowym wyznaczonym przez studia nad współczesnymi problemami pracy. Druga część tekstu zawiera wyniki badań prezentujących problematykę bezpieczeństwa z perspektywy samych marynarzy. Analizy te naświetlają potencjał dwóch strategii kreowania bezpieczeństwa pracy na statku, bazujących na ideach No-Blame Culture i Just Culture. Artykuł jako całość ma być wkładem w dyskusję nad problematyką bezpieczeństwa pracy na morzu. (abstrakt oryginalny)

The article addresses two basic issues. The first is presenting the term safety culture in the broader conceptual context as delineated by studies on contemporary work problems. The second part of the text presents the results of research into questions of safety from the point of view of the seamen themselves. These analyses highlight the potential for two strategies aimed at enhancing safety on a ship-strategies based on ideas of the No-Blame Culture and the Just Culture. The article as a whole is meant to contribute to the discussion on work safety at sea. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ACSNI Advisory Committee on the Safety of Nuclear Installations (1993), Study Group on Human Factors, Third Report: Organising for Safety, London, HSMO.
 2. Berg H. P. (2013), Human Factors and Safety Culture in Maritime Safety (revised), International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, vol. 7, nr 3.
 3. Birk K., Padjen L., Markic M. (2016), Adverse event reporting in Slovenia - the influence of safety culture, supervisors and communication, Vojnosanitetski Pregled, vol. 73, nr (8).
 4. Bondevik G. T., Hofoss D., Husebø B. S., Deilkås E. C. T. (2017), Patient safety culture in Norwegian nursing homes, BMC Health Services Research, nr 17.
 5. Boysen P. G. (2013), Just Culture: A Foundation for Balanced Accountability and Patient Safety, The Ochsner Journal, nr 13.
 6. Chera B. S., Mazur L., Adams R. D., Kim H. J., Milowsky M. I., Marks L. B. (2016), Creating a Culture of Safety Within an Institution: Walking the Walk, Journal of Oncology Practice, vol. 12, nr 10.
 7. Ćorović B., Djurović P. (2013), Research of Marine Accidents through the Prism of Human Factors, Promet - Traffic & Transportation, vol. 25, nr 4.
 8. Farsaraei A., Aghazadeh A. M., Lotfi M., Sheikhalipour Z. (2017), Patient safety culture from the perspective of emergency nurses, World Family Medicine/Middle East Journal of Family Medicine, vol. 15, nr 10.
 9. Fenstad J., Dahl Ø., Kongsvik T. (2016), Shipboard safety: exploring organizational and regulatory factors, Maritime Policy & Management, vol. 43, nr 5.
 10. Flin R., Winter J., Sarac C., Raduma M. (2009), Human Factors in Patient Safety: Review of Topics and Tools, Report for Methods and Measures Working Group of WHO Patient Safety, Geneva, World Health Organization.
 11. Guldenmund F. W. (2000), The nature of safety culture: a review of theory and research, Safety Science, nr 34.
 12. Gutberg J., Berta W. (2017), Understanding middle managers' influence in implementing patient safety culture, BMC Health Services Research, nr 17.
 13. Gyekye S. A., Salminen S. (2010), Organizational Safety Climate and Work Experience, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, vol. 16, nr 4.
 14. Hecker S., Goldenhar L. (2014), Understanding Safety Culture and Safety Climate in Construction: Existing Evidence and a Path Forward. Literature Review Summary for Safety Culture/Climate Workshop June 11-12, 2013 Washington, DC, Silver Spring: CPWR.
 15. Hedayat A., Shahniani M. (2017), Investigating the Safety Culture and Costs Arising from Safety Non-Compliance on Building Sites, Journal of History Culture and Art Research, vol. 6, nr 1.
 16. HSE (2009), Reducing Error and Influencing Behaviour, HSG48, London, HSE.
 17. Lloyd Ch. (1968), The British Seaman 1200-1860. A Social Survey, London, Collins.
 18. Kołodziej A., Kołodziej-Durnaś A. (2012), Zarządzania załogą na statku - badania jakościowe wśród marynarzy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 6 (89).
 19. Macrae C. (2009), Human factors at sea: common patterns of error in groundings and collisions, Maritime Policy & Management, vol. 36, nr 1.
 20. Noort M. C., Reader T. W., Shorrock S., Kirwan B. (2016), The relationship between national culture and safety culture: Implications for international safety culture assessments, Journal of Occupational and Organizational Psychology, vol. 8, nr 9.
 21. Provera B., Montefusco A., Canato A. (2010), A 'No Blame' Approach to Organizational Learning, British Journal of Management, nr 21.
 22. Reason J. (1997), Managing the Risks of Organizational Accidents, Hants, England, Ashgate Publishing Ltd.
 23. Schwatka N. V., Hecker S., Goldenhar L. M. (2016), Defining and Measuring Safety Climate: A Review of the Construction Industry Literatur, Annals of Occupational Hygiene, vol. 60, nr 5.
 24. Semenov I., Taczała M. (2013), Wpływ czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo transportu morskiego, Europa Regionum, XVIII.
 25. Storgård J., Berg N., Brunila O-P. (2013), Insight in ships crews - Multiculturalism and maritime safety, w Kunnaala V., Viertola J., IMISS 2013 - Proceedings of the International Scientific Meeting on Corporate Social Responsibility (CSR) in Shipping, Turku, University of Turku, Centre for Maritime Studies.
 26. Szostek D. (2015), Dysfunkcjonalne zachowania pracowników. Zarys problematyki, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1 (102).
 27. The Swedish Club Academy (2011), Information to Maritime Administrations and Training Providers Maritime Resource Management. A brief guide on the STCW Manila amendments in respect of Resource Management and Leadership & Teamwork training, Gothenburg, The Swedish Club Academy AB.
 28. Uğurlu Ö., Kum S., Aydoğdu Y. V. (2017), Analysis of occupational accidents encountered by deck cadets in maritime transportation, Maritime Policy & Management, vol. 44, nr 3.
 29. Ulrich B. (2017), Just culture and its impacy on a culture of safety, Nephrology Nursing Journal, vol. 44, nr 3.
 30. Wu B., Lai K., Cheng T. C. E. (2006), Emergence of 'new professionalism' among Chinese seafarers: empirical evidence and policy implications, Maritime Policy & Management, vol. 33, nr 1.
 31. Zheng Y., Talley W. K., Jin D., Ng M. W. (2016), Crew injuries in container vessel accidents, Maritime Policy & Management, vol. 43, nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
2543-4411
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu