BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieda Agnieszka (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland), Hycner Ryszard (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
Administrative Legal Borders Run along Rivers
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2012, nr 6/2, s. 15-22, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Regulacja rzek, Geodezja
River regulation, Geodesy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Granice podziału administracyjnego kraju tworzone są z granic katastralnych w sposób hierarchiczny. Określone podczas zakładania operatu katastralnego granice nieruchomości gruntowych, jeżeli nie były aktualizowane, są jedynie granicami według stanu faktycznego. Dotyczy to w szczególności granic administracyjnych prowadzonych wzdłuż rzek. Obecnie dąży się do uwidocznienia w katastrze granic prawnych. Jest to szczególnie trudne w przypadku granic administracyjnych, które zostały poprowadzone wzdłuż naturalnych cieków wodnych. Zmienny bieg rzek powoduje, że wyznaczone przed wieloma laty granice mogą nie być już aktualne. Zatem umieszczane w protokołach granicznych zapisy mówiące o tym, że granice te biegną środkiem koryta rzecznego, mogą wprowadzać w błąd. Stąd wynika konieczność uaktualnienia baz danych o granicach, które powinno być dokonywane w postępowaniu administracyjnym. Jego wynikiem będzie zmiana konfiguracji granic, które po ostatecznej decyzji o zmianie w katastrze staną się granicami prawnymi. Granice te po zatwierdzeniu rozporządzeniem Rady Ministrów mogą stać się granicami administracyjnymi. (abstrakt oryginalny)

This article presents the problem of recording spatial information regarding the location of the cadastral parcel boundary markers and its surface area in the real estate cadastre. The article also presents an estimation of statistical models that can be used in the cadastre.The conditions for the surface of the record parcel presented in this paper allow for an assessment of the reliability of the plot surface area. The obtained results can be applied both in land and buildings register as an attribute of a record parcel, as well as in the process of property valuation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieda A.: Weryfkacja granic administracyjnych prowadzonych wzdłuż rzek w aspekcie aktualizacji katastru. AGH, Kraków 2011, (Ph.D. thesis, unpublished).
 2. Bieda A., Hanus P.: Determination of real estate boundaries for the purposes of subdivision process. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 4, no. 1, 2010, pp. 15-20.
 3. Hycner R.: Podstawy katastru. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2004.
 4. Hycner R.: Zagadnienia geodezyjno-prawne gospodarki nieruchomościami. Wydawnictwo GALL, Katowice 2007.
 5. Hycner R., Hanus P.: Wykonawstwo geodezyjne. Wydawnictwo GALL, Katowice 2007.%%
 6. Góralczyk W., Sawicki S.: Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.
 7. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie wykazu gmin i powiatów wchodzących w skład województw. M.P. z 2010 r. Nr 48, poz. 654.
 8. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (w brzmieniu skierowanym do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów ds. Informatyzacji i łączności). [on-line:] h􀄴 p://bip.msw.gov.pl/download.php?s=4&id=10204.
 9. Ustawa z dnia 12 października 1990 roku o ochronie granicy państwowej. Dz.U. z 1990 r. Nr 78, poz. 461 z późn. zm.
 10. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym, później ustawa o samorządzie gminnym. Dz.U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Dz.U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Dz.U. z 1998 r. Nr 96, poz. 603 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7494/geom.2012.6.2.15
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu