BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołda Tadeusz (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
The increase of organic carbon and total nitrogen accumulation under pine tree stands in the areas affected by the exploitation of sands after forest land reclamation.
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2012, nr 6/2, s. 23-29, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rekultywacja gleb
Reclamation of soil
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Praca zawiera wyniki oznaczeń zawartości węgla organicznego i azotu ogólnego w dających się wyróżnić poziomach akumulacyjnych pod drzewostanami sosnowymi zasadzonymi w ramach rekultywacji wyrobisk popiaskowych. Porównano dynamikę przyrostu uzależnioną od wieku drzewostanów w przedziale 10-40 lat. Uzyskane wyniki wskazują na wolny przyrost tych podstawowych biopierwiastków spowodowany niską, wyjściową żyznością skały macierzystej. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the results of the analysing the content of organic carbon and total nitrogen in the accumulation levels under the pine tree stands introduced in the framework of the reclamation of post-sand pits. The dynamics of the growth, depending on the age of the trees within the periods of 10-40 years, and the obtained results indicate a slow increase of the content of these basic bio-elements; caused by low initial fertility of the bedrock. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brożek S., Zwydak M.: Atlas gleb leśnych Polski. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa 2003.
  2. Chodak M., Niklińska M.: The effect of different tree species on the chemical and microbial properties of reclaimed mine soils. Bio Fertil Soils, 46, 2010, pp. 555-566.
  3. Gołda T.: The increase of total nitrogen content in soilless formations as a criterion of the efficiency of reclamation measures. [in:] Environmental Engineering III, Tay- lor & Francis Group, London 2010, pp. 371-374.
  4. Katzur J., Böcker L., Stahr F.: Humus-und Bodenentwicklung in Kippen Forstoko- systemen. AFZ, Der Wald, 25, 1999, pp. 1331-1341.
  5. Kowalik S., Wójcik J.: Symptomy rozwoju glebotwórczego pod młodymi zalesieniami rekultywacyjnymi na spągu wyrobiska Kopalni Piasku "Szczakowa". Inżynieria Środowiska, t. 10, z. 2, 2005, pp. 185-194.
  6. Pietrzykowski M. (red.): Analiza i optymalizacja metod klasyfikacji siedlisk i kryteriów oceny rekultywacji leśnej na wybranych terenach pogórniczych w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków 2010.
  7. Sourkova M., Frouz J., Szntuckowa H.: Accumulation of carbon, nitrogen i phos- phorus during soil formation on alder spoil heaps after Brown-coal mining, near Sokolov (Czech Republic). Geoderma, 124, 2005, pp. 203-214.
  8. Węgorek T.: Zmiany niektórych właściwości materiału ziemnego i rozwój fitocenoz na zwałowisku zewnętrznym kopalni siarki w wyniku leśnej rekultywacji docelowej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7494/geom.2012.6.2.23
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu