BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hanus Paweł (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
Estimation of parameters of statistical models used in real estate cadastre
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2012, nr 6/2, s. 31-41, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Grunty rolne, Kataster nieruchomości
Arable land, Real estate cadastre
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono problem rejestracji informacji przestrzennej dotyczącej położenia punktów granicznych działki ewidencyjnej oraz jej powierzchni w katastrze nieruchomości. W artykule przedstawiono także estymację modeli statystycznych, które mogą mieć zastosowanie w katastrze. Przedstawione w artykule warunki na powierzchni działki ewidencyjnej pozwalają na ocenę wiarygodności tej powierzchni działki. Uzyskane wyniki mogą mieć zastosowanie zarówno w ewidencji gruntów i budynków jako atrybut działki ewidencyjnej, jak również w procesie wyceny nieruchomości.(abstrakt oryginalny)

This article presents the problem of recording spatial information regarding the location of the cadastral parcel boundary markers and its surface area in the real estate cadastre. The article also presents an estimation of statistical models that can be used in the cadastre. The conditions for the surface of the record parcel presented in this paper allow for an assessment of the reliability of the plot surface area. The obtained results can be applied both in land and buildings register as an attribute of a record parcel, as well as in the process of property valuation(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czaja J.: Modele statystyczne w informacji o terenie. Skrypty Uczelniane AGH nr 1465, Wydawnictwa AGH, Kraków 1996.
  2. Hycner R.: Podstawy katastru. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2004.
  3. Hanus P.: Ocena przydatności dokumentacji by􀃙ego katastru austriackiego dla potrzeb prac geodezyjnych. AGH, Kraków 2006 (PH.D. thesis).
  4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz.U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454.
  5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.
  6. Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 20 lutego 1969 roku w sprawie ewidencji gruntów. M.P. z 1969 r. Nr 11, poz. 98.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7494/geom.2012.6.2.31
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu