BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nosalska Katarzyna (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, doktorant), Gracel Jarosław (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Kompetencje pracowników a kształtowanie dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw w kontekście Przemysłu 4.0
Employee Competencies in Shaping Enterprise Digital Maturity in the Context of Industry 4.0
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2019, nr 3-4, s. 73-86, tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Kompetencje pracownicze, Kompetencje kluczowe, Technologie cyfrowe, Przemysł 4.0
Employees competencies, Core competencies, Digital technologies, Industry 4.0
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Postępujące zmiany w otoczeniu biznesowym przedsiębiorstw produkcyjnych, spowodowane rozwojem Przemysłu 4.0, czyli czwartej rewolucji przemysłowej, stawiają wiele wyzwań zarówno obszarze technologii produkcji, jak też organizacji i zarządzania. To, jak firmy poradzą sobie z nimi, dostosowując swoje strategie biznesowe w celu utrzymania przewagi konkurencyjnej, determinuje między innymi ich dojrzałość cyfrowa. W artykule autorzy wyjaśniają, czym jest dojrzałość cyfrowa oraz znaczenie rozwoju kompetencji pracowników dla zwiększania stopnia dojrzałości firm, co ma bezpośredni wpływ na osiągane przez nie efekty biznesowe. Ponadto w wyniku dokonanej analizy kilkunastu modeli dojrzałości cyfrowej zaprezentowano kluczowe z punktu widzenia rozwoju strategii cyfryzacji oraz dojrzałości cyfrowej kompetencje Pracownika 4.0. (abstrakt oryginalny)

Dynamic changes taking place in the business environment of manufacturing companies as driven by the development of the Industry 4.0 concept-the fourth industrial revolution-pose many challenges, both in manufacturing technologies and management and organizational culture. How companies will manage such trends and adapt their business strategies to maintain a competitive advantage shall be determined factors such as their Digital Maturity. The article provides a definition of digital maturity and explains the relevance of employee competency development in increasing the level of a company's Digital Maturity as well as its business outcomes. Moreover, Employee 4.0 competencies that are critical to the development of digital strategy and maturity are presented thanks to an in-depth analysis of over a dozen digital maturity models. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aulbur W., Arvind C. J., Bigghe R. (2016), Skill Development for Industry 4.0.
 2. Benešová A., Tupa J. (2017). Requirements for Education and Qualification of People in Industry 4.0, Procedia Manufacturing, nr 11 (czerwiec).
 3. Bharadwaj A., Sawy O. A. El, Pavlou P. A., Vankatraman N. (2013), Digital Business Strategy: Toward a Next Generation of Insights, MIS Quarterly, vol. 37, nr 2.
 4. Cambridge Dictionary (2018), Mature, < https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/mature >.
 5. Caruso L. (2017), Digital Innovation and the Fourth Industrial Revolution: Epochal Social Changes? Artificial Intelligence & Society: Knowledge, Culture, and Communication, < DOI: 10.1007/s00146-017-0736-1 >.
 6. Erol S., Jager A., Hold P., Ott K., Sihn W. (2016), Tangible Industry 4.0: A Scenario-Based Approach to Learning for the Future of Production, Procedia CIRP, nr 54.
 7. Gruber H. (2017), Innovation, skills and investment: a digital industrial policy for Europe, Economia e Politica Industriale, vol. 44, nr 3.
 8. Hecklau F., Galeitzke M., Flachs S., Kohl H. (2016), Holistic Approach for Human Resource Management in Industry 4.0, Procedia CIRP, nr 54.
 9. Kane G. C., Palmer D., Philips A. N., Kiron D., Buckley N. (2018), Coming of Age Digitally, MIT Sloan Management Review and Deloitte Insights, nr 6.
 10. Kane G. C., Palmer D., Philips Nguyen A., Kiron D., Buckley N. (2015), Strategy, Not Technology, Drives Digital Transformation, MIT Sloan Management Review and Deloitte University Press, nr 14.
 11. Kania K., Staś T. (2018), Wykorzystanie technologii Big Data i analizy danych we wspomaganiu procesów ZZL, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1 (120).
 12. Karre H., Hammer M., Kleindienst M., Ramsauer C. (2017), Transition towards an Industry 4.0 State of the LeanLab at Graz University of Technology, Procedia Manufacturing, nr 9.
 13. Kelly K. (2016), The Inevitable: Understanding the 12 Technological Forces That Will Shape Our Future, New York, Viking Press.
 14. Leipzig T., von, Gamp M., Manz D., Schöttle K., Ohlhausen P., Oosthuizen G. (2017), Initialising Customer-orientated Digital Transformation in Enterprises, Procedia Manufacturing, nr 8 (październik 2016).
 15. Magruk A. (2016), Uncertainty in the Sphere of the Industry 4.0 - Potential Areas to Research. Business, Management and Education, vol. 14, nr 2.
 16. Merkel L., Atug J., Merhar L., Schultz C., Braunreuther S., Reinhart G. (2017), Teaching Smart Production: An Insight into the Learning Factory for Cyber-Physical Production Systems (LVP), Procedia Manufacturing, nr 9.
 17. Morrar R., Arman H. (2017), The Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0): A Social Innovation Perspective, Technology Innovation Management Review, vol. 11, nr 7.
 18. Perini S., Luglietti R., Margoudi M., Oliveira M., Taisch M. (2017), Training Advanced Skills for Sustainable Manufacturing: A Digital Serious Game, Procedia Manufacturing, nr 11 (czerwiec).
 19. Pinzone M., Fantini P., Perini S., Garavaglia S., Taisch M., Miragliotta G. (2017), Jobs and Skills in Industry 4.0: An Exploratory Research, w Lödding H., Riedel R., Thoben K. D., von Cieminski G. (red.), Advances in Production Management Systems. The Path to Intelligent, Collaborative and Sustainable Manufacturing, Cham, Switzerland, Springer.
 20. PWN (2018), Dojrzałość, < https://sjp.pwn.pl/szukaj/dojrzałość.html >.
 21. Schröder S. (2018), Simulation and Virtual Realities: Training in the Virtual World, < https://www.siemens.com/innovation/en/home/pictures-of-the-future/digitalization-and-software/simulation-and-virtual-reality-immersive-training-in-virtual-worlds.html >.
 22. Schroeder D. M., Congden S. W. (2000), Aligning competetive strategies, manufacturing technology, and shop floor skills, Production and Inventory Management Journal, vol. 41, nr 4.
 23. Schumacher A., Erol S., Sihn W. (2016), A Maturity Model for Assessing Industry 4.0 Readiness and Maturity of Manufacturing Enterprises, w Procedia CIRP - The Sixth International Conference on Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production.
 24. Westerman G., Tannou M., Bonnet D., Ferraris P., McAfee A. (2012), The Digital Advantage: How Digital Leaders Outperform their Peers in Every Industry, MIT Sloan Management Review, nr 1-24.
 25. World Economic Forum (2016), The Future of Jobs. Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revoultion, < http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf >
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
2543-4411
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu