BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bydłosz Jarosław (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland), Parzych Piotr (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland), Markiewicz Bronisław (State School of Higher Vocational Education in Jarosław, Poland)
Tytuł
The Possibilities of Real Estates Market Development in Poland in Connection with INSPIRE Directive
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2011, nr 5/1, s. 15-23, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rynek nieruchomości, Regulacje prawne, Rozwój
Real estate market, Legal regulations, Development
Abstrakt
W 2007 r. Weszła w życie dyrektywa ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej, często zimna dyrektywa INSPIRE [2].(fragment tekstu)

As we know in the year 2007 the directive establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community, commonly cold INSPIRE directive [2] came into power. The directive has several targets. Inter alia, it should enable to combine spatial data from different sources across the Community in a consistent way and share them between several users and applications. According to the INSPIRE directive, it should be possible for spatial data collected at one level of public authority to be shared between other public authorities and spatial data should be made available under conditions which do not restrict their extensive use. It also should be easy to discover available spatial data and to evaluate their suitability for the purpose and to know the conditions applicable to their use. (fragment of text)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bydłosz J., Parzych P.: Problems of real estates' valuation for taxing purposes. Proceedings "FIG working week - integrating generations", Stockholm, Sweden, 14-19 June 2008, [on-line:] http://www.fig.net/pub/fig2008/papers/ts01d/ ts01d_04_parzych_bydlosz_2815.pdf (access: 20 April 2010).
  2. Directive 2007/2/EC of The European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE).
  3. D2.8.I.6 INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels - Guidelines. INSPIRE Thematic Working Group Cadastral Parcels, 2009.09.07.
  4. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (The Act - Land Register and Mortgage). Dz. U. z 1982 r. Nr 19, poz. 147 z pózn. zm.
  5. Ustawa, 2010: Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (The Act on Spatial Information Infrastructure). Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489.
  6. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (The Act - Surveying and Mapping Law). Dz. U. z 1989 r. Nr 30, poz. 163 z pózn. zm.
  7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (The Order of the Council of Ministers - in case of real estates valuation and preparing appraisal report). Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2112.
  8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (The Order of Ministry of Regional Development and Buildings - in case of Cadastre for Grounds and Buildings). Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu