BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwinta Andrzej (University of Agriculture in Krakow, Poland)
Tytuł
Accuracy of Land Parcel Area Measurement
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2012, nr 6/2, s. 71-83, rys., tab., bibliogr.19 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Dopłaty dla rolnictwa
Agriculture, Payments for agricultural
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W Unii Europejskiej w związku z dopłatami bezpośrednimi do rolnictwa rocznie wykonuje się setki tysięcy bezpośrednich pomiarów powierzchni zasiewów i działek gruntowych. Pomiary powierzchni wykonuje się bezpośrednio w terenie metodami geodezyjnymi lub fotogrametrycznie na podstawie zdjęć lotniczych. Powszechnie do kontroli wykorzystuje się ręczne (nawigacyjne) odbiorniki satelitarne. W odbiorniku rejestruje się ślad przemieszczania się wzdłuż granic działki. Taka metoda pomiarowa jest szybka i nie droga. Porównanie wyników pomiarów wykonywanych tego typu technologią z dopuszczalna tolerancją są wystarczające. W rzeczywistych pomiarach głównym źródłem błędów jest niewłaściwa identyfikacja granic zasiewów, które w wielu przypadkach są niejednoznaczne. (abstrakt oryginalny)

In connection with direct subsidies to agriculture in European Union, each year hundreds of thousands of measurements of crops and allotments are performed. Area measurements are performed directly on site using geodetic or aerial photogrammetry methods. It is widely used for the control of the hand (navigation) satellite receivers. The receiver has recorded a trace of movement along the land. This measurement method is quick and not expensive. Comparison of results of measurements made in this type of technology with the allowable tolerance of an area shows that the theoretically obtained accuracy is sufficient. In real measurements a main source of error is improper identification of crops borders which - in many cases - are ambiguous. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alkan R.M., Saka M.H.: A Performance Analysis of Low-Cost GPS Receivers in Kinematic Applications. The Journal of Navigation, vol. 62, 2009, pp. 687-697.
 2. Alnaqbi A., El-Rabbany A.: Precise GPS Positioning with Low-Cost Single-Frequency System in Multipath Environment. The Journal of Navigation, vol. 63, 2010, pp. 301-312.
 3. Barry B.A.: Errors in Practical Measurement in Science, Engineering, and Technology. John Wiley & Sons, New York 1978.
 4. Bogaert P., Delince J., Kay S.: Assessing the error of polygonal area measurements: a general formulation with applications to agriculture. Measurement Science and Technology, vol. 16, 2005, pp. 1170-1178.
 5. Buśko M., Dukielski P., Krzyżek R.: Wybrane zagadnienia kontroli gospodarstw rolnych w ramach programu IACS (Integrated Administration and Control System). Geomatics and Environmental Engineering, vol. 1, no. 3, 2007, pp. 77-88.
 6. Chandra A.M.: Plane Surveying. New Age International, 2006.
 7. Chrisman N.R, Yandell B: Effects of point error on area calculations. Surveying and Mapping, vol.48, no. 4, 1988, pp. 241-246.
 8. COMMISSION REGULATION (EC) No. 796/2004: Laying down detailed rules for the implementation of cross-compliance, modulation and the integrated administration and control system provided for in of Council Regulation (EC) No 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers.
 9. Dabrowski K., Plewako M.: Zastosowanie odbiorników GPS z korekcją różnicową EGNOS do pomiaru pól powierzchni działek rolnych. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie, nr 438, Geodezja, z. 24, 2007, pp. 37-45.
 10. Doskocz A.: Dokładnością obliczania pola powierzchni ze współrzędnych płaskich. Materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "Kartografia numeryczna i informatyka geodezyjna", Rzeszów - Solina 2009, pp. 75-86.
 11. El-Rabbany A.: Introduction to GPS. The Global Positioning System. Artech House, 2002.
 12. GPSmap 76 chartplo tting receiver. Owner's manual. Garmin International, Olathe 2006.
 13. Ghilani C.D., Wolf P.R.: Elementary Surveying: An Introduction to Geomatics. Pearson Education, 2008.
 14. Hejmanowska B.: Wpływ jakości danych na ryzyko procesów decyzyjnych wspieranych analizami GIS. Rozprawy Monografie nr 141, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2005.
 15. Hejmanowska B., Wo􀄊niak W.: Influence of the number of measured parcel boundary points on the accuracy of land parcel area calculation. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i i Teledetekcji, vol. 20, 2009, pp. 123-133.
 16. Kwinta A., Szeptalin A.: Wykorzystanie ręcznych odbiorników GNSS do pomiarów powierzchni działek rolnych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 6, 2010, pp. 157-166.
 17. Mika M.: Geodezyjne, prawne i organizacyjne aspekty Jednolitego Systemu Płatno ści Obszarowej w Polsce. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 1, no. 2, 2007, pp. 77-88.
 18. Roy S.K.: Fundamentals of Surveying. Publ. PHI Learning Pvt, 2004.
 19. Schwieger V., Glaser A.: Possibilities of Low Cost GPS Technology for Precise Geodetic Applications. FIG Working Week 2005 and GSDI-8 "From Pharaohs to Geoinformatics", Cairo 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7494/geom.2012.6.2.71
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu