BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cellmer Radosław (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Senetra Adam (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Szczepańska Agnieszka (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Tytuł
Land Value Maps of Naturally Valuable Areas
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2012, nr 6/3, s. 15-24, rys., tab., bibliogr.17 poz.
Słowa kluczowe
Nieruchomości, Środowisko przyrodnicze
Real estate, Natural environment
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Przedmiotem badań prezentowanych w pracy jest analiza zależności między jakością środowiska a cenami nieruchomości. Informacje o tych zależnościach stanowiły podstawę do opracowania map wartości gruntów z wykorzystaniem kokrigingu. Do czynników środowiskowych wpływających na wartość nieruchomości zaliczono przede wszystkim występowanie zieleni, wód powierzchniowych, brak uciążliwości związanych z hałasem czy też estetykę krajobrazu. Jako metodę oceny przyjęto bonitację punktową, która dała podstawy do przyjęcia jakości środowiska jako zmiennej w analizach statystycznych. Przedmiot i obszar badań stanowiły nieruchomości gruntowe niezabudowane, znajdujące się na terenach podmiejskich wokół stolicy regionu, podlegających procesom suburbanizacji. Zastosowana w pracy metodyka badań opiera się głównie na modelowaniu zależności przestrzennych z wykorzystaniem metod statystycznych i geostatystycznych. Metody te pozwalają zarówno na ocenę struktury przestrzennej badanych zjawisk, jak również na określenie bezpośredniego wpływu czynników środowiskowych na ceny i w efekcie na wartość nieruchomości. Rezultaty badań zaprezentowano w formie modeli wybranych zależności oraz map tematycznych prezentujących wpływ czynników środowiskowych na wartość nieruchomości. (abstrakt oryginalny)

The objective of this study was to analyze the correlations between environmental quality and property prices. The resulting data were input to develop land value maps with the use of cokriging methods. The key environmental factors affecting property prices were greenery, surface water, noise impacts and landscape features. The assessment method was point valuation, and environmental quality was a variable in statistical analyses. The surveyed site was undeveloped land plots in the suburbia of Olsztyn, the capital city of the Region of Warmia and Mazury in Poland. The applied methodology is based mostly on the modeling of spatial correlations with the involvement of statistical and geostatistical techniques. The results are presented as models of selected correlations and thematic maps illustrating the effect of environmental factors on property value. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bárdossy A.: Introduction to Geostatistics. Institute of Hydraulic Engineering, University of Stttgart, 1997.
 2. Bourassa S.C., Cantoni E., Hoesli M.: Spatial Dependence, Housing Submarkets, and House Price Prediction. Journal of Real Estate Finance and Economics, vol. 35, 2007, pp. 143-160.
 3. Burrough P.A.: GIS and geostatistics. Essential partners for spatial analysis. Environmental and Ecological Statistics, vol. 8, 2001, pp. 361-377.
 4. Cressie N.: Statistics for spatial data. Wiley Interscience, 1993.
 5. Dąbrowski H.: Planowanie przestrzenne. Wydawnictwo Akademii Rolniczo- -Technicznej, Olsztyn 1990.
 6. Eldeiry A., Garcia L. A.: Comparison of Regression Kriging and Cokriging Techniques to Estimate Soil Salinity Using Landsat Images. AGU Hydrology Days, March 25-27, 2009.
 7. Isaaks E.H., Srivastava R.M.: An Introduction to Applied Geostatistics. Oxford University Press, New York 1989.
 8. Goovaerts P.: Ordinary Kriging Revisited. Mathematical Geology, 30 (1), 1998, pp. 21-42.
 9. Journel A.G., Huijbregts C.J., Mining Geostatistics. Academic Press, London 1978.
 10. Maantay J.A., McLa􀄛 erty S.N., Geospatial Analysis of Environmental Health. Springer Science Business Media B.V., 2001.
 11. Malvić T., Barišić M., Futivić I.: Cokriging geostatistical mapping and importance of quality of seismic attribute(s). Nafta, vol. 60 (5), 2009, pp. 259-264.
 12. Martinez M.: Kriging Methodology for Regional Economic Analysis: Estimating the Housing Price in Albacete. International Advances in Economic Research, vol. 6 (3), 2000, pp. 438-450.
 13. Matheron G.: Kriging or Polynomial Interpolation Procedures? CIMM Transactions, vol. 70, 1967, pp. 240-244.
 14. Matheron G.: The theory of regionalized variables and its applications. Ecole Nationale Superieure des Mines de Paris, 1971
 15. Páez A.: Recent research in spatial real estate hedonic analysis. Journal of Geographical Systems, vol. 11 (4), 2009, pp. 311-316.
 16. Sarma D.D.: Geostatistics with Applications in Earth Sciences. Springer, 2009.
 17. Yalçin E.: Cokriging and its ffect on the estimation precision. The Journal of The South African Institute of Mining and Metallurgy, vol. 105, 2005, pp. 223-228.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7494/geom.2012.6.3.15
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu