BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ćwiąkała Paweł (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland), Owerko Tomasz (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
Determination the accuracy of TELPOD SVP 45 resistive sensors as tools for measuring the relative displacement of points.
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2012, nr 6/3, s. 25-33, rys., tab., bibliogr.7 poz.
Słowa kluczowe
Geodezja, Pomiary, Kalibracja
Geodesy, Measurement, Calibration
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Nowoczesne technologie pomiarowe pozwalają na uproszczenie wykonywania pomiarów geodezyjnych, zwłaszcza specjalistycznych. W pomiarach deformacji i odkształceń obiektów przydatne mogą być czujniki opornościowe. Narzędzia te pozwalają na pomiar zmian długości odcinków i zmian rozstawu szczelin dylatacyjnych. W artykule omówiono procedurę kalibracji czujników. Dodatkowo zawarto w nim analizę statystyczną wyników pomiaru testowego ośmiu czujników tego typu.(abstrakt oryginalny)

Modern measurement technologies allow us to simplify the carrying out of surveys, especially specialist ones. Resistive sensors may prove to be useful during measurements of deformations and strains of structures. These tools allow for the surveying of changes in section lengths and the spacing of expansion gaps. The article will discuss the sensor calibration procedure. In addition, a statistical analysis of the test measurement results of eight sensors of this type will be discussed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Altman D.G., Bland J.M.: Measurment in medicine: the analysis of metod compar- sion studiem. Statistican, Institute of Statisticians, 1983.
  2. Ćmiel A.: Statystyka matematyczna - materiały do wykładów. AGH, Kraków 2008 (unpublished).
  3. Górecki P.: Rezystory. Część 1. Elektronika dla Wszystkich, 1/1996, AVT - Korporacja sp. z o. o., Warszawa 1996.
  4. Jóźwik M., Jaśkowski W.: Rezystancyjny system pomiarów zmian długości po- między znakami pomiarowymi. The patent application, P-392572, 2010.
  5. Popiołek E.: Ochrona terenów górniczych. Wydawnictwa AGH, Kraków 2009.
  6. Shapiro S., Wilk M.B.: An analysis of variance test for normality (complete sam- ples). Biometrika, vol. 52 (3-4), Oxford University Press, Oxford 1965.
  7. Wilcoxon F.: Individual comparisons by ranking methods. Biometrics, Interna- tional Biometric Society, Arlington 1945.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7494/geom.2012.6.3.25
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu