BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kocot Wojciech (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
An Analysis of the Causes of Damage to Reinforced Concrete Road Viaduct Located in the Mining Area
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2012, nr 6/3, s. 35-43, rys., tab., bibliogr.6 poz.
Słowa kluczowe
Eksploatacja górnicza, Szkody górnicze
Mining exploitation, Mining damages
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Artykuł zawiera analizę przyczyn uszkodzeń wiaduktu drogowego znajdującego się na terenie górniczym. Ze względu na usytuowanie obiektu zaistniało podejrzenie, że uszkodzenia powstały na skutek oddziaływań związanych z eksploatacją górniczą. W wyniku przeprowadzonej analizy wykazano brak więzi przyczynowo-skutkowej między powstałymi uszkodzeniami a eksploatacją górniczą oraz wskazano prawdopodobne przyczyny uszkodzeń. (abstrakt oryginalny)

This article discusses the causes of the damage to a road viaduct localized in a mining area. Due to the location of the structure, it was suspected that the damage resulted from impacts associated with mining exploitation. An analysis demonstrated no causal relationship between the occurring damage and the mining exploitation in the viaduct area, as well as probable causes of damage were identified. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barycz S., Wodyński A.: Błedy związane z posadowieniem budynków jako przyczyna szkód pseudogórniczych (Errors related to construction of buildings as a cause of pseudo mining damage). Przegląd Górniczy, nr 3, 1994, pp. 28-32.
  2. Kocot W., Piwowarski W.: Przykład niewłaściwej oceny przyczyn powstania uszkodze􀃚ń budynku na terenach górniczych (An example of incorrect assessement of a building damage in mining area). XI Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Kraków 28-29.05.2009, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2009.
  3. Kwiatek J.: Obiekty budowlane na terenach górniczych (Building structures in mining areas) (wyd. 2 zmienione i rozszerzone). Wydawnictwo GIG, Katowice 2007.
  4. Kwiatek J. (red.): Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych (Protection of building structures in mining areas). Wydawnictwo GIG, Katowice 1997.
  5. Rosikoń A.: Budownictwo komunikacyjne na terenach objętych szkodami górniczymi (Construction of communication in the areas of mining damage). Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1979.
  6. Wymagania techniczne dla obiektów budowlanych wznoszonych na terenach górniczych (Technical requirements for building structures erected in mining areas). Wydawnictwo ITB, Warszawa 2007
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7494/geom.2012.6.3.35
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu