BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nosek Katarzyna (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland), Styszko Katarzyna (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland), Gołaś Janusz (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
Determination of Acidic Pharmaceuticals in Municipal Wastewater by Using Solid-Phase Extraction Followed by Gas Chromatography-Mass Spectrometry
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2012, nr 6/3, s. 45-60, rys., tab., bibliogr.31 poz.
Słowa kluczowe
Osady ściekowe
Sewage sludge
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Obecność farmaceutyków i ich metabolitów w środowisku wodnym stanowi stosunkowo nowy problem w dziedzinie chemii analitycznej i środowiskowej, ale skupiający coraz większe grono zainteresowanych ze względu na bioaktywny charakter tych zanieczyszczeń. W artykule przedstawiono procedurę oznaczania wybranych substancji leczniczych z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, takich jak ketoprofen, naproksen i diklofenak oraz innych nowo pojawiających się zanieczyszczeń - triclosanu i bisfenolu A w oczyszczonych i surowych ściekach komunalnych. Próbki ścieków zatężono i oczyszczono metodą ekstrakcji do fazy stałej (SPE). Składniki ekstraktu przeprowadzono w pochodne lotne w reakcji silylacji z N-metylo-N-trimetylsililo trifluoroacetamidem (MSTFA), a analizę próbek ścieków wykonano w technice chromatografii gazowej ze spektrometrem mas. Wszystkie z badanych farmaceutyków zostały oznaczone zarówno w ściekach oczyszczonych, jak i surowych w stężeniach rzędu od ppt to ppb. (abstrakt oryginalny)

The appearance of pharmaceutical compounds and the need of their determination in an aquatic environment has become a subject of growing concern over recent years. This paper describes an application of a quantitative analytical method for the determination of selected nonsteroidal anti-inflammatory drugs: ketoprofen, naproxen, diclofenac and other newly emerging contaminants - triclosan and bisphenol A in influent and effluent from a wastewater treatment plant located in Kraków (Poland). Samples were isolated and preconcentrated by using the solid - phase extraction (SPE) technique, then eluat was derivatized with N-methy-N-(trimethylsilyl)-trifluoroacetamide (MSTFA) and analyzed by gas chromatography coupled with mass spectrometry. All of tested pharmaceuticals were present in the wastewater treatment plant effluent and influent at concentration ppt to ppb.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barnes K.K., Kolpin D.W., Furlong E.T., Zaugg S.D., Meyer M.T., Barber L.B.: A national reconnaissance of pharmaceuticals and other organic wastewater contaminants in the United States. I: Groundwater. Science of the Total Environment, vol. 402, no. 2-3, 2008, pp. 192-200.
 2. Boyd G.R., Reemtsma H., Grimm D.A., Mitra S.: Pharmaceuticals and personal care products (PPCPs) in surface and treated waters of Louisiana, USA and On- tario, Canada. The Science of the Total Environment, vol. 311, no. 1-3, 2003, pp. 135-149.
 3. Carballa M., Omil F., Lema J.M., Llompart M., García-Jares C., Rodríguez I., Gómez M., Ternes T.: Behavior of pharmaceuticals, cosmetics and hormones in a sewage treatment plant. Water Research, vol. 38, no. 12, 2004, pp. 2918-2926.
 4. Danzer K., Currie L.A.: Guidelines for calibration in analytical chemistry. Part 1: Fundamentals and single component calibration. Pure & Applied Chemistry, vol. 70, no. 4, 1998, pp. 993-1014.
 5. Dębska J., Kot-Wasik A., Namieśnik J.: Determination of nonsteroidal antiin- flammatory drugs in water samples using liquid chromatography coupled with diodearray detector and mass spectrometry. Journal of Separation Science, vol. 28, no. 17, 2005, pp. 2419-2426.
 6. Dębska J., Kot-Wasik A., Namieśnik J.: Fate and Analysis of Pharmaceutical Residues in the Aquatic Environment. Critical Reviews in Analytical Chemistry, vol. 34, no. 1, 2004, pp. 51-67.
 7. Felis E., Miksch K., Surmacz-Górska J., Ternes T.: Presence of pharmaceutics in wastewater from waste water treatment plant "Zabrze-Śródmieście" in Poland. Archives of Environmental Protection, vol. 31, no. 3, 2005, pp. 49-58.
 8. Focazio M.J., Kolpin D.W., Barnes K.K., Furlong E.T., Meyer M.T., Zaugg S.D., Barber L.B., Thurman M.E.: A national reconnaissance for pharmaceuticals and other organic wastewater contaminants in the United States. II: Untreated drinking water sources. Science of The Total Environment, vol. 402, no. 2-3, 2008, pp. 201-216.
 9. Garrison A.W., Pope J.D., Allen F.R.: Analysis of organic compounds in domestic wastewater. [in:] Keith C.H. (ed.), Identifcation and analysis of organic pollutants, Ann Arbor Science Publisher, Ann Arbor, 1976, pp. 517-556.
 10. Halling-Sorensen B., Nielsen N.S., Lanzky S.F., Ingerslev F.: Occurrence, fate, and effects of pharmaceutical substances in the environment - a review. Chemosphere, vol. 36, no. 2, 1998, pp. 357-393.
 11. Heberer T.: Occurrence, fate, and removal of pharmaceutical residues in the aquatic environment: a review of recent research data. Toxicology Leffers, vol. 131, no. 1-2, 2002, pp. 5-17.
 12. Heberer T., Reddersen K., Mechlinski A.: From municipal sewage to drinking water: fate and removal of pharmaceutical residues in the aquatic environment in urban areas. Water Science and Technology, vol. 46, no. 3, 2002, pp. 81-88.
 13. Kasprzyk-Hordern B., Dąbrowska A., Vieno N., Kronberg L., Nawrocki J.: Occurrence of Acidic Pharmaceuticals in the Warta River in Poland. Chemical Analysis, vol. 53, no. 2, 2008, pp. 289-304.
 14. Kasprzyk-Hordern B., Dinsdale R.M., Guwy A.J.: Multi-residue method for the determination of basic/neutral pharmaceuticals and illicit drugs in surface water by solid-phase extraction and ultra performance liquid chromatography-positive electrospray ionisation tandem mass spectrometry. Journal of Chromatography A, vol. 1161, no. 1-2, 2007, pp. 132-145.
 15. Konieczko P., Namieśnik J.: Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007.
 16. PMR Publications: Rynek farmaceutyczny i ochrony zdrowia w Polsce 2009 - prognozy rozwoju na lata 2009-2011, [on line:] www.pmrpublications.com.
 17. PMR Publications: Rynek farmaceutyczny w Polsce: w latach 2011-2013 tylko umiarkowany wzrost, [on line:] www.pmrpublications.com.
 18. Radjenovic J., Petrovic M., Barcelo D., Petrovic M.: Advanced mass spectrometric methods applied to the study of fate and removal of pharmaceuticals in wastewater treatment. TrAC Trends in Analytical Chemistry, vol. 26, no. 11, 2007, pp. 1132-1144.
 19. Santos J.L., Aparicio I., Alonso E., Callejón M.: Simultaneous determination of pharmaceutically active compounds in wastewater samples by solid phase extraction and high-performance liquid chromatography with diode array and fluorescence detectors. Analytica Chimica Acta, vol. 550, no. 1-2, 2005, pp. 116-122.
 20. Sebok Á., Vasanits-Zsigrai A., Palkó G., Záray G., Molnár-Perl I.: Identification and quantifcation of ibuprofen, naproxen, ketoprofen and diclofenac present in waste-waters, as their trimethylsilyl derivatives, by gas chromatography mass spectrometry. Talanta, vol. 76, no. 3, 2008, pp. 642-650.
 21. Sosnowska K., Styszko K., Gołaś J.: Wstępne oznaczenie wybranych farmaceutyków w ściekach komunalnych z oczyszczalni Kraków Płaszów. Proceedings of ECOpole, vol. 5, no. 2, 2011, pp. 601-608.
 22. Staples C.A., Dorn P.B., Klecka G.M., O'Block S.T., Harris L.R.: A review of the environmental fate, e􀄛 ects and exposures of bisphenol A. Chemosphere, vol. 36, no. 10, pp. 2149-2173.
 23. Styszko-Grochowiak K., Sosnowska K., Gołaś J.: Problem występowania farmaceutyków w środowisku wodnym. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, no. 9, 2009, pp. 52-53.
 24. Styszko K., Sosnowska K., Górecki J., Macherzyński M., Gołaś J.: Optymalizacja warunków derywatyzacji wybranych związków z grupy nowopojawiających się zanieczyszczeń. VIII Polska Konferencja Chemii Analitycznej "Analityka dla społeczeństwa XXI wieku", Uniwersytet Jagielloński, Komitet Chemii Analitycznej, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Kraków 2010, p. 91.
 25. Tauxe-Wuersch A., Alencastro L.F.D., Grandjean D., Tarradellas J.: Occurrence of several acidic drugs in sewage treatment plants in Swtzrland and risk assessment. Water Research, vol. 39, no. 9, 2005, pp. 1761-1772.
 26. Ternes T.A.: Occurrence of drugs in German sewage treatment plants and rivers. Water Research, vol. 32, no. 11, 1998, pp. 3245-3260.
 27. Thomas P.M., Foster G.D.: Determination of Nonsteroidal Anti-infammatory Drugs, Caffeine, and Triclosan in Wastewater by Gas Chromatography-Mass Spectrometry. Journal of Environmental Science and Health, Part A, vol. 39, no. 8, 2004, pp. 1969-1978.
 28. Thompson A., Griffn P., Stuef R. and Cartmell E.: The Fate and Removal of Triclosan during Wastewater Treatment. Water Environment Research, vol. 77, no. 1, 2005, pp. 63-67.
 29. Weigel S., Berger U., Jensen E., Kallenborn R., Thoresen H. and Hühnerfuss H.: Determination of selected pharmaceuticals and ca􀄛 eine in sewage and seawater from Tromso/Norway with emphasis on ibuprofen and its metabolites. Chemosphere, vol. 56, no. 6, 2004, pp. 583-592.
 30. Weigel S., Kallenborn R., Hühnerfuss H.: Simultaneous solid-phase extraction of acidic, neutral and basic pharmaceuticals from aqueous samples at ambient (neutral) pH and their determination by gas chromatography-mass spectrometry. Journal of Chromatography A, vol. 1023, no. 2, 2004, pp. 183-195.
 31. Zorita S., Mårtensson L., Mathiasson L.: Occurrence and removal of pharmaceuticals in a municipal sewage treatment system in the south of Sweden. Science of The Total Environment, vol. 407, no. 8, 2009, pp. 2760-2770.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7494/geom.2012.6.3.45
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu