BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hanus Paweł (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland), Hycner Ryszard (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
Surveying Aspect of Registration of Land Information in Poland
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2011, nr 5/1, s. 49-60, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Geodezja, Pomiary, Informacja
Geodesy, Measurement, Information
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Informacje geodezyjne w Polsce uzyskiwane są podczas różnych pomiarów. Ich wynikiem są dane1, które z kolei mogą być przetwarzane do pożądanego kształtu. Będą więc przede wszystkim mapami w postaci cyfrowej (wektorowej lub rastrowej) i analogowej, listami, rejestrami, tabelami i tak dalej. Zarówno nieprzetworzone, jak i przetworzone dane są z kolei rejestrowane i przechowywane w specjalnych miejscach zwanych "centrami dokumentacji geodezyjnej". Nazwiemy je wkrótce "centrami dokumentacji" lub "centrami".

Land information is a term of rather wide meaning [3]. Generally, one can classify land information as a surveying and legal information. The latter concerns various right assigned to real estate. The former concerns, in turn, wide range of information including both location of objects and groups of attributes, describing their features. This kind of information we will call later "land information in surveying aspect" or shorter "surveying information". This is a brief idea of range and kind of land information in Poland. One can assume that this problem is similar to other countries. Surveying information in Poland is obtained during various measurements. Their results are data1, which in turn can be processed to demanded shape. Thus, they will be first of all maps in digital (vector or raster model) and analogue form, lists, registers, tables, and so on. (fragment of text)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gazdzicki J.: Internetowy leksykon geomatyczny (Geomatics Internet Lexicon). [on-line:] http://www.ptip.org.pl/auto.php?page=Encyclopedia&enc=1.
 2. Hycner R., Hanus P.: Wykonawstwo geodezyjne (Surveying Performance). Gall, Katowice 2007.
 3. Hycner R.: Podstawy katastru (Fundamentals of Cadastre). UWND AGH, Kraków 2004.
 4. Instrukcja techniczna O-1: Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych - wydanie 4 (Technical Regulation O-1: General Rules of Performing Surveying Works - 4th Edition). GUGiK, Warszawa 1988.
 5. Instrukcja techniczna O-3: Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - wydanie 2 (Technical Regulation O-3: Rules of Completing Surveying Documentation - 2nd Edition). GUGiK, Warszawa 1987.
 6. Instrukcja techniczna O-4: Zasady prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (Technical Regulation O-4. Rules of Managing State Surveying Store). GUGiK, Warszawa 1987.
 7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Ordinance of Minister of Regional Development and Buildings Structure from 2001 - in Case of Classifying, Qualifying and Putting in Order Documents Being Excluded from Surveying State Store). Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 796.
 8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Ordinance of Minister of Regional Development and Buildings Structure from 2001 - in Case of Submitting Surveying Works, Recording Systems and Keeping Backups Saving Databases and also General Conditions of Contracts of Rendering these Bases Accessible). Dz. U. z 2001 r. Nr 78, poz. 837.
 9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 15 lipca 2001 r. w sprawie określenia rodzajów map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, których rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania wymaga zezwolenia, oraz trybu udzielania tych zezwoleń (Ordinance of Minister of Regional Development and Buildings Structure from 2001 - in Case of Definition of Kinds of Maps, Photogrammetric and Remote Sensing Documents, Being State Surveying Store which Dissemmination and Reproducing Needs Permission and Mode of Giving these Permissions). Dz. U. z 2001 r. Nr 56, poz. 588.
 10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Ordinance of Minister of Inner Affairs and Administration from 1999 - in Case of Definition Documents, Being Surveying State Store, Mode of their Collecting and Excluding from Store and Rendering Store Accesible). Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 493.
 11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie warunków organizacyjnych, kadrowych i technicznych jakie powinny zostać spełnione przez gminy wnioskujące o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji i kartografii (Ordinance of Minister of Inner Affairs and Administration from 1999 - in Case of Organisational, Personal and Technical Conditions which Should be Fulfilled by Communes Applying for Taking Over Tasks of Head of District Within Surveying and Mapping Discipline). Dz. U. z 2000 r. Nr 1, poz. 4.
 12. Ustawa z 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Act from 1989 - Surveying and Mapping Law). Dz. U. z 1989 r. Nr 30, poz. 163.
 13. www.izdebski.edu.pl/WykladySIT/WykladSIT_01.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu