BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzega Urszula (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
Macroeconomic Determinants of the Standard of Living : Theoretical Considerations
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2018, nr 2(92), s. 191-205, bibliogr. s. 203-205
Słowa kluczowe
Standard życia, Uwarunkowania makroekonomiczne
Standard of living, Macroeconomic conditions
Uwagi
Klasyfikacja JEL: I31
summ.
Abstrakt
The aim of this paper is to make reflections on the macroeconomic determinants of the standard of living. They serve as the presentation of selected issues in terms of their impact on the degree of satisfying the needs of the population. They lead to the conclusion that the standard of living is the result of the comprehensive impact of many determinants of diverse nature (both macro- and microeconomic). There are numerous cause-and-effect connections between these determinants, but it is assumed that economic macro-determinants have a primary character in comparison with other determinants. They shape the basic conditions of the functioning of consumption entities. Thus, they constitute a kind of economic background and starting point as regards meeting the needs of particular groups and the standard of living in general. Although their influence is significant, it is also defined as indirect, deferred in time, and difficult to measure. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ashley R., 2008, Growth May Be Good for the Poor, but Decline Is Disastrous. On the Non-Robustness of the Dollar - Kraay Result, "International Review of Economics and Finance" No. 17.
 2. Bałtowski M., Miszewski M., 2006, Transformacja gospodarcza w Polsce, PWN, Warszawa.
 3. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., 1999, Makroekonomia, PWE, Warszawa.
 4. Belka M., 2000, Lekcja z polskiej transformacji, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 5.
 5. Berbeka J., 2006, Poziom życia ludności a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 6. Bergh J. van den, 2009, The GDP Paradox, "Journal of Economic Psychology", No. 30.
 7. Browning M., Crossley T., 2001, Unemployment Insurance Benefit Levels and Consumption Changes, "Journal of Public Economics", No. 80.
 8. Bywalec Cz., 1991, Wzrost gospodarczy a poziom życia społeczeństwa polskiego, IR-WiK, Warszawa.
 9. Bywalec Cz., 2007, Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Bywalec Cz., Rudnicki L., 1999, Podstawy ekonomiki konsumpcji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 11. Chan Yin Fah B., 2010, Living Standard, Living Level and Economic Wellbeing of Older Persons. Similarity and Differences in Measuring These Concepts, "Canadian Social Science", Vol. 6, No. 5.
 12. Davoine L., Erhel C., Guergoat-Lariviere M., 2008, Monitoring Quality in Work. European Employment Strategy Indicators and Beyond, "International Labour Review", No. 147.
 13. Dębska M., 2003, Globalizacja w świetle ekonomii i historii, [w:] Transformacja - integracja - globalizacja, Miklaszewski S. (red.), Instytut Studiów Strategicznych, Kraków.
 14. Dietsch P., 2005, Book Review. The Moral Consequences of Economic Growth, by Benjamin M. Friedman, "Economics and Philosophy", Vol. 25, Issue 01.
 15. Drobnic S., Beham B., Prag P., 2010, Good Job, Good Life? Working Conditions and Quality of Life in Europe, "Social Indicators Research", No. 99.
 16. Eggers A., Gaddy C., Graham C., 2006, Well-Being and Unemployment in Russia in the 1990s. Can Society's Suffering Be Individuals' Solace?, "The Journal of Socio-Economics", Vol. 35, Issue 2.
 17. Gallie D., 2002, The Quality of Working Life in Welfare Strategy, [in:] Why We Need a New Welfare State, Esping-Andersen G., Gallie D., Hemerijck A., Myles J. (ed.), Oxford University Press, Oxford.
 18. Gallie D., 2007, Production Regimes, Employment Regimes, and the Quality of Work, [in:] Employment Regimes and the Quality of Work, Gallie D. (ed.), Oxford University Press, Oxford.
 19. Grzega U., 2012, Poziom życia ludności w Polsce - determinanty i zróżnicowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 20. Informacje ogólne o Unii Europejskiej. Europa, electronic document, access mode: [https://europa.eu/european-union/about-eu_pl, date of entry: 10.04.2018].
 21. Jakóbik W., 2000, Zmiana systemowa a struktura gospodarki w Polsce, WN PWN, Warszawa.
 22. Jakubczak K., Bilans strat i zysków z członkostwa w UE, electronic document, access mode: [http://finanse.wp.pl/kat,98674,title,Bilans- strat-i-zyskow-z-czlonkostwa-w-UE,wid,10145916,wiadomosc.html?ticaid=ld254&_ticrsn=3, date of entry: 5.10.2011].
 23. Kalleberg A., 2009, Precarious Work, Insecure Workers. Employment Relations In Transition, "American Sociological Review", No. 74.
 24. Kenny C., 2005, Why Are We Worried about Income? Nearly Everything that Matters Is Converging, "World Development", Vol. 33, No. 1.
 25. Kołodko G., 1999, Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Poltext, Warszawa.
 26. Konarzewska A., 2008, Członkostwo w Unii Europejskiej - korzyści dla Polski. Raport, "Bezpieczeństwo Narodowe", nr I-II/7-8.
 27. Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce 2006, Janoś-Kresło M., Mróz B. (red.), SGH, Warszawa.
 28. Mazurek-Łopacińska K., 2003, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa.
 29. Larsen V., Sirgy M.J., Wright N.D., 1999, Materialism: The Construct, Measures, Antecedents and Consequences, "Academy of Marketing Studies Journal", Vol. 2, No. 3.
 30. Luszniewicz A., 1972, Statystyka poziomu życia ludności, PWE, Warszawa.
 31. Malinowski A., 2008, Kryzys finansowy a polska gospodarka, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 3.
 32. Ng Y., 2003, From Preference to Happiness. Towards a More Complete Welfare Economics, "Social Choice and Welfare", Vol. 20, Issue 3.
 33. Nojszewska E., 1995, Podstawy ekonomii, WSiP, Warszawa.
 34. Pissarides C., 2000, Equilibrium Unemployment Theory (2nd ed.), MIT Press, Cambridge.
 35. Ravallion M., Bailing out the World's Poorest. Policy Research Working Paper 4763.
 36. Rogulska B., 2014, 10 lat członkostwa Polski e Unii Europejskiej, CBOS nr 52, Warsaw.
 37. Royuela V., Lopez-Tamayo J., Surinach J., 2008, The Institutional vs. the Academic Definition of the Quality of Work Life. What Is the Focus of the European Commission? , "Social Indicators Research", Vol. 86, Issue 3.
 38. Saget C., 2000, Can the Level of Employment Be Explained by GDP Growth in Transition Countries?, "Theory Versus the Quality of Data. Labour", Vol. 14, Issues 4.
 39. Samuelson P., Nordhaus W., 1995, Ekonomia 1, WN PWN, Warszawa.
 40. Słaby T., 2007, Poziom i jakość życia, [w:] Statystyka społeczna, Panek T. (red.), PWE, Warszawa.
 41. Son H., 2010, A Multi-Country Analysis of Achievements and Inequalities in Economic Growth and Standards of Living, "Asian Development Review", Vol. 27, No. 1.
 42. Szarfenberg R., 2012, Czy i kiedy kryzys gospodarczy i wzrost nierówności dochodów są dobre dla ubogich?, electronic document, access mode: [http://rszarf.ips. uw.edu.pl/pdf/kryzys.pdf, date of entry: 23.02.2012].
 43. Szopa B., 1994, Podział dochodów a poziom życia ludności (na przykładzie Polski), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 44. Szulce H., Mruk H., 1989, Instrumenty kształtowania konsumpcji - sprzężenia i bariery, "Handel Wewnętrzny", nr 3-6.
 45. Schuller B., 2009, Living Standard and Quality of Life in the EU and the Membership Candidate Countries, "Acta Sci. Pol Oeconomia", No. 8 (1).
 46. Tella R. Di, MacCulloch R., Oswald A., 2001, Preferences Over Inflation and Unemployment. Evidence from Surveys of Happiness, "The American Economic Review", Vol. 91, No. 1.
 47. Weil D., 2005, Economic Growth. Pearson Education, Addison-Wesley, Boston.
 48. www-wds.worldbank.org / external / default /WDSContentServer/IW3P/IB/20 08/12/16/000158349_20081216092058/Rendered/INDEX/WPS4763.txt [date of entry: 24.02.2012].
 49. Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego, 2011, Kieżel E., Smyczek S. (red.), Placet, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.02.92.15
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu