BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karpińska Kinga (University of Bialystok)
Tytuł
Innovation Versus Structural Changes in Employment in the Light of the Available Statistical Data in Podlaskie Voivodeship
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2018, nr 2(92), s. 227-240, wykr., tab., bibliogr. s. 239-240
Słowa kluczowe
Innowacje, Zatrudnienie, Zmiany strukturalne
Innovations, Employment, Structural changes
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E24, O31
summ.
Kraj/Region
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodeship
Abstrakt
Aim - The study aimed at defining the role of innovation as a factor related to shaping the regional labor market. The Author, based on the results of the available data, attempted to define the relation between innovative activity companies and employment and to verify the hypothesis that the implementation of innovation has influence on the increase of working positions and results in a change in the structure of employment in the region. Research methodology - The paper presents selected data from the Central Statistical Office, including mainly the results concerning the outlays on R&D, the activity of companies in Podlaskie voivodeship, and employment, including the division into PKD sections from 2007. On the basis of the conducted study there was conducted analysis of the impact that the implementation of innovations in particular sections has had on the increase of employment in them. Result - The influence of innovation on employment is connected to so-called creative destruction, which means that on the one hand innovation destroys existing working positions, but on the other hand it creates new ones - more specialized and requiring new knowledge. Originality/ value - The analysis of the impact of implementing innovations on the employment level in particular sections of Podlaskie voivodeship. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogliacino F., 2014, Innovation and employment, "Economia" Vol. 15, Issue 2.
 2. Brynjolfsson E., McAfee A., 2011, Race Against The Machine: How the Digital Revolution is Accelerating Innovation, Driving Productivity, and Irreversibly Transforming Employment and the Economy, Lexington.
 3. Dolińska M., 2010, Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa.
 4. Dziewięcka-Bokun L., Zamorska K., 2003, Polityka społeczna: Teksty źródłowe, wybór i opracowanie, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 5. Hazlitt H., 2004, Ekonomia w jednej lekcji, Znak, Kraków.
 6. Janasz W., Kozioł-Nadolna K., 2011, Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa.
 7. Kozłowska A., 2010, Ewolucja struktur gospodarczych w świetle schumpeterowskiej koncepcji kreatywnej destrukcji, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań.
 8. Kryńska E., 2004, Szkolnictwo wyższe a rynek pracy [w:] Regulacyjne aspekty polityki ekonomicznej - dostosowania polskiej gospodarki do europejskiego i globalnego rynku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 9. Kwiatkowska W., 2007, Zmiany strukturalne na rynku pracy w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 10. Niedzielski P., Rychlik K., 2006, Innowacje i kreatywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 11. Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd edn, OECD, European Communities 2005; [wyd. polskie: Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wyd. 3, MNiSzW, Warszawa, 2008].
 12. Potencjał innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy, NBP, Warszawa 2016.
 13. Sauvy A., 1980, La machine Et le chantage, Paris.
 14. Schumpeter J., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 15. Sismondi de J.Ch.S., 1955, Nowe zasady ekonomii politycznej, tłum. W. Giełżyński, PWN, Warszawa.
 16. Szatkowski K., 2001, Istota i rodzaje innowacji [w:] Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Brzeziński M. (red.), Difin, Warszawa.
 17. Szukalski S.M., 2001, Sektor usług w gospodarce niemieckiej. Hipotezy i empiryczna weryfikacja przekształceń strukturalnych, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 18. Wasilewska A., Wasilewski M., 2016, Stan, kierunki i efektywność innowacji w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 19. Węgrzyn G., 2015, Innowacje w sektorze a zmiany strukturalne w zatrudnieniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 20. Węgrzyn G., Innowacje jako determinanta zmian strukturalnych rynku pracy, "Studia Ekonomiczne" 2013/145, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 21. Węgrzyn G., 2007, Innowacyjność polskiej gospodarki a sytuacja na rynku pracy [w:] Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce, Kopycińska D. (red.), Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 22. Wyrwisz J., 2003, Znaczenie wdrażania strategii innowacji dla konkurencyjności przedsiębiorstw [w:] Źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw w agrobiznesie, Niezgoda D. (red.), AR w Lublinie, Lublin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.02.92.17
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu