BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Roszkowska Małgorzata (University of Bialystok)
Tytuł
Economic Effectiveness Of Quality Activities : the Essence and Conditionings of Measurement
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2018, nr 2(92), s. 241-263, rys., tab., bibliogr. s. 261-263
Słowa kluczowe
Efektywność ekonomiczna, Jakość
Economic efficiency, Quality
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D24, D61, L15
summ.
Abstrakt
The aim of the paper is to discuss the concept of the efficiency of quality activities, its measurement conditionings and to verify the selected solutions in the context of a production company's business practice. The research presented in the paper required a review of the subject literature, and the proposed solutions are identified on the basis of empirical data from the analyzed enterprise. The obtained results prove that it is possible to use both the indicator analysis and the assumptions of the model of Activity Based Costing (ABC) for evaluation of the economic efficiency of quality activities. The solutions presented in the paper may be used in practice by production companies which attach relatively high importance to the quality of the goods they manufacture. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blikle A. J., 2017, Doktryna jakości. Rzecz o turkusowej samoorganizacji, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 2. Brandon Ch. H., Drtina R. E., 1997, Management Accounting: Strategy and Control, McGraw-Hill Companies, New York - Toronto.
 3. Bugdol M., 2011, Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 4. Cheah S.J., Shahbudin A.S.M., Taib, F.M., 2011, Tracking hidden quality costs in a manufacturing company: an action research, "International Journal of Quality & Reliability Management", Vol. 28, Issue 4.
 5. Crosby Ph. B., 1979, Quality is free. The Art of Making Quality Certain, McGraw-Hill, New York.
 6. Czyż-Gwiazda E., 2010, Kalkulacja jednostkowego kosztu wytworzenia produktu według rachunku kosztów działań (rachunku ABC), [w:] Menedżer jakości. Podejście procesowe, Lisiecka K. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 7. Ćwiąkała-Małys A., Nowak W., 2009, Wybrane metody pomiaru efektywności podmiotu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 8. Dobrowolska A., 2017, Podejście procesowe w organizacjach zarządzanych przez jakość, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 9. Hammer M., 2006, Sztuka konkurowania w gospodarce XXI wieku. Plan działania, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 10. Hamrol A., 2017, Zarządzanie i inżynieria jakości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Hamrol A., Mantura W., 1998, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Poznań.
 12. Jabłoński A., Jabłoński M., 2005, Rachunek kosztów jakości w strategii przedsiębiorstwa, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 5.
 13. Kaplan R. S., Cooper R., 2000, Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 14. Karaszewski R., Skrzypczyńska K., 2013, Zarządzanie jakością, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń.
 15. Kobiela- Pionnier, 2010, Rachunkowość w zarządzaniu kosztami i wynikami przedsiębiorstwa, VIZJA PRESS & IT, Warszawa.
 16. Kolman R., 2009, Kwalitologia. Wiedza o różnych dziedzinach jakości, Wydawnictwo PLACET, Warszawa.
 17. Kolman R., 2013, Różne odmiany jakości i ich praktyczne wykorzystanie, Wydawnictwo PLACET, Warszawa.
 18. Kuc B. R., 2017, Wartości, oceny i pomiar w zarządzaniu procesowym, [w:] Perspektywy rozwoju podejścia procesowego. Szanse i ograniczenia, Bitkowska A., Weiss E. (red.), Vizja Press & IT, Warszawa.
 19. Lisiecka K., 2017, Zarządzanie reklamacjami z tytułu jakości produktów, [w:] Jakość zarządzania - refleksje, wymiary i problemy, Bugdol M., Jedynak P. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 20. Łukasiński W., 2016, Dojrzałość organizacji zarządzanej projakościowo, PWE, Warszawa.
 21. Manganelli R. L., Klein M. M., 1998, Reengineering. Metoda usprawniania organizacji, PWE, Warszawa.
 22. Miller J. A., Pniewski K., Polakowski M., 2000, Zarządzanie kosztami działań, WIG-Press, Warszawa.
 23. Miller P., 2011, Systemowe zarządzanie jakością. Koncepcja systemu, ocena systemu, wspomaganie decyzji, Difin, Warszawa.
 24. Pająk E., 2006, Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 25. Piechota R., 2005, Projektowanie rachunku kosztów działań. Activity Based Costing, Difin, Warszawa.
 26. Pires A. R., Cociorva A., Saraiva M., Novas J. C., Rosa A., 2013, Management of quality-related costs. The case of Portuguese companies, "Total Quality Management", Vol. 24, No. 7.
 27. PN-EN ISO 9000:2015-10, 2016, Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
 28. PN-EN ISO 9001:2015-10, 2016, Systemy zarządzania jakością. Wymagania, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
 29. PN-EN ISO 9004:2010, 2010, Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji. Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
 30. PN-ISO 10014:2008, 2008, Zarządzanie jakością. Wytyczne do osiągania korzyści finansowych i ekonomicznych, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
 31. Przygodzka R., 2008, Efektywność sektora publicznego, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 4.
 32. Quinn M., Elafi O., Mulgrew M., 2017, Reasons for not changing to activity-based costing: a survey of Irish firms, "PSU Research Review", Vol. 1, Issue 1.
 33. Raßfeld C., Behmer F., Durlich M., Joche R., 2015, Do quality costs still matter?, "Total Quality Management", Vol. 26, No. 10.
 34. Rutkowska A., 2013, Teoretyczne aspekty efektywności - pojęcie i metody pomiaru, "Zarządzanie i Finanse", nr 1(4).^Ryńca R., 2009, Zrównoważona karta działania jako metoda pomiaru efektywności procesów i działań, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 35. Schiffauerova A., Thomson V., 2006, A review of research on cost of quality models and best practices, "International Journal of Quality & Reliability Management", Vol. 23, Issue 6.
 36. Skrzypek E., 2000, Jakość i efektywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 37. Skrzypek E., 2014, Dojrzałość jakościowa organizacji w świetle teorii i doświadczeń organizacji, "Marketing i Rynek", nr 5.
 38. Skrzypek E., Hofman M., 2010, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Identyfikowanie, pomiar, usprawnianie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 39. Stecyk A., 2016, Doskonalenie jakości usług edukacyjnych w szkolnictwie wyższym. Podejście metodyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 40. Szafrański M., 2007, Elementy ekonomiki jakości w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 41. Szczepańska K., 2011, Zarządzanie jakością. W dążeniu do doskonałości, C.H. Beck, Warszawa.
 42. Szczepańska K., 2009, Koszty jakości dla inżynierów, Wydawnictwo PLACET, Warszawa.
 43. Szychta A., 2007, Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 44. Świtalski W., 2008, Czy kategoria jakości jest ważna w ekonomii?, "Ekonomista", nr 2.
 45. Wnuk-Pel T., 2010, Pomiar sukcesu wdrożenia rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach działających w Polsce, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 59 (115).
 46. Wolniak R., 2011, Parametryzacja kryteriów oceny poziomu dojrzałości systemu zarządzania jakością, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 47. Wronka A., 2016, Certyfikaty produktowe i systemowe na rynku B2B, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 48. Zapłata S., 2009, Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Ocena i uwarunkowania skuteczności, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa.
 49. Zymonik Z., 2003, Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 50. Zymonik Z., Hamrol A., Grudowski P., 2013, Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.02.92.18
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu