BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudnicka Patrycja (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Chrupała-Pniak Małgorzata (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Predyktory organizacyjne dodatkowej pracy po godzinach za pośrednictwem technologii (TASW)
Organizational Predictors of Technology-Assisted Supplemental Work
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2019, nr 3-4, s. 163-174, tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Praca zdalna, Praca w godzinach nadliczbowych, Klimat organizacyjny
Information and Communication Technology (ICT), Remote work, Overtime work, Organizational climate
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dodatkowa praca po godzinach za pośrednictwem technologii (TASW, technology-assisted supplemental work) to nowe zjawisko wiążące się z przenoszeniem pracy do sfery życia prywatnego, będące konsekwencją rozwoju technologicznego. Wyniki prezentowanych badań potwierdzają wyższą tendencję do pracy zdalnej po godzinach w małych organizacjach, a także w firmach, w których panuje wspierający klimat. Także autonomia związana np. z pełnieniem ról menedżerskich, łączy się z wyższą tendencją do pracy po godzinach za pośrednictwem technologii. Wyniki analizy regresji wskazują, że konieczna jest dalsza eksploracja indywidualnych uwarunkowań TASW. (abstrakt oryginalny)

Technology-assisted supplemental work (TASW) is a new phenomenon linked with work-life spillover, a consequence of technological development. The presented results of research confirm the greater tendency for remote working after hours in small organizations as well as in companies with a supportive climate. Furthermore, autonomy coupled with managerial roles, for example, is linked to a greater tendency to work after hours using technology. Regression analysis confirms that further exploration of individual TASW specificities is necessary. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arlinghaus A., Nachreiner F. (2014), Health effects of supplemental work from home in the European Union, Chronobiology International, vol. 31, nr 10, < https://doi: 10.3109/07420528.2014.957297 >.
 2. Barber L. K., Jenkins J. S. (2014), Creating technological boundaries to protect bedtime: Examining work-home boundary management, psychological detachment and sleep, Stress and Health, vol. 30, nr 3, < https://doi.org/10.1002/smi.2536 >.
 3. Berkowsky R. W. (2013), When you just cannot get away, Information, Communication & Society, vol. 16, nr 4, < https://DOI: 10.1080/1369118X.2013.772650 >.
 4. Chełpa S. (1993), Walidacja kwestionariusza klimatu organizacyjnego Kolba, Przegląd Psychologiczny, vol. 26, nr 3.
 5. Chesley N. (2005), Blurring boundaries? Linking technology use, spillover, individual distress and family satisfaction, Journal of Marriage and Family, nr 67.
 6. Derks D., Bakker A. B. (2014), Smartphone Use, Work-Home Interference, and Burnout: A Diary Study on the Role of Recovery, Applied Psychology, vol. 63, nr 3, < https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.2012.00530.x >.
 7. Diaz I., Chiaburu D. S., Zimmerman R. D., Boswell W. R. (2012), Communication technology: Pros and cons of constant connection to work, Journal of Vocational Behavior, nr 80, < doi:10.1016/j.jvb.2011.08.007 >.
 8. Dobrzyński M. (2006), Kierowanie kadrami, Warszawa, PWE.
 9. Ďuranová L., Ohly S. (2016), Persistent Work-related Technology Use, Recovery and Well-being Processes. Focus on Supplemental Work After Hours, Cham, Springer.
 10. Eurostat (2018), https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20180125-1
 11. Fenner G. H., Renn R. W. (2004), Technology-assisted supplemental work: Construct definition and a research framework, Human Resource Management, vol. 43, nr 2-3, < https://doi:10.1002/hrm.20014 >.
 12. Fenner G. H., Renn R. W. (2010), Technology-assisted supplemental work and work-to-family conflict: The role of instrumentality beliefs, organizational expectations and time management, Human Relations, vol. 63, nr 1, < https://doi.org/10.1177/0018726709351064 >.
 13. Hackman J. R., Oldham G. R. (1975), Development of the job diagnostic survey, Journal of Applied Psychology, vol. 60, nr 2.
 14. Hill E. J., Ferris M., Martison V. (2003), Does it matter where you work? A comparison of how three work venues (traditional office, virtual office, and home office) influence aspects of work and personal/family life, Journal of Vocational Behavior, vol. 62, nr 2.
 15. Karwowski M., Pawłowska K. (2009), Klimat dla kreatywności w miejscu pracy, Bezpieczeństwo Pracy, nr 2.
 16. Kolb D. A. (1972), Organizational psychology. An experimental approach, Englewood Cliffs, Prentice Hall.
 17. Lanaj K., Johnson R. E., Barnes C. M. (2014), Beginning the workday yet already depleted? Consequences of late-night smartphone use and sleep, Organizational Behavior and Human Decision Processes, vol. 124, nr 1, < https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2014.01.001 >.
 18. Lipińska-Grobelny A., red. (2007), Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników, Łódź, Wydawnictwo UŁ.
 19. Lubrańska A. (2011), Klimat organizacyjny a wypalenie zawodowe, Medycyna Pracy, vol. 62, nr 6.
 20. Morgeson F. P., Humphrey S. E. (2006), The Work Design Questionnaire (WDQ): developing and validating a comprehensive measure for assessing job design and the nature of work, Journal of Applied Psychology, vol. 91, nr 6.
 21. Nam T. (2013), Technology Use and Work-Life Balance, Applied Research in Quality of Life, vol. 9, nr 4, < https://doi.org/10.1007/s11482-013-9283-1 >.
 22. Parker C. P., Baltes B. B., Young S. A., Huff J. W., Altmann R. A., LaCost H. A. and Roberts J. E. (2003), Relationships between psychological climate perceptions and work outcomes: a metaanalytic review, Journal of Organizational Behavior, nr 24, < doi:10.1002/job.198 >.
 23. Ragsdale J. M., Hoover C. S. (2016), Cell phones during nonwork time: A source of job demands and resources, Computers in Human Behavior, vol. 57, < https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.12.017 >.
 24. Richardson K., Benbunan-Fich R. (2011), Examining the antecedents of work connectivity behavior during non-work time, Information and Organization, vol. 21, nr 3, < https://doi.org/10.1016/j.infoandorg.2011.06.002 >.
 25. Schieman S., Glavin P. (2008), Trouble at the border? Gender, flexibility at work, and the work-home interface, Social Problems, nr 55.
 26. Senarathne Tennakoon K. U., da Silveira G. J., Taras D. G. (2013), Drivers of context-specific ICT use across work and nonwork domains: A boundary theory perspective, Information and Organization, vol. 23, nr 2, < https://doi: 10.1016/j.infoandorg.2013.03.002 >.
 27. Spector P. E. (1986), Perceived control by employees: A meta-analysis of studies concerning autonomy and participation at work, Human Relations, vol. 39, nr 11.
 28. Valcour P. M., Hunter L. W. (2005), Technology, organizations, and work-life integration, w Kossek E. E., Lambert S. J. (red.), Work and life integration: Organizational, cultural, and individual perspectives, Mahwah, NJ, Lawrence Erlbaum.
 29. Wright K. B., Abendschein B., Wombacher K., O'Connor M., Hoffman M., Dempsey M. i in. (2014), Work-related communication technology use outside of regular work hours and work life conflict: The influence of communication technologies on perceived work life conflict, burnout, job satisfaction, and turnover intentions, Management Communication Quarterly, vol. 28, nr 4, < https://doi: 10.1177/0893318914533332 >.
 30. Wudarzewski G. (2013), Wymiary i składniki klimatu organizacyjnego w świetle badań literaturowych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.
 31. Xie J., Ma H., Zhou Z. E., Tang H. (2017), Work-Related Use of Information and Communication Technologies after Hours (W_ICTs) and Emotional Exhaustion: A Mediated Moderation Model Computers in Human Behavior Work-related use of information and communication technologies after hours (W_ICT), Computers in Human Behavior, vol. 79 (listopad), < https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.10.023 >.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
2543-4411
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu