BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorynia Marian (Poznań University of Economics and Business)
Tytuł
Competition and Globalisation in Economic Sciences. Selected Aspects
Źródło
Economics and Business Review, 2019, vol. 5 (19), nr 3, s. 118-133, rys., bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe
Nauki ekonomiczne, Rozwój nauk ekonomicznych, Konkurencyjność, Społeczne skutki globalizacji, Internacjonalizacja gospodarki, Globalizacja
Economic sciences, Development of economic sciences, Competitiveness, Social results of globalisation, Internationalisation of economy, Globalization
Uwagi
Klasyfikacja JEL: A11, F01, F02, F23
summ.
Abstrakt
The aim of the paper is to identify and assess the role of economic sciences in relation to competitiveness and globalisation, two basic concepts of the market economy. This role is to explain and interpret their essence but also to determine their potential practical usefulness, primarily in the context of economic policy development. The considerations mentioned in the article are, as a rule, of a general and universal nature and do not relate especially to any particular countries or groups of countries. The basic method employed in the study is a critical analysis of the subject literature. The paper consists of an introduction, three sections, and conclusions. Section 1 contains a basic discussion of the subject of economic sciences and describes their four features: cognitive productivity, practical usefulness, dismal nature and beauty. Section 2 presents the contribution of economic sciences to understanding and interpreting the phenomenon of competitiveness. Section 3 focuses on defining and elucidating the idea of globalisation and an examination of its most important aspects. The paper ends with eight conclusions formulated on the basis of this discussion.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Al-Rodhan, N. R. F., & Stoudmann, G. (2006). Definitions of globalization: A comprehensive overview and a proposed definition. Geneva: Geneva Center for Security Policy.
 2. Bhagwati, J. (2004). In defense of globalization: With a new afterword. Oxford: Oxford University Press.
 3. Blaug, M. (1992). The methodology of economics or how economics explain. Cambridge: Press Syndicate of the University of Cambridge.
 4. Cherrier, B. (2017). Classifying economics: A history of the JEL codes. Journal of Economic Literature, 55(2), 545-579.
 5. Fiedor, B. (2016). Ekonomia a piękno - kilka refleksji. In S. Czaja, & A. Graczyk (Eds.), Ekonomia i środowisko. Księga jubileuszowa Profesora Bogusława Fiedora (s. 108-121). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 6. Friedman, M. (1977). From Galbraith to economic freedom (Occasional Paper 49). London: Transatlantic Arts.
 7. Gomułka, S. (2017). Instytucje i mechanizmy długo- i średniookresowego wzrostu gospodarczego w skali globalnej. Studia Ekonomiczne, XC(3), 343-352.
 8. Gorazda, M., Hardt, Ł., & Kwarciński, T. (Eds.). (2016). Metaekonomia: zagadnienia z filozofii ekonomii. Kraków: Copernicus Center Press.
 9. Gorynia, M. (Ed.). (2002). Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 10. Gorynia, M. (2018a). Współczesne nauki ekonomiczne: tożsamość, ewolucja, klasyfikacje. Ekonomista, 5, 497-522.
 11. Gorynia, M. (2018b). O pięknie nauk ekonomicznych. Studia Ekonomiczne, XCVI-XCVII(1-2), 142-166.
 12. Gorynia, M. (2018c). Innowacyjność, produktywność i konkurencyjność gospodarki a międzynarodowa współpraca gospodarcza. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 80(4), 209-228.
 13. Gorynia, M., & Kowalski, T. (2013). Nauki ekonomiczne i ich klasyfikacja a wyzwania współczesnej gospodarki. Ekonomista, 4, 457-474.
 14. Hardt, Ł. (2013). Studia z realistycznej filozofii ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 15. Kołodko, G. (2013). Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 16. Kołodko, G. (2014). Nowy pragmatyzm, czyli ekonomia i polityka dla przyszłości. Ekonomista, 2, 161-180.
 17. Kołodko, G., & Koźmiński, A. (2017). Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 18. Lin, J., & Chang, H.-J. (2009). Should industrial policy in developing countries conform to comparative advantage or defy it? A debate between Justin Lin and Ha-Joon Chang. Development Policy Review, 27(5), 483-502.
 19. Lorange, P., & Contractor, F. J. (Eds.). (2002). Cooperative strategies and alliances in international business: Joint ventures and technology partnership (vol. 2). Oxford: Elsevier Science Ltd.
 20. Mäki, U. (Ed.). (2009). The methodology of positive economics: Reflections on the Milton Friedman legacy. Cambridge: Cambridge University Press.
 21. Milgrom, P. (2009, November 5). The promise and problems of (auction) market design. Nemmers Prize Lecture.
 22. Noga, A. (1995). Zmiana pozycji konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw. Gospodarka Narodowa, 6, 15-19.
 23. Ockenfels, A. (2013). Marktdesign. In Gabler Wirtschaftslexikon. Wiesbaden: Springer Gabler Verlag.
 24. Osiatyński J. (2017). Quo vadis euro-Unio? Perspektywa ekonomii postkeynesowskiej. Ekonomista, 3, 293-311.
 25. Porter, M. E. (1979). How competitive forces shape strategy. Harvard Business Review, 57(2), 137-145.
 26. Porter, M. E. (1980). Competitive strategy. Techniques for analyzing industries and competitors. New York: Free Press.
 27. Porter, M. E. (1985). The competitive advantage: Creating and sustaining superior performance. New York: Free Press.
 28. Porter, M. E. (Ed.). (1986). Competition in global industries. Boston: Harvard Business School Press.
 29. Porter, M. E. (1990). The competitive advantage of nations. Harvard Business Review, 68(2), 73-93.
 30. Porter, M. E. (1991). The competitive advantage of nations. London: Macmillan.
 31. Porter, M. E. (1998a). Clusters and the new economics of competition. Harvard Business Review, 76(6), 77-90.
 32. Porter, M. E. (1998b). Competing across locations: Enhancing competitive advantage through a global strategy. In M. E. Porter, On competition. Boston: Harvard Business Review Book Series.
 33. Porter, M. E. (2001). Strategy and the Internet. Harvard Business Review, 79(3), 62-78.
 34. Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2002). The competitive advantage of corporate philanthropy. Harvard Business Review, 80(12), 56-68.
 35. Porter, M. E., & Kramer M. R. (2006). Strategy and society: The link between competitive advantage and corporate social responsibility. Harvard Business Review, 84(12), 78-92.
 36. Porter, M. E. (2008). On competition. Updated and Expanded Edition. Boston: A Harvard Business Review Book.
 37. Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating shared value. How to reinvent capitalism- and unleash a wave of innovation and growth. Harvard Business Review, 89(1), 62-77.
 38. Porter, M. E., & Heppelmann, J. E. (2014). How smart, connected products are transforming competition. Harvard Business Review, 92(11), 64-88.
 39. Porter, M. E., & Heppelmann J. E. (2015). How smart, connected products are transforming companies. Harvard Business Review, 93(10), 96-114.
 40. Rodrik, D. (2007). Normalizing industrial policy. Cambridge: John F. Kennedy School of Government, Harvard University.
 41. Rodrik D. (2008). Industrial policy: Don't ask why, ask how. Middle East Development Journal, 1(1), 1-29.
 42. Rodrik, D. (2015). Economics rules: Why economics works, when it fails, and how to tell the difference. Oxford: Oxford University Press.
 43. Rodrik, D. (2017). Populism and the economics of globalization. AIB Conference, Dubai.
 44. Roth, A. E. (2012, December 8). The theory and practice of market design. Nobel Lecture.
 45. Scheurer, B. (2016). Konstruktywizm w ekonomii. In M. Gorazda, Ł. Hardt, & T. Kwarciński (Eds.). (2016), Metaekonomia: zagadnienia z filozofii ekonomii. Kraków: Copernicus Center Press.
 46. Serra, N., & Stiglitz, J. E. (Eds.). (2016). The Washington consensus reconsidered. Towards a new global governance. Oxford: Oxford University Press.
 47. Stiglitz, J. E. (2002). Globalization and its discontents (vol. 500). Washington: W.W. Norton Company.
 48. Streeten, P. (2001). Globalisation: Threat or opportunity?. Copenhagen: Copenhagen Business School Press.
 49. Think Tank Millennium Project (2018). Retrieved from http://www.millennium-project. org/.
 50. Wilkin, J. (2016). Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania: humanistyczna perspektywa ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-1641
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/ebr.2019.3.7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu