BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gawlik Remigiusz (Cracow University of Economics, Poland / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Ranking of Company Performance Indicators for Managerial Decision Making Purposes with Application of the Delphi Method
Rangowanie wskaźników wydajności przedsiębiorstwa w menadżerskich procesach decyzyjnych przy użyciu metody delfickiej
Źródło
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 2019, R. 23, nr 1, s. 177-188, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : konkurencyjność, rozwój, stabilność
Słowa kluczowe
Proces decyzyjny, Rozwój przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Metoda delficka
Decision proces, Enterprise development, Enterprise management, Small business, Delphi method
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Cel artykułu: analiza użyteczności wybranych ilościowych i jakościowych wskaźników kondycji przedsiębiorstwa dla celów podejmowania decyzji. Badana grupa: małe i średnie przedsiębiorstwa, z kapitałem polskim i zagranicznym, operujące lokalnie i międzynarodowo. Metody badawcze: (i) metoda Delficka - kwestionariusz dla zebrania danych ilościowych; (ii) dwuetapowe częściowo ustrukturyzowane wywiady eksperckie, w celu wstępnego ograniczenia liczby badanych wskaźników; (iii) metoda ABC (diagram Pareto-Lorenza) do prezentacji i interpretacji wyników badania. Wyniki: zestaw czterech wskaźników, na podstawie których można podejmować decyzje menadżerskie, jeżeli konieczna jest szybka decyzja: (i) elastyczność; (ii) poziom przychodów; (iii) liczba klientów; (iv) wskaźnik przetrwania. Implikacje praktyczne: szybszy i precyzyjniejszy wybór wskaźników do zastosowania w podstawowych decyzjach menadżerskich. Przyszłe badania: opracowanie wielokryterialnego ilościowo-jakościowego modelu wspierania procesów decyzyjnych. Ograniczenia badania: mało reprezentatywna grupa przedsiębiorstw (może zostać precyzyjniej zawężona) oraz respondentów. Wartość dodana: badanie stanowi przyczynek do wzrostu praktycznych zastosowań naukowych narzędzi wspierania menadżerskich procesów decyzyjnych. (abstrakt oryginalny)

The objective of the paper is to analyse the usefulness of various qualitative and quantitative indicators of economic condition of companies for managerial decision-making purposes. The research target group were medium- and high level executives of small and medium enterprises with Polish and foreign capital, operating locally and internationally. The research methodology included: (i) Delphi questionnaire for quantitative data gathering; (ii) two-stage direct semi-structured interviews for initial reduction of number of indexes and to provide qualitative context for gathered data; (iii) ABC method (Pareto-Lorenz diagram) for presentation and interpretation of findings. In result a set of universal indicators has been determined, counting such indexes as: (i) flexibility, (ii) level of income; (iii) number of clients; (iv) survival ratio. Practical implication is a faster and more accurate choice of indexes enhancing the speed and efficiency of managerial decision-making. Further research should be directed towards the elaboration of a multicriteria decisionmaking model, which would allow to incorporate various types of indicators of company's development, including the qualitative and quantitative ones. Re search limitations come mainly from limited representativeness of chosen enterprises (they could be more specifically narrowed) and respondents. Presented research contributes to the increase of applicability of scientific tools for enhancement of managerial decision-making. Added value comes from addressing the need of managers for ease and rapidity of use of scientific decision-making methods. (original abstract)
Bibliografia
Pokaż
 1. Adler M., Ziglio E., Gazing into the Oracle: The Delphi method and its application to social policy and public health, Jessica Kingsley Publishers, Bristol 1996.
 2. Bryl Ł., Truskolaski S., Human Capital Reporting and Its Determinants by Polish and German Publicly Listed Companies, "Entrepreneurial Business and Economics Review" 2017, 5(2), DOI: http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2017. 050211.
 3. Brzozowski J., Cucculelli M., Proactive and Reactive Attitude to Crisis: Evidence from European Firms, "Entrepreneurial Business and Economics Review" 2016, 4(1), DOI: http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2016.040111.
 4. Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E., Measuring the efficiency of decision making units. "European Journal of Operational Research" 1978, 2(6).
 5. Cornish E., The study of the future, World Future Society, Washington DC 1977.
 6. Dalkey N., Rourke D.L., Lewis R., Snyder D., Studies in the quality of life: Delphi and decision-making, Lexington Books, Lexington MA 1972.
 7. Duval A., Fontela E., Gabus A., Portraits of Complexity, Battelle Memorial Institute, Columbus OH 1975.
 8. Fowles J., Handbook of futures research, Greenwood Press, Westport CT 1978.
 9. Gorchels L., The Product Manager's Handbook: The Complete Product Management Resource (2nd ed.), McGraw - Hill, Columbus OH 2000.
 10. Hanson W.H., Ramani N., Technology forecasting: a hydroelectric company experience, "Technology Management Publication" 1988, 1(3).
 11. Helmer O., Problems in futures research: Delphi and causal cross-impact analysis, "Futures" 1977, 9(1).
 12. Kwahar N., Iyortsuun A.S., Determining the Underlying Dimensions of Quality of Work Life (QWL) in the Nigerian Hotel Industry, "Entrepreneurial Business and Economics Review" 2018, 6(1), DOI: 10.15678/EBER.2018. 060103.
 13. Rajnoha R., Lesnikova P., Krajcik V., Influence of Business Performance Measurement Systems and Corporate Sustainability Concept to Overall Business Performance: "Save the Planet and Keep Your Performance", "E & M Ekonomie and Management" 2017, 20(1), DOI: 10.15240/tul/001/2017-1-008.
 14. Ramírez-Alesón M., Espitia Escuer M., The impact of product diversification strategy on the corporate performance of large Spanish firms, "Spanish Economic Review" 2002, 4(2).
 15. Saaty T.L., Decision Making for Leaders: The Analytic Hierarchy Process for Decisions in a Complex World (3rd rev. ed.), RWS Publications, Pittsburgh PA 2001.
 16. Szumnarska K., Wybrane zagadnienia zarządzania jakością [Chosen issues of quality management], WSAiB Printing Press, Gdynia 1996.
 17. Wissema J.G., Trends in technology forecasting, "R&D Management" 1982, 12(1).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-2345
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu