BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bórawski Piotr (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Pawlewicz Adam (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Harper Jayson K. (The Pennsylvania State University, USA), Dunn James W. (Pennsylvania State University, USA)
Tytuł
The Intra-European Union Trade of Milk and Dairy Products
Handel wewnątrzunijny mlekiem i produktami mleczarskimi
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2019, R. 18, nr 2, s. 13-23, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Mleko, Przetwórstwo mleka, Rynek mleka, Eksport, Import
Milk, Milk processing, Milk market, Export, Import
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F10, F13, F17.
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy analizie poddano handel wewnątrzunijny mlekiem i produktami mleczarskimi w latach 1998-2017. Analizie poddano wolumen wewnątrzunijnego import i eksport, saldo bilansu handlowego oraz udział importu i eksportu mlekiem i produktami mleczarskimi w handlu wewnątrzunijnym ogółem w Unii Europejskiej w latach 2000-2017. Ponadto podano cenę (EUR) 1 kg mleka i przetworów mlecznych importu i eksportu w obrocie wewnątrzunijnym w latach 2015-2017 w krajach UE. W pracy zastosowano metody tabelaryczne, graficzne oraz statystykę opisową. W latach 2004-20014 roku wielkość eksportu wewnątrzunijnego przeważała nad importem. Z kolei w latach 2015-2017 zauważalny jest wyraźny trend spadkowy oraz wzrost nadwyżki importu nad eksportem mleka i produktów mlecznych na rynkach wewnętrznych UE. (abstrakt oryginalny)

The study analyzed the intra-European Union trade of milk and dairy products in 1998-2017. The volume of intra-EU imports and exports, the balance of trade and the share of imports and exports of milk and dairy products in total EU trade in the EU in 2000-2017 were analyzed. In addition, the price of 1 kg of milk and dairy products imported and exported in the EU's internal market in 2015-2017 was presented in the EU countries (EUR). Tabular, graphical and descriptive statistics were used in the work. In 2004-2014, the volume of intra-EU exports exceeded imports. In turn, in 2015-2017 a strong downward trend and an increase in the surplus of imports over the exports of milk and dairy products on the EU's internal markets is noticeable. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Begg, D., Vernasca, G., Fischer, S., Dornbusch, R. (2014). Economics. McGraw-Hill Education, New York.
 2. Benedek, Z., Bakucs, Z., Fałkowski, J., Fertő, I. (2017). Intra-European Union trade of dairy products: insights from network analysis. Studies in Agricultural Economics, 119, 91-97.
 3. Bórawski, P., Dunn, J. W. (2015). Differentiation of milk production in the EU countries in the aspect of Common Agricultural Policy. Roczniki Naukowe SERiA,17 (2), 9-15.
 4. Braja, M., Sawicka, J. (2017). Competitive advantages of Polish food producers on the European Union market in the post-accession period. Acta Sci. Pol. Oeconomia, 16 (2), 13-22.
 5. Chatellier, V. (2017). International, European and French trade in dairy products: trends and competitive dynamics. Working Paper SMART - LERECO 17-05. Nantes. Retrieved from https://hal.archives-ouvertes.fr/hal- 01581619/document [accessed 13.01.2019].
 6. European Dairy Association - EDA (2018). Economic Report 2017/18. Brussel. Retrieved from http://eda.euromilk. org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/ Facts_and_Figures/EDA_Economic_Report_2017.pdf [accessed 13.01.2019].
 7. Eurostat. International trade in goods. Database. Retrieved from https://ec.europa.eu/eurostat/web/internationaltrade- in-goods/data/database [accessed 13.01.2019].
 8. Gołębiewski, J. (2018). Economic performance of sectors along the food supply chain - comparative study of the European Union countries. Acta Sci. Pol. Oeconomia, 17 (4), 69-78.
 9. Parzonko, A. (2009). Stan i kierunki zmian w produkcji mleka na świecie [The state and the tendencies of changes in production of milk in the world]. Roczniki Nauk Rolniczych, G, 96, 16-26.
 10. Pawlak, K. (2013). Zmiany w polskim handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi po akcesji do Unii Europejskiej [Changes in Polish foreign trade in agri-food products after accession to the European Union]. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 14 (2), 170-184.
 11. Pietrzak, M., Roman, M. (2018). The problem of geographical delimination of agri-food merkets: evidence from the butter market in European Union. Acta Sci. Pol. Oeconomia, 17 (3), 85-95.
 12. Stańko, S. (2006). Tendencje w produkcji, konsumpcji i handlu zagranicznym na rynku mleka i jego artykułów w latach 1990-2005 [Tendencies in production, consumption and Polish foreign trade in milk and dairy products in years 1990-2005]. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 15, 357-368
 13. Szajner, P. (Ed.) (2018). Rynek mleka. Stan i Perspektywy [Milk market. State and Perspectives], 54/55.
 14. Török, A., Jāmbor, A. (2013). Agri-food trade of the New Member States since the EU accession. AGRIC.ECONCzech, 59, 3, 101-112.
 15. Westhoek, H., Rood, G., Berg, M., Van den, Janse, J., Nijdam, D., Reudink, M. and Stehfest, E. (2011). The Protein Puzzle: The consumption and production of meat, dairy and fish in the European Union. European Journal of Food Research & Review, 1 (3), 124-144.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.2.15
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu