BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Parlińska Agnieszka (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Rudyk Volodymyr (Podilsky State Agrarian Technical University)
Tytuł
Development of National Pension Systems in Ukraine and Poland
Rozwój państwowych systemów emerytalnych na Ukrainie i w Polsce
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2019, R. 18, nr 2, s. 79-85, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Systemy emerytalne na świecie, Reforma systemu emerytalnego, Wiek emerytalny
Pension systems in the world, Pension system reform, Retirement age
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J1, H55.
streszcz., summ.
Abstrakt
Kryzys demograficzny oraz zwiększone obciążenie finansowe dla pełnosprawnych mieszkańców i pracodawców w zakresie finansowania wieku emerytalnego to doświadczenia Polski i Ukrainy. W związku z tym istniała potrzeba zreformowania państwowych systemów emerytalnych zgodnie z wymaganiami nowoczesnego społeczeństwa i potrzebą ochrony socjalnej obywateli w wieku emerytalnym. Autorzy artykułu przedstawili wyniki porównania charakterystycznych cech tworzenia i rozwoju państwowych systemów emerytalnych Ukrainy i Polski. Omówiono również możliwości korzystania z doświadczeń obu krajów w dalszej realizacji reformy systemu emerytalnego. (abstrakt oryginalny)

Poland and Ukraine have experienced a demographic crisis, increased financial burden on the able-bodied population and employers in terms of financing retirement age. Therefore, there was a need to reform the national pension systems in accordance with modern requirements of society and the need for social protection of retirement age citizens. The paper is dedicated to compare peculiarities of the formation and development of the national pension systems of Ukraine and Poland. Also the possibility of using the experience of both countries in the further implementation of the pension reform was discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Convention C102 - Social Security (Minimum Standards) of 28 June 1952 (No 102). ILO, Geneva. Retrieved from https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB: 12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312247
 2. Convention on Organization for Economic Co-operation and Development of 14 December 1960. OECD, Paris. Retrieved from https://www.oecd.org/general/conventionontheorganisationforeconomicco- operationanddevelopment. htm
 3. Goryuk, N. (2012). Pension reform in Ukraine: the movement towards a mandatory accumulation pension system. [In:] Financial Sector Development Project. USAID, 2-20. Retrieved from http://pension.kiev.ua/files_ua.pdf
 4. Koval, O. P. (2013). On the Wave of World Trends. Bulletin of the Pension Fund of Ukraine, 9, 23-25.
 5. Libanova, E. M. (2010). Pension reform in Ukraine: directions of realization. Institute of Demography and Social Studies named after MV Studs of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv.
 6. McTaggart, G. (2001). Pension reform in post-socialist countries. Social Work and Social Policy, 11, 19-25.
 7. Naumenkova, S. V. (2010). Nederzhavne pensiyne zabezpechennya [Non-state pension provision in Ukraine]. Znaniya, Kyiv.
 8. Onyshko, S. V. (2012). Potential for the development of the pension system in Ukraine in the context of reducing public finance risks. Current Problems of the Economy, 3, 248-352.
 9. Ostarbeiter.vn.ua (2017). Pensiya v Pol'shchi, podatky, pensiynyy vik, seredniy rozmir pensiyi [Pension in Poland, taxes, retirement age, average pension. Retrieved from http://ostarbeiter.vn.ua/emerytura.html
 10. Parlińska, A. (2017). Zasady wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne [Principles of the social insurance contribution' calculation]. [In:] M. Podstawka (ed.), Finanse: instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje [Finances: institutions, instruments, entities, markets, regulations]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 420-430.
 11. Parlińska, A., Rudyk, V. (2019). Features of the functioning of national pension systems of Eastern Europe and Ukraine in the modern conditions. [In:] A. Auzina (ed.), New dimensions in the development of society: home economics: finance and taxes: bioeconomy: proceedings of the International Scientific Conference, 9-10.05.2019 Jelgava. Latvia University of Life Sciences and Technologies, Jelgava, 182-187.
 12. Social Insurance Institution of Poland (2017). Social Security in Poland. Retrieved from http://www.zus.pl/ documents/10182/167615/Social+Security+in+Poland/ 71ffe1b1-c142-48fa-a67b-0c7e1cec6eb6 [accessed 15.01.2019].
 13. Tkachenko, L. (2008). Ways of Further Reforming the Pension System of Ukraine. Bulletin of the Pension Fund of Ukraine, 8-9, 24-26.
 14. US Agency for International Development (2010). Pension system of Poland. International Pension Bulletin, 16, 5.
 15. US Social Security Administration (2014). Social Security Programs Through the World (SSPTW). International Update Recent Developments in Foreign Public and Private Pensions - update for 01.01.2014. Retrieved from https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/intl_ update/2014-01/2014-01.pdf
 16. Zakon Ukrayiny pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo pidvyshchennya pensiy. VVR 2017, No 40-41, s. 383 [Law of Ukraine on amendments to certain legislative acts of Ukraine regarding the increase of pensions. The Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine 2017, No 40-41, p. 383]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2148-19
 17. Zakon Ukrayiny pro zahal'noobov'yazkove derzhavne pensiyne strakhuvannya. VVR 2003, No 49-51, s. 376 [Law of Ukraine on mandatory state pension insurance. The Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine 2003, No 49--51, p. 376. Retrieved from https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1058-15
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.2.21
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu