BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szostek Dawid (Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland)
Tytuł
Influence of Demographic Characteristics of Employees Upon Their Tendency to Undertake Organizational Citizenship and Counterproductive Work Behaviours
Wpływ cech demograficznych pracowników na ich skłonność do zachowań obywatelskich i kontrproduktywnych
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2019, R. 18, nr 2, s. 107-117, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Zachowania obywatelskie w organizacji, Płeć, Wykształcenie
Organizational Citizenship Behavior (OCB), Gender, People's education
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J290; D230.
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono wpływ płci, wieku, wykształcenia oraz rodzaju zajmowanego stanowiska pracy na skłonność pracowników do podejmowania zachowań obywatelskich (OCB) i kontrproduktywnych (CWB). Szczególnie w polskojęzycznej literaturze związki te nie zostały zbadane i omówione w sposób wyczerpujący. Celem autora jest weryfikacja czterech hipotez o tym, że wspomniane zmienne wpływają na zaangażowanie pracowników w OCB i CWB. Do realizacji tego celu wykorzystano dane uzyskane z ankiety internetowej na próbie 535 osób aktywnych zawodowo. Uzyskane wyniki nie dały podstaw do odrzucenia postawionych hipotez. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses the influence of gender, age, education and type of position held upon employees' tendency to undertake organisational citizenship behaviour (OCB) and counterproductive work behaviour (CWB). Particularly in Polish literature the relations have not been examined or discussed sufficiently. The author's aim is to verify four hypotheses stating that the above-mentioned variables affect involvement of employees in OCB and CWB. Thus, the author used data obtained from an online questionnaire given to 535 respondents, who are active workers. The obtained results did not provide any grounds for rejection of the hypotheses. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anjum, M. A., Parvez, A. (2013). Counterproductive Behaviour at Work: A Comparison of Blue Collar and White Collar Workers. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 7 (3), 417-434.
 2. Appelbaum, S. H., Deguire, K. J., Lay, M. (2005). The relationship of ethical climate to deviant workplace behaviour. Corporate Governance, 5 (4), 43-55.
 3. Boddy, C. R. (2014). Corporate Psychopaths, Conflict, Employee Affective Well-Being and Counterproductive Work Behaviour. Journal of Business Ethics, 121, 107-121.
 4. Cohen, T. R., Panter, A. T., Turan, N. (2013). Predicting Counterproductive Work Behaviour from Guilt Proneness. Journal of Business Ethics, 114, 45-53.
 5. Fox, S., Spector, P. E. (2009). Organizational Citizenship Behaviour Checklist (OCB-C). Retrieved from http:// shell.cas.usf.edu/~pspector/scales/ocbcpage.html [accessed 27.11.2017].
 6. Klotz, A. C., Bolino, M. C. (2013). Citizenship and Counterproductive Work Behaviour: A Moral Licensing View. Academy of Management Review, 38 (2), 292-306.
 7. Nerdinger, F. W., Blickle, G., Schaper, N. (2011). Formen des Arbeitsverhaltens. [In:] Arbeits- und Organisationspsychologie. Springer, Berlin, 409-423 https://www. researchgate.net/publication/225270532_Formen_des_ Arbeitsverhaltens. DOI: 10.1007/978-3-642-16972-4_ 25 [accessed 21.06.2017].
 8. Organ, D. W. (1988). Organizational citizenship behaviour: The good soldier syndrome. Lexington Books, Lexington.
 9. Organ, D. W. (1997). Organizational Citizenship Behaviour: It's Construct Clean-Up Time. Human Performance, 10 (2), 85-97.
 10. Parks, L., Mount, M. K. (2005). The "dark side" of selfmonitoring: engaging in counterproductive behaviors at work. [In:] Academy of Management Annual Meeting Proceedings, Vol. 1, I1-I6. DOI: 10.5465/AMBPP. 2005.18778875
 11. Penney, L. M., Hunter, E. M., Perry, S. J. (2011). Personality and counterproductive work behaviour: Using conservation of resources theory to narrow the profile of deviant employees. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 84, 58-77.
 12. Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Paine, J. B., Bachrach, D. G. (2000). Organizational Citizenship behaviours: A Critical Review of the Theoretical and Empirical Literature and Suggestions for Future Research. Journal of Management, 26 (3), 513-563.
 13. Smith, C. A., Organ, D. W., Near, J. P. (1983). Organizational citizenship behaviour: Its nature and antecedents. Journal of Applied Psychology, 68 (4), 653-663.
 14. Spector, P. E., Fox, S., Penney, L. M., Bruursema, K., Goh, A., Kessler, S. (2006). The dimensionality of counterproductivity: Are all counterproductive behaviours created equal? Journal of Vocational Behavior, 68, 446-460.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.2.24
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu