BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartosiewicz Aleksandra (Uniwersytet Łódzki), Szterlik Paulina (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Nowy Jedwabny Szlak a relacje polsko-chińskie
Belt and Road Initiative vs. Sino-Polish relations
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2018, nr 4 (20), s. 7-21, tab., bibliogr. 32 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Nowy Jedwabny Szlak, Współpraca, Współpraca międzynarodowa, Wymiana handlowa
New Silk Road, Cooperation, International cooperation, Trade exchange
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F02, F15, F23
streszcz., summ.
Kraj/Region
Chiny, Polska
China, Poland
Abstrakt
Relacje polsko-chińskie mogą zostać uznane za burzliwe. Początek lat 90. XX w. był czasem stagnacji, charakteryzującym się wzajemnym brakiem zainteresowania sobą rozpatrywanych państw. Wraz z upływem czasu wyraźne stało się polepszenie stosunków oraz chęć nawiązania współpracy, a prezentowana od 2012 r. chińska strategia światowej ekspansji przyczyniła się do utrzymania poprawnych relacji międzypaństwowych między Państwem Środka a krajami Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski. Zaprezentowana w 2013 r. idea Nowego Jedwabnego Szlaku (NJS), którego nazwa oraz założenia są bezpośrednim odniesieniem do dawnego szlaku handlowego łączącego Chiny z Europą oraz Bliskim Wschodem, stanowi szansę dla Polski na wzmożenie wymiany handlowej z Chinami. Sieć połączeń, postulowana w ramach NJS, uwzględnia Polskę jako kraj kluczowy podczas tworzenia najkrótszego połączenia lądowego między Chinami a Europą Zachodnią. Dogodna lokalizacja Polski predestynuje ją do bycia aktywnym uczestnikiem inicjatywy oraz swoistym hubem przeładunkowym dla NJS. Prezentowany artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytania dotyczące szans oraz zagrożeń wynikających z uczestnictwa Polski w NJS oraz oszacowania dalszych perspektyw rozwoju tego przedsięwzięcia.(abstrakt oryginalny)

The beginning of the 1990s was a time of stagnation in Sino-Polish relations, characterized by the lack of interest in pursuing mutual cooperation. As time passed, the improvement of relations and the willingness to establish cooperation between Poland and China have become clear. Since the year 2012 the Chinese strategy of world expansion has contributed to maintaining correct interstate relations between China and the countries of Central and Eastern Europe, including Poland. The Belt and Road Initiaitve (BRI) presented in 2013, which name and assumptions are a direct reference to the former trade route connecting China with Europe and the Middle East, is an opportunity for Poland to intensify trade with China. The network of connections, proposed as a necessary part of the BRI, considers Poland as a key country for the creation of the shortest land connection between China and Western Europe. The convenient location of Poland predestines it to be an active participant in the initiative and a transhipment hub for the BRI. This paper is an attempt to answer questions about the opportunities and threats resulting from Poland's participation in the BRI and assess its further development prospects.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartosiak J., 2016, Polska na Jedwabnym Szlaku, Internetowy Miesięcznik Idei, nr 6(72), s. 3.
 2. Bartosiewicz A., Szterlik P., 2019, Łódź's Benefits from the One Belt One Road Initiative, International Journal of Logistics Research and Applications, vol. 22(1), https://doi.org/10.1080/13675567.201 8.1526261, s. 53.
 3. Bo X., 2018, Xinjiang to invest 70 billion USD in infrastructure in 2018, http://www.xinhuanet. com/ english/2018-01/05/c_136874801.htm (31.01.2019).
 4. Bruce-Lockhart A., 2017, China's $900 Billion New Silk Road. What You Need to know, https://www. weforum.org/agenda/2017/06/china-new-silk-road-explainer/ (2.12.2018).
 5. China's Twelve Measures for Promoting Friendly Cooperation with Central and Eastern European Countries, http://www.china-ceec.org/eng/zdogjhz_1/t1410595.htm (30.01.2019).
 6. Cöllen B., Chiny na zakupach w Europie, https://www.dw.com/pl/chiny-na-zakupach-w-europie/a- 19312816 (14.02.2019).
 7. Eurostat, 2018, Trade EU28 China (Except Hong Kong), http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/ index.php/File:Trade_EU28_China_(except_ Hong_Kong)_update.xlsx (14.05.2018).
 8. Fronczek M., 2013, Charakter wymiany handlowej Polski z Niemcami, Rosją i Chinami, Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej, nr 32, s. 95.
 9. Gorczyca E., 2009, Chińczycy inwestują na Podkarpaciu. Kupili fabrykę amortyzatorów w Krośnie, http://www.nowiny24.pl/wiadomosci/krosno/art/6061871,chinczycy-inwestuja-na-podkarpaciu-k upili-fabryke-amortyzatorow-w-krosnie,id,t.html (31.01.2019).
 10. Górski J., 2017, Central and Eastern Europe, Group 16+1 and One Belt One Road: The Case of 2016 Sino-Polish Comprehensive Strategic Partnership, Transnational Dispute Management, vol. 14, s. 4.
 11. GUS, 2017, Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2017, Warszawa, s. 128-129.
 12. Jingping X., 2016, Full Text of Chinese President's Signed Article on Polish Newspaper, http://www. xinhuanet.com/english/2016-06/17/c_135445947.htm (2.05.2018).
 13. Kaczmarski M., 2015, Nowy Jedwabny Szlak: uniwersalne narzędzie chińskiej polityki, Komentarze OSW, nr 161, s. 1.
 14. Kalwasiński M., 2018, Eksport z Polski do Chin najwyższy w historii, https://www.bankier.pl/wiadomosc/ Eksport-z-Polski-do-Chin-najwyzszy-w-historii-7568470.html (2.02.2019).
 15. Knight Frank Research, 2018, New Frontiers. Prospects for real estate along the Belt and Road Initiative, https://kfcontent.blob.core.windows.net/research/1438/documents/en/new-frontiers-the-2018- report-2018-5216.pdf#page=12 (2.02.2019).
 16. Kołodziej A., 2017, Chińczycy zrezygnowali z przejęcia Konsalnetu. Transakcje niespodziewanie zablokował komunistyczny rząd, https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/konsalnet- -china-security--fire-rezygnuje-z,80,0,2340944.html (3.02.2019).
 17. Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2015, Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road, http://www.fmprc.gov. cn/mfa_ eng/zxxx_662805/t1249618.shtml (4.02.2019).
 18. OBOReurope, 2018, The New Silk Road Corridors, http://www.oboreurope.com/en/beltandroad/onebelt/ (4.02.2019).
 19. Polskie firmy zyskały sprzymierzeńca na Nowym Jedwabnym Szlaku, 2018, https://www.tvp.info/40084233/ polskie-firmy-zyskaly-sprzymierzenca-na-nowym-jedwabnym-szlaku (29.04.2019).
 20. Polsko-chińskie partnerstwo strategiczne, 2011, http://www.prezydent.pl /archiwum-bronislawa-komorowskiego/ aktualnosci/wizyty-zagraniczne/art,140,polsko-chinskie-partnerstwo-strategiczne. html (4.02.2019).
 21. Shepard W., 2017, The First Belt and Road Stock Index is on the Way, https://www.forbes.com/sites/ wadeshepard/2017/06/29/the-first-belt-and-road-stock-index-is-on-the-way/2/# (5.02.2019).
 22. Szczepańska M., 2017, Chińczycy przejmują polskie jabłka, https://www.pb.pl/chinczycy-przejmuja- -polskie-jablka-901342 (5.02.2019).
 23. Szczudlik-Tatar J., 2015, Poland-China Relations: Forging a Strategic Partnership?, [w:] Mapping Europe-China Relations. A Bottom-Up Approach, M. Huotari, M. Otero-Iglesias, J. Seaman, A. Ekman (red.), ETNC Report, s. 56-61.
 24. Tuszyński R., 2014, Stosunki polsko-chińskie, http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/9C4E3AEA5C- 4D0EE3C1257D400047D2D3/$file/Infos_175.pdf (5.02.2019).
 25. Urbanyi-Popiołek I., 2014, Uwarunkowania rozwoju terminali promowych w polskich portach jako elementu infrastruktury korytarza Bałtyk-Adriatyk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, nr 842(27), s. 196.
 26. Walewska D., Projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego leci do Chin, http://www.rp.pl /Transport/ 305099864-Projekt-Centralnego-Portu-Komunikacyjnego-leci-do-Chin.html (6.02.2019).
 27. Walków M., Budowa CPK to pieniądze wyrzucone w błoto czy impuls dla gospodarki?, https://businessinsider. com.pl/firmy/strategie/budowa-cpk-ile-kosztuje-nowe-lotnisko-korzysci-dlagospodarki/ 6dbb9gr (14.02.2019).
 28. WEI, 2017, Centralny Port Komunikacyjny - historyczna szansa odbudowy polskiej podmiotowości w Europie, http://wei.org.pl/files/manager/file-9fa1fcce51820b4fa2d6798a88030ce6.pdf (28.12.2018).
 29. Winiecki K., 2017, Czy Polska znajdzie się na nowym jedwabnym szlaku?, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/ swiat/1705704,1,czy-polska-znajdzie-sie-na-nowym-jedwabnym-szlaku.read (6.02.2019).
 30. Wspólny Komunikat Chińskiej Republiki Ludowej i Rzeczypospolitej Polskiej, 1991, http://pl.china- -embassy.org/pol/zbgx/t129135.htm (6.02.2019).
 31. Kaczmarski M., 2015, Nowy Jedwabny Szlak: uniwersalne narzędzie chińskiej polityki, Komentarze OSW, nr 161, s. 1.
 32. Kalwasiński M., 2018, Eksport z Polski do Chin najwyższy w historii, https://www.bankier.pl/wiadomosc/ Eksport-z-Polski-do-Chin-najwyzszy-w-historii-7568470.html (2.02.2019).
 33. Knight Frank Research, 2018, New Frontiers. Prospects for real estate along the Belt and Road Initiative, https://kfcontent.blob.core.windows.net/research/1438/documents/en/new-frontiers-the-2018- report-2018-5216.pdf#page=12 (2.02.2019).
 34. Kołodziej A., 2017, Chińczycy zrezygnowali z przejęcia Konsalnetu. Transakcje niespodziewanie zablokował komunistyczny rząd, https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/konsalnet- -china-security--fire-rezygnuje-z,80,0,2340944.html (3.02.2019).
 35. Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2015, Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road, http://www.fmprc.gov. cn/mfa_ eng/zxxx_662805/t1249618.shtml (4.02.2019).
 36. OBOReurope, 2018, The New Silk Road Corridors, http://www.oboreurope.com/en/beltandroad/onebelt/ (4.02.2019).
 37. Polskie firmy zyskały sprzymierzeńca na Nowym Jedwabnym Szlaku, 2018, https://www.tvp.info/40084233/ polskie-firmy-zyskaly-sprzymierzenca-na-nowym-jedwabnym-szlaku (29.04.2019).
 38. Polsko-chińskie partnerstwo strategiczne, 2011, http://www.prezydent.pl /archiwum-bronislawa-komorowskiego/ aktualnosci/wizyty-zagraniczne/art,140,polsko-chinskie-partnerstwo-strategiczne. html (4.02.2019).
 39. Shepard W., 2017, The First Belt and Road Stock Index is on the Way, https://www.forbes.com/sites/ wadeshepard/2017/06/29/the-first-belt-and-road-stock-index-is-on-the-way/2/# (5.02.2019).
 40. Szczepańska M., 2017, Chińczycy przejmują polskie jabłka, https://www.pb.pl/chinczycy-przejmuja- -polskie-jablka-901342 (5.02.2019).
 41. Szczudlik-Tatar J., 2015, Poland-China Relations: Forging a Strategic Partnership?, [w:] Mapping Europe-China Relations. A Bottom-Up Approach, M. Huotari, M. Otero-Iglesias, J. Seaman, A. Ekman (red.), ETNC Report, s. 56-61.
 42. Tuszyński R., 2014, Stosunki polsko-chińskie, http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/9C4E3AEA5C- 4D0EE3C1257D400047D2D3/$file/Infos_175.pdf (5.02.2019).
 43. Urbanyi-Popiołek I., 2014, Uwarunkowania rozwoju terminali promowych w polskich portach jako elementu infrastruktury korytarza Bałtyk-Adriatyk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, nr 842(27), s. 196.
 44. Walewska D., Projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego leci do Chin, http://www.rp.pl /Transport/ 305099864-Projekt-Centralnego-Portu-Komunikacyjnego-leci-do-Chin.html (6.02.2019).
 45. Walków M., Budowa CPK to pieniądze wyrzucone w błoto czy impuls dla gospodarki?, https://businessinsider. com.pl/firmy/strategie/budowa-cpk-ile-kosztuje-nowe-lotnisko-korzysci-dlagospodarki/ 6dbb9gr (14.02.2019).
 46. WEI, 2017, Centralny Port Komunikacyjny - historyczna szansa odbudowy polskiej podmiotowości w Europie, http://wei.org.pl/files/manager/file-9fa1fcce51820b4fa2d6798a88030ce6.pdf (28.12.2018).
 47. Winiecki K., 2017, Czy Polska znajdzie się na nowym jedwabnym szlaku?, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/ swiat/1705704,1,czy-polska-znajdzie-sie-na-nowym-jedwabnym-szlaku.read (6.02.2019).
 48. Wspólny Komunikat Chińskiej Republiki Ludowej i Rzeczypospolitej Polskiej, 1991, http://pl.china- -embassy.org/pol/zbgx/t129135.htm (6.02.2019).
 49. http://www.china-ceec.org/eng/zdogjhz_1/t1410595.htm.
 50. https://www.weforum.org/agenda/2017/06/china-new-silk-road-explainer.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2018.4.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu