BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zaremba Michał (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Działalność inwestycyjna Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych
Investment Activity of Asian Infrastructure Investment Bank
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2018, nr 4 (20), s. 36-49, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Gospodarka, Organizacje międzynarodowe, Instytucje
Economy, International organisations, Institutions
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F35, F53, F55
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych
Asian Infrastructure Investment Bank
Kraj/Region
Chiny
China
Abstrakt
Działający od 2016 roku Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych (Asian Infrastructure Investment Bank - AIIB) od początku wzbudza dyskusje zarówno wśród badaczy, jak i decydentów. O potencjale instytucji świadczy fakt, że w ciągu dwóch lat swego funkcjonowania stała się prawdziwie międzynarodową instytucją, skupiającą ponad połowę członków UE, znaczną część krajów OECD i coraz liczniejsze grono krajów rozwijających się. Ponadto trzy najważniejsze agencje ratingowe - Moody's, S&P oraz Fitch - przyznały bankowi najwyższy rating. Z jednej strony podkreśla się, że AIIB może zapewnić wsparcie kapitałowe krajom rozwijającym się, z drugiej pojawiają się obawy co do dominacji Chin, które mogą wykorzystać bank do realizacji własnych interesów politycznych i gospodarczych. Artykuł jest próbą analizy działalności inwestycyjnej Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych od momentu jego powstania.(abstrakt oryginalny)

The Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) operating since 2016 from the beginning has provoked discussions among researchers and decision makers. Within two years of its operation activity it has become a truly international institution, gathering more than half of EU members, a significant part of OECD countries and an increasing number of developing countries. In addition, three major rating agencies - Moody's, S&P and Fitch awarded the bank the highest rating. On the one hand, there are indications that AIIB can provide capital support to developing countries, on the other, there are concerns about Chinese domination as it might be used to pursue its own political and economic interests. The purpose of the paper is to analyze the investment activities of the Asian Infrastructure Investment Bank since its creation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ADB, 2018, Meeting Asia's Infrastructure Needs, https://www.adb.org/publications/asia-infrastructure- needs (13.11.2018).
 2. AIIBa, Articles of Agreement, https://www.aiib.org/en/about-aiib/basic-documents/_download/articles- of-agreement/basic_document_english-bank_articles_of_agreement.pdf (14.11.2018).
 3. AIIBb, Project Process, https://www.aiib.org/en/projects/process/index.html (22.11.2018).
 4. AIIB, 2017, AIIB Welcomes New Prospective Members. Bank Approves 13 New Applicants; Expands Membership to 70, https://www.aiib.org/en/news-events/news/2017/20170323_001.html (15.11.2018).
 5. AIIB, 2018a, Members and Prospective Members of the Bank, https://www.aiib.org/en/about-aiib/governance/ members-of-bank/index.html (15.11.2018).
 6. AIIB 2018b, Projects Approved, https://www.aiib.org/en/projects/approved/index.html (22.11.2018).
 7. AIIB, 2018c, Projects Proposed, https://www.aiib.org/en/projects/proposed/index.html (22.11.2018).
 8. Callaghan M., Hubbard P., 2016, The Asian Infrastructure Investment Bank: Multilateralism on the Silk Road, China Economic Journal, vol. 9, iss. 2, s. 121.
 9. Chin G.T., 2016, Asian Infrastructure Investment Bank: Governance innovation and prospects, Global Governance, 22, s. 13.
 10. Czaputowicz J., 2007, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 187.
 11. De Jonge A., 2017, Perspectives on the emerging role of the Asian Infrastructure Investment Bank, International Affairs, vol. e 93, iss. 5, s. 1061-1084.
 12. EIB, 2016, EIB Issues First Green Bond of 2016, http://www.eib.org/investor_relations/press/2016/fi- 2016-002-eib-issues-first-Green-Bond-of-2016.htm?lang=en (15.11.2018).
 13. Etzioni A., 2016, The Asian Infrastructure Investment Bank: A case study of multifaceted containment, Asian Perspective 40, s. 174.
 14. International Bank for Reconstruction and Development Subscriptions and Voting power of Member Countries, http://siteresources.worldbank.org/BODINT/Resources/278027-1215524804501/ IBRDCountryVotingTable.pdf.
 15. Kalwasiński M., 2017, Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych - geneza i cele, Ekonomia XXI Wieku, nr 1 (13), s. 23-39.
 16. Liu Z., Umehara N., 2017, Asian Infrastructure Investment Bank: As a new comer in the society of Multilateral Development Banks, Newsletter of Institute for International Monetary Affairs in Tokyo, no. 7, s. 9.
 17. Piasecki R., 2008, Ekonomia rozwoju wobec problemów nędzy i nierówności społecznych na świecie, Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, vol. 11, nr 1, s. 230-231.
 18. Santos Lean A., 2015, Deviating from the Norm: AIIB Moves Away from Country Strategies, http:// www.devex.com/news/deviating -from -norm-aiib-moves-away-from-country-strategies-86544 (20.11.2018).
 19. World Bank, 2016, Statement by Multilateral Development Banks: Delivering on the 2030 Agenda, http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/10/09/delivering-on-the-2030-agenda-statement (15.11.2018).
 20. Zaremba M., 2017, Nowy Jedwabny Szlak jako instrument chińskiej ekspansji we współczesnej gospodarce światowej, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, nr 6, s. 198-206.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2018.4.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu