BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szyszka Grzegorz (Poznan School of Logistics, Poland), Cierpiszewski Ryszard (Poznań University of Economics and Business, Poland), Korzeniowski Andrzej (Poznan School of Logistics, Poland)
Tytuł
Decomposition Analysis of Factors Influencing Selected Types of Vehicle Transport In Poland
Analiza dekompozycyjna czynników wpływających na wybrane rodzaje przewozów ładunków transportem samochodowym w Polsce
Źródło
LogForum, 2019, vol. 15, nr 4, s. 501-507, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Transport samochodowy, Przewozy towarowe, Produkty żywnościowe
Motor transport, Cargo transportation, Food products
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Wstęp: Artykuł analizuje korelacje pomiędzy wybranymi rodzajami przewozu ładunków transportem samochodowym w Polsce w latach 2008 - 2017, a określonymi czynnikami wpływającymi na rodzaje przewozów ładunkowych. Celem pracy jest określenie korelacji pomiędzy przewozami transportem samochodowym produktów spożywczych oraz spaletyzowanych, transportem samochodowym ogółem i PKB (Produkt Krajowy Brutto) oraz korelacji pomiędzy tak dobranymi zmiennymi. Metody: Dekompozycję wykonano metodą logarytmicznej średniej ważonej indeksu Divisia LMDI (Logarithmic Mean Divisia Index). W analizie wykorzystano trzy wskaźniki. Jeden odnosił się do wzrostu lub spadku zainteresowania transportem samochodowym w przewozie produktów spożywczych lub ładunków spaletyzowanych, drugi odnosił się do transportu samochodowego ogółem, a trzeci do zmian PKB. Wyniki: Średnio roczne przyrosty przewozów produktów spożywczych w latach 2008-17 kształtują się na poziomie 3,31 mld tkm/rok, a przewozów ładunków paletowych 8,02 mld tkm/rok. Analiza dekompozycyjna wskazuje, że przyrosty te wynikają odpowiednio w 50% i 54% ze wzrostu PKB, w 33% i 35% ze wzrostów przewozów samochodowych ładunków ogółem, a tylko w 17 % i 11% ze wzrostu zainteresowania przedsiębiorstw danym rodzajem gałęzi transportu w przewozach ładunków. Wnioski: Wyniki przeprowadzonych analiz wykazują, że główną przyczyną wysokiego wzrostu przewozów produktów spożywczych oraz ładunków na paletach jest wzrost rozwoju gospodarczego wyrażonego w PKB. W mniejszym natomiast stopniu wpływa na to rozwój przewozów samochodowych ogółem, a dopiero trzecim czynnikiem rozwoju jest większe zainteresowanie przedsiębiorstw danym rodzajem przewozów. (abstrakt oryginalny)

Background: The paper presents the correlation between selected types of cargo transport by vehicle transport in Poland in the period 2008-2017 and selected factors influencing the types of cargo transport. The aim of this paper is to determine the correlation between vehicle transport of food products and of palletized goods, vehicle transport in total and gross domestic product (GDP). Methods: Decomposition was conducted using the LMDI method (Logarithmic Mean Divisia Index). Three indicators were used in the analysis. The first was related to the increase and decrease in the interest in vehicle transport of food products and palletized products, the second was related to vehicle transport in general, and the third was related to changes in gross domestic product (GDP). Results: The yearly average increase in the transport of food products in the period 2008-2017 was approximately 3.31 billion tonne-km/year and palletized goods was approximately 8.02 billion tonne-km/year. Decomposition analysis proved that the reasons for these increases are related 50% and 54% respectively to the increase in GDP, in 33% and 35% respectively to the increase of whole vehicle cargo transport and only in 17% and 11% to the interest shown by enterprises in this specific type of cargo transport. Conclusions: The results of the analysis show that the main reason for the high increase in the transport of palletized goods and food products is the increase in economic growth expressed in GDP. The increase in vehicle transport in total has a smaller input, and the interest of enterprises in this specific type of cargo transport is the third reason in terms of its importance. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ang B. W., 2004, Decomposition analysis for policymaking in energy: which is the preferred method?, Energy Policy, 32, 1131-1139. http://doi.org/10.1016/S0301-4215(03)00076-4.
 2. Ang B. W., 2005, The LMDI approach to decomposition analysis: a practical guide, Energy Policy, 33, 867-871. http://doi.org/10.1016/j.enpol.2003.10.010.
 3. Ang B.W., 2016, A Simple Guide to LMDI Decomposition Analysis, www.isem.nus.edu.sg/staff/angbw/pdf/A_Simple_Guide_to_LMDI.pdf (czas dostępu: 09.09.2018). www.isem.nus.edu.sg/staff/angbw/pdf/A_Simple_Guide_to_LMDI.pdf.
 4. de Dios Ortuzar J., Willumsen L. G., 2011, Modelling transport. John Wiley & Sons.
 5. Fechner I., Szyszka G., 2018, Logistyka w Polsce [Logistics in Poland. Report 2017], Biblioteka Logistyka.
 6. Fujii H., 2016, Decomposition analysis of green chemical technology inventions from 1971 to 2010 in Japan, Journal of Cleaner Production, 112, 4835-4843. http://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.07.123.
 7. Ide K., Wiggins S., 2015, Transport induced by mean-eddy interaction: II. Analysis of tran sport processes. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 20(3), 794-806.http://doi.org/10.1016/j.cnsns.2014.06.007.
 8. Speranza M. G., 2018, Trends in transportation and logistics, European Journal of Operational Research, 264, 3, 1 Feb. 2018, 830-836. http://doi.org/10.1016/j.ejor.2016.08.032.
 9. Wang Z., Feng Ch., Chen J., Huang J., 2017, The driving forces of material use in China: An index decomposition analysis, Resources Policy 52, 336-348. http://doi.org/10.1016/j.resourpol.2017.04.0 1-1.
 10. Zhao Y., Liu Y., Qiao X.,, Wang S., Zhang Z., Zhang Y., Li H., 2018, Tracing value added in gross exports of China: Comparison with the USA, Japan, Korea, and India based on generalized LMDI, China Economic Review, 49, 24-44. http://doi.org/10.1016/j.chieco.2017.12.010.
 11. Roczniki statystyczne GUS (Statistical yearbook), Warszawa 2008-2017.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2019.362
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu