BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Choroszczak Jerzy (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu), Mikulec Marek (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu)
Tytuł
Efektywność sektorowej pomocy publicznej w restrukturyzacji przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej
The Efficiency of Public Assistance for Chosen Sectors in Company Reorganization in Poland and the European Union
Źródło
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2003, vol. 2, s. 16-28, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Pomoc publiczna, Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw, Pomoc sektorowa, Restrukturyzacja przedsiębiorstw
Public aid, Subsidies granted to enteprises, Sectoral aid, Restructuring of enterprises
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem niniejszego referatu jest przedstawienie wpływu pomocy publicznej na restrukturyzację sektorów "wrażliwych". W pierwszej części omówione zostały zagadnienia związane z pomocą publiczną oraz specyfika udzielania pomocy publicznej w Polsce i Unii Europejskiej. Natomiast druga część ukazuje znaczenie jednego z rodzajów pomocy publicznej - pomocy sektorowej - na restrukturyzację sektorów "wrażliwych".(fragment tekstu)

The goal of this article is to show the influence of the state aid on restructuring of the "sensitive" sectors. The first part talks about the character of the state aid in Poland and European Union. The second, shows in details the most important kind of state aid which is the sector aid.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. l . Czerwińska E.,"Pomoc państwa dla sektorów gospodarki w krajach Unii Europejskiej", Publikacja BSE - Informacja nr 622, maj 1998r.
 2. Czerwińska E., "Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw a konieczność dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej", http: //biurose.sejm.gov.pl/tekstv.
 3. Fornalczyk A., "Wydatki pod specjalnym nadzorem", Rzeczpospolita nr 234, 2001
 4. Fornalczyk A., Tadeusiak M., Neneman J., Sowa M., "Jak udzielać pomocy publicznej, opracowanie przygotowane przez firmę doradczą COMPER w ramach projektu Phare 99/IB/OT/02", wydane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, 2003
 5. Informacja o wynikach kontroli wykorzystania wybranych form pomocy publicznej przez państwowe podmioty gospodarcze, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 200l.
 6. Jankowski J., ,,Pomoc publiczna w prawie Unii Europejskiej - implikacje dla Polski", Urząd Komitetu Europejskiego, Warszawa 2001
 7. Ninth Survey on State Aid in the European Union, 2001
 8. Piotrowicz A., "Identyfikacja zmian struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa", "Przegląd Organizacji" 2000, nr 12
 9. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 200l roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2002
 10. Rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 - Official Journal of the European Commiunities, L 83/1
 11. Sapijaszka Z., "Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia", PWN, Warszawa 1997
 12. State Aid Scoreboard, Brussels, autumn update 27.11.2002
 13. State Aid Scoreboard, Brussels, spring update 25.05. 2002
 14. Vanhove N., Klassen L. H., "Regional Policy. A European Approach Saxon House", 1980
 15. Yuill D.,Hull C., "Regional Policy in the EC", 1980
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu