BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Średzińska Joanna (Poznan University of Life Sciences, Poland), Kozera Agnieszka (Poznan University of Life Sciences, Poland), Standar Aldona (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Tytuł
Incidence of Taxation on the Economic and Financial Situation of Farms in the European Union
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2019, z. 3 (53), s. 257-265, tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Sytuacja finansowa, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR), Metoda TOPSIS
Arable farm, Financial situation, Farm Accountancy Data Network (FADN), Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
In EU countries, agricultural taxation is of major importance for the competitiveness of economic operators active in the agriculture sector. In many countries, the implementation of non-fiscal objectives plays an essential role in preferential tax regimes targeted at the agricultural sector. This is because the adopted tax regime concept impacts the targets, structure and intensification of agricultural production and, as a consequence, affects the economic and financial performance of farms and other aspects. The main purpose of this paper was to specify the quantitative relationships between taxation levels and the economic and financial situation of farms in European Union countries. The empirical study was composed of two stages. The first stage was a synthetic assessment of farm taxation levels in the EU. For that purpose, TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution) was used to develop a synthetic indicator used as a basis to arrange the countries and identify the types of farm taxation levels. The types of EU countries grouped by farm taxation levels became the starting point for an analysis of the relationship between taxation and the farms' economic and financial situation. The sub-indicators of the farms' economic and financial situation were presented for the typological classes concerned, including sub-indicators of production potential, production intensity, incomes, farm subsidies, indebtedness and investments. The empirical study was based on 2013-2015 FADN data (average figures). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Besuspariene, E. (2017). Singularity of sustainable taxation in agriculture. In: A. Raupelienė (Ed.), Proceedings of the 8th International Scientific Conference Rural Development 2017, 23-24 November 2017 (pp. 909-916). Kaunas: Aleksandras Stulginskis University.
 2. Bieluk, J. (2015). Obciążenia podatkowe gospodarstw rodzinnych w Polsce i w Europie. Propozycje rozwiązań na przykładzie jednostek prowadzących działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej [Taxation of family farms in Poland and Europe. Units conducting special agricultural production as examples of suggested solutions]. In: P. Litwiniuk (Ed.), Prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej [Legal mechanisms for supporting and protecting family farming in Poland and other European Union countries] (pp. 335-350). Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA [in Polish].
 3. Chikwama, C. (2014). Does agriculture play an important role in economic growth and structural transformation. Agriculture and growth Agriculture and growth evidence paper series June 2014. London: Department for International Development.
 4. Dziemianowicz, R., Budlewska, R. (2014). Preferencje podatkowe jako instrument polityki rolnej - na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej [Tax expenditures as an instrument of the agriculture policy - an example of selected European Union Member States]. Zesz. Nauk. SGGW Warsz. Probl. Roln. Świat., 14(29), 2, 43-58. Retrieved from: http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2014_T14(29)_z2.pdf [in Polish].
 5. Engen, E. M., Skinner, J. (1996). Taxation and economic growth. Nation. Tax J., 49(4), 617-642.
 6. Forfa, M. (2011). Obciążenie fiskalne gospodarstw rolniczych w zależności od wielkości ekonomicznej oraz typu rolniczego [The level of fi scal burden in farms in relation european size unit and type of farming]. Zesz. Nauk. SGGW Warsz. Ekon. Org. Gosp. Żywn., 92, 89-101. Retrieved from: http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2011_nr92.pdf [in Polish].
 7. Foti, N. T., Scuderi, A., Timpanaro, G. (2013). Organic social agriculture: a tool for rural development. Retrieved June 20th 2019 from: https://www.researchgate.net/profile/Giuseppe_Timpanaro/publication/236615829_Organic_ social_agriculture_A_tool_for_rural_development/links/004635184b6767a13c000000.pdf
 8. Girdžiūté, L., Slavickiené, A. (2011). Agricultural risks and analysis of their evaluation methods. Manag. Theory Stud. Rural Bus. Infr. Dev., 3(27), 66-77.
 9. Gollin, D., Parente, S., Rogerson, R. (2002). The role of agriculture in development. Am. Econ. Rev., 92(2), 160-164.
 10. Hanson, G. D., Eidman, V. R. (1985). Agricultural income tax expenditures - a microeconomic analysis. Am. J. Agric. Econ., 67(2), 271-278.
 11. Hanusz, A. (1996). Polityka podatkowa w zakresie różnicowania obciążeń dochodów rolniczych [Tax policy in the field of diversifying the burden of agricultural income]. Lublin: Wydawnictwo UMCS [in Polish].
 12. Hellwig, Z. (1972). Procedure of evaluating high-level manpower data and typology of countries by means of the taxonomic method. In: Z. Gostkowski (Ed.), Towards a System of Human Resources Indicators for Less Developed Countries: Papers Prepared for a UNESCO Research Project (pp. 115-134). Wrocław: Ossolineum, Polish Academy of Sciences Press.
 13. Hill, B., Blandford, D. (2007). Taxation concessions as instruments of agricultural policy. Paper presented at the annual Agricultural Economics Society Conference. England: University of Reading.
 14. FADN (n.d.). FADN Public Database. Retrieved Dec 11th 2017 from: http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/database_en.cfm, retrieved December 11, 2017; February 15, 2018.
 15. Khan, M. H. (2001). Agricultural taxation in developing countries: a survey of issues and policy. Agric. Econ., 24, 315-328.
 16. Kisiel, R., Idźkowska, K. (2014). System opodatkowania rolnictwa w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej [The system of agriculture taxation in Poland and chosen countries of the European Union]. Zesz. Nauk. SGGW Warsz. Polit. Eur. Fin. Market., 12(61), 64-78.
 17. Retrieved from: http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PEFIM_2014_T12_nr61.pdf [in Polish].
 18. Kołoszko-Chomentowska, Z. (2016). Managing sustainable development of agriculture - case of Poland. In: I. Zentková (Ed.), International Scientific Days 2016 The Agri-Food Value Chain: Challenges for Natural Resources Management and Society, May 19-20, 2016 Nitra (pp. 447-454). Slovak Republic, FEM SUA in Nitra. Retrieved from: http://www.slpk.sk/eldo/2016/dl/9788055215037/files/07/koloszko.pdf
 19. Kulawik, J., Lelong, P.-Y., Pawłowska-Tyszko, J., Soliwoda, M. (2013). Systemy podatkowe w krajach Unii Europejskiej [Tax systems in the European Union]. Warszawa: IERiGŻ-PIB [in Polish].
 20. Mądra, M. (2009). Obciążenia podatkiem rolnym indywidualnych gospodarstw rolnych [The level of agricultural tax burden in individual farms]. Zesz. Nauk. SGGW Warsz. Ekon. Org. Gosp. Żywn., 76, 175-186. Retrieved from: http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2009_nr76.pdf [in Polish].
 21. Myles, G. D. (2009). Economic growth and the role of taxation-disaggregate data. OECD Economic Department Working Papers, 715, from: http://people.exeter.ac.uk/gdmyles/papers/pdfs/OECDfin.pdf
 22. Ogrodnik, D. (2009). Podatek rolny w krajach europejskich [Agricultural tax in European countries]. Zagad. Ekon. Roln., 3, 91-111 [in Polish].
 23. Przygodzka, R. (2006). Fiskalne instrumenty wspierania rozwoju rolnictwa - przyczyny stosowania, mechanizmy i skutki [Fiscal instruments supporting agriculture's development - reasons for use, mechanisms and effects]. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku [in Polish].
 24. Sobczyński, T. (2010). Wydajność pracy a poziom wsparcia gospodarstw rolniczych w Polsce na tle UE [Labour productivity versus level of subsidies for Polish farms compared to EU]. Rocz. Nauk Roln., Ser. G, 97(3), 244-257. Retrieved from: http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/RNR_2010_T97_z3.pdf [in Polish].
 25. Veen, H. B., Van der Meulen, H. A. B., Van der Bommel, K. H. M., Doorneweert, B. (2007). Exploring agricultural taxation in Europe. Report. Hague: The Agricultural Economics Research Institute.
 26. Wasilewski, M., Ganc, M. (2012). Funkcjonowanie systemu podatkowego w rolnictwie oraz propozycje zmian w opinii rolników indywidualnych [Taxation in agriculture and proposed changes in the opinion of private farmers]. Fin. Rynki Fin., Ubezp. Zesz. Nauk. Uniw. Szczec., 50(689), 725-733. Retrieved from: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/50-2012/FRFU-50-725.pdf [in Polish].
 27. Wasilewski, M., Gruziel, K. (2008). Podatek dochodowy w indywidualnych gospodarstwach rolniczych - koncepcja i skutki [Income tax in individual farms - concept and effects]. Zag. Ekon, Roln., 1, 60-61 [in Polish]. Wyniki Standardowe 2015 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki Standardowe [Standard Results 2015 obtained by agricultural holdings participating in the Polish FADN. Part I. Standard results] (2016). Warszawa: IERiGŻ-PIB. Retrieved from: http://fadn.pl/wp-content/uploads/2015/12/ SRwaz_2015_www.pdf [in Polish].
 28. Wysocki, F. (2010). Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich [Taxonomic methods in recognizing economic types of agriculture and rural areas]. Poznań: Wyd. UPP [in Polish]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2019.01131
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu