BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Azmat Muhammad (Vienna University of Economics and Business, Austria), Kummer Sebastian (Vienna University of Economics and Business, Austria)
Tytuł
Importance of Key Success Factors for Local and International Ngos in Humanitarian Supply Chain
Ważne kluczowe czynniki dla lokalnych i międzynarodowych pozarządowych organizacji w obrębie humanitarnych łańcuchów dostaw
Źródło
LogForum, 2019, vol. 15, nr 4, s. 545-555, tab., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Kluczowe czynniki sukcesu, Strategia sukcesu, Organizacje pozarządowe, Zarządzanie łańcuchem dostaw
Key success factors, Success strategy, Non-governmental organisation, Supply Chain Management (SCM)
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Wstęp: Lokalne jak i międzynarodowe organizacje pozarządowe odgrywają kluczową rolę w realizacji poszczególnych operacji. Jednak ze względu na wzrastającą liczbę katastrof oraz ich wzrastającą kompleksowość, przed tymi organizacjami wzrastają coraz to większe wymagania i wyzwania. Dlatego też organizacje te nie tylko musza rozumieć, ale też umieść ustalać priorytety dla czynników wpływających na pracę łańcucha dostaw. Celem pracy jest zrozumienie zależności pomiędzy kluczowymi czynnikami prowadzącymi do sukcesu, które to istotnie wpływają na efektywność i wydajność prowadzonych operacji. Celem pracy jest również określenie jak lokalne i międzynarodowe organizacje pozarządowe rozróżniają te czynniki oraz które są przez nich uważane za najważniejsze. Metody: W celu uzyskania danych, opracowano ankietę korzystającą ze skali Likerta, którą następnie wysłano do pozarządowych organizacji na całym świecie. Uzyskane w ten sposób dane zostały poddane obróbce statystycznej przy pomocy SPSS (Spearman's Rho, Pearson Chi-square) umożliwiającej zrozumienie zależności i istotności poszczególnych czynników. Dodatnie zależności zostały wykorzystane w celu utworzenia rankingu tych czynników. Wyniki: Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają istnieje silnej korelacji pomiędzy wszystkimi wybranymi kluczowymi czynnikami a efektami działania łańcuchów dostaw międzynarodowych organizacji pozarządowych, minimum dwa razy silniejszej niż w przypadku lokalnych organizacji pozarządowych. Wnioski: Zgodnie z uzyskanymi wynikami oraz w świetle dostępnej literatury na ten temat, efektywne działanie łańcucha dostaw zależy nie tylko od silnej koordynacji i kooperacji ale również do współdzielenia się informacją i zasobami pomiędzy lokalnymi organizacjami pozarządowymi jaki i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi. (abstrakt oryginalny)

Background: Local and international non-governmental organizations play a pivotal role in a relief operation. However, as the number of disasters and their complexity is increasing, the challenges these organizations face during a relief operation are also growing exponentially. It is crucial for relief organizations to not only understand but also to prioritize the factors, which can make their supply chain work better. Therefore, this research aims at understanding the relationship between the key success factors, which can dramatically enhance the efficiency and effectiveness of the relief operation. Moreover, this study also highlights how LNGOs and INGOs differentiate between these KSFs and how they rank them. Methods: To address the objective of this study, the Likert scale style questionnaire was developed and distributed online to all such NGOs (worldwide), which take part in the relief operation. The collected data was then tested for its empirical significance on SPSS using Spearman's Rho, Pearson Chi-square, to understand the relationship and importance of these factors. Whereas, the odds ratio was calculated to rank each KSF. Results: The results of the study indicate that there exist strong correlation among all selected factors and all KSFs affect INGOs supply chain at least twice as much as they do of LNGOs. Conclusion: According to our findings and in the light of literature discussed in this research, a successful relief supply chain depends not only on greater and stronger coordination & collaboration but also on sharing information and resources among LNGOs and INGOs. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abidi H., De Leeuw S., Klumpp M. 2014. Humanitarian supply chain performance management: a systematic literature review. Supply Chain Management: An International Journal, 19, 592-608. http://doi.org/10.1108/SCM-09-2013-0349.
 2. Abraham H., Lee C., Brady S., Fitzgerald C., Mehler B., Reimer B., Coughlin J.F. 2016. Autonomous vehicles, trust, and driving alternatives: A survey of consumer preferences. Massachusetts Inst. Technol, AgeLab, Cambridge, 1-16.
 3. Azmat M., Kummer S., Moura L.T., Gennaro F.D., Moser R. 2019. Future Outlook of Highway Operations with Implementation of Innovative Technologies Like AV, CV, IoT, and Big Data. Logistics, 3. http://doi.org/10.3390/logistics3020015.
 4. Azmat M., Kummer S., Trigueiro Moura L., Di Gennaro F., Moser R., 2018. Impact of innovative technologies on highway operators: Tolling organizations' perspective. 7th Transport Research Arena (TRA 2018), Vienna, Austria, 2018. http://epub.wu.ac.at/id/eprint/6273, 1-10.
 5. Balcik B., Beamon B.M., Krejci C.C., Muramatsu K.M., Ramirez M., 2010. Coordination in humanitarian relief chains: Practices, challenges and opportunities. International Journal of Production Economics, 126, 22-34. http://doi.org/10.1016/j.ijpe.2009.09.008.
 6. Bealt J., Fernández B., Jair C., Mansouri S.A., 2016. Collaborative relationships between logistics service providers and humanitarian organizations during disaster relief operations. Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management, 6, 118-144. http://doi.org/10.1108/JHLSCM-02-2015-0008.
 7. Besiou M., Stapleton O., Van Wassenhove L.N., 2011. System dynamics for humanitarian operations. Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management, 1, 78-103. http://doi.org/10.1108/20426741111122420.
 8. Bland J.M., Altman D.G., 1997. Statistics notes: Cronbach's alpha. Bmj, 314, 572. http://doi.org/10.1136/bmj.314.7080.572.
 9. Burkart C., Besiou M., Wakolbinger T., 2016. The funding-Humanitarian supply chain interface. Surveys in Operations Research and Management Science, 21, 31-45. http://doi.org/10.1016/j.sorms.2016.10.003.
 10. Celik E., Gumus A.T., Alegoz M., 2014. A trapezoidal type-2 fuzzy MCDM method to identify and evaluate critical success factors for humanitarian relief Logistics management. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 27, 2847-2855. http://doi.org/10.3233/IFS-141246.
 11. Costa S.R.A.D., Campos V.B.G., Bandeira R.A.D.M., 2012. Supply Chains in Humanitarian Operations: Cases and Analysis. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 54, 598-607. http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.777.
 12. Da Costa S.R.A., Bandeira R.A.M., Mello L., Campos V.B.G., 2014. Humanitarian supply chain: an analysis of response operations to natural disasters. European Journal of Transport and Infrastructure Research, 14, 290-310. http://doi.org/10.18757/ejtir.2014.14.3.3035.
 13. Dasaklis T.K., Pappis C.P., 2018. Critical success factors for implementing cholera vaccination campaigns in humanitarian emergencies: a DEMATEL-based approach. EURO Journal on Decision Processes, 6, 1-20. http://doi.org/10.1007/s40070-017-0062-3.
 14. Eriksson M., Karlsson E., 2017. Critical success factors' impact on agility of humanitarian supply chains. Masters Master Thesis Jonkoping university.
 15. Kabra G., Ramesh A., 2015a. Analyzing drivers and barriers of coordination in humanitarian supply chain management under fuzzy environment. Benchmarking: An International Journal, 22, 559-587. http://doi.org/10.1108/BIJ-05-2014-0041.
 16. Kabra G., Ramesh A., 2015b. Segmenting Critical Factors for Enhancing the use of IT in Humanitarian Supply Chain Management. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 189, 144-152. http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.03.208.
 17. Kabra G., Ramesh A., Arshinder K., 2015. Identification and prioritization of coordination barriers in humanitarian supply chain management. International Journal of Disaster Risk Reduction, 13, 128-138. http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.03.208.
 18. Leiras A., De Brito Jr I., Queiroz Peres E., Rejane Bertazzo T., Hugo T., Yoshida Y., 2014. Literature review of humanitarian logistics research: trends and challenges. Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management, 4, 95-130. http://doi.org/10.1108/JHLSCM-04-2012-0008.
 19. Lijo J., Gurumurthy A., Soni G., Jain V., 2018. Modelling the inter-relationship between factors affecting coordination in a humanitarian supply chain: a case of Chennai flood relief. Annals of Operations Research, 1-32. http://doi.org/10.1007/s10479-018-2963-3.
 20. Maghsoudi A., Zailani S., Ramayah T., Pazirandeh A., 2018. Coordination of efforts in disaster relief supply chains: the moderating role of resource scarcity and redundancy. International Journal of Logistics-Research and Applications, 21, 407-430. http://doi.org/10.1080/13675567.2018.1437894.
 21. Martinez A.J.P., Orla S., Wassenhove L.N.V., 2011. Field vehicle fleet management in humanitarian operations: A case-based approach. Journal of Operations Management, 404-421. http://doi.org/10.1016/j.jom.2010.11.013.
 22. Mclachlin R., Larson P.D., 2011. Building humanitarian supply chain relationships: lessons from leading practitioners. Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management, 1, 32-49. http://doi.org/10.1108/20426741111122402.
 23. Meek G.E., Ozgur C., Dunning K., 2007. Comparison of the t vs. Wilcoxon Signed-Rank Test for Likert Scale Data and Small Samples. Journal of Modern Applied Statistical Methods, 6, 91-106. http://doi.org/10.22237/jmasm/1177992540.
 24. Moshtari M., Gonçalves P., 2016. Factors Influencing Interorganizational Collaboration within a Disaster Relief Context. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 28, 1673-1694. http://doi.org/10.1007/s11266-016-9767-3.
 25. Ngwenya N.K., Naude M.J.A., 2016. Supply chain management best practices: A case of humanitarian aid in southern Africa. Journal of Transport and Supply Chain Management, 10, 242. http://doi.org/10.4102/jtscm.v10i1.242.
 26. Oloruntoba R., 2010. An analysis of the Cyclone Larry emergency relief chain: Some key success factors. International Journal of Production Economics, 126, 85- 101. http://doi.org/10.1016/j.ijpe.2009.10.013.
 27. Pettit S., Beresford A., 2009. Critical success factors in the context of humanitarian aid supply chains. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 39, 450-468. http://doi.org/10.1108/09600030910985811.
 28. Sandwell C., 2011. A qualitative study exploring the challenges of humanitarian organisations. Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management, 1, 132-150. http://doi.org/10.1108/20426741111158430.
 29. Scholten K., Scott P.S., Fynes B., 2006. (Le)agility in humanitarian aid (NGO) supply chains. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 115-120. http://doi.org/10.1108/09600031011079292.
 30. Sridhar K.M., Nagabhushanam M., 2008. NGOs in India- Uniqueness and Critical Success Factors, Results of an FGD. Vision - The Journal of Business Perspective, 12, 15-21. http://doi.org/10.1177/097226290801200202.
 31. Tatham P., Houghton L., 2011. The wicked problem of humanitarian logistics and disaster relief aid. Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management, 1, 15-31. http://doi.org/10.1108/20426741111122394.
 32. Van Wassenhove L.N., 2017. Humanitarian aid logistics: supply chain management in high gear. Journal of the Operational Research Society, 57, 475-489. http://doi.org/10.1057/palgrave.jors.2602125.
 33. Yadav D.K., Barve A., 2015. Analysis of critical success factors of humanitarian supply chain: An application of Interpretive Structural Modeling. International Journal of Disaster Risk Reduction, 12, 213-225. http://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2015.01.008
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2019.372
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu