BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jonas Agata (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Tytuł
Wyznaczniki pozycji konkurencyjnej banków
The Determinants of Banks' Competitive Position
Źródło
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2003, vol. 2, s. 55-65, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Banki, Konkurencyjność banków, Przewaga konkurencyjna, Rynek usług finansowych
Banks, Banks' competitiveness, Competitive advantage, Financial services market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Za odróżniający się od innych i wymagający odrębnej analizy uznać można z pewnością rynek usług bankowych. Jego specyfika wynika między innymi z jednej strony z charakteru produktów bankowych i ich podstawowych cech, z drugiej z dużego znaczenia zaufania w transakcjach na tym rynku. Poniższy artykuł stanowi próbę wyodrębnienia czynników określających pozycję konkurencyjną banków na rynku usług finansowych . świadczonych na rzecz klientów detalicznych. Zawiera także krytyczną analizę poprawności i przydatności najczęściej stosowanych miar - udziału w rynku i sytuacji konkurencyjnej banku.(fragment tekstu)

Settlement of firm's competitive position is one of the most important analysis necessary to project firm's strategy. Competitive position is a sum of firm's strengths and weaknesses. They qualify firm's ability to take competition with another concerns. Therefore relevant estimation of competitive position is especially important to make a decision about competition strategy. Settlement of competitive position to allows answer a question if thefirm has a competitive advantage and to show the source of it. It is difficult to settle firm's competitive position correctly because this position is a multidimensional category. The analysis of many rates is necessary to establish this position. Therefore the essential of competitive position analysis is to choice the property determinants of this category. This article is the attempt of indication determinants of banks' competitive position. It contains the critical analysis of the most popular measures like market share and profitability, too. At the end the article shows the result of research conducted in Polish banks.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Canals J. , Strategie konkurencji w europejskiej bankowości, PWN, Warszawa 1997
 2. Day G.S., Wensley R., Assessing Advantage: A Framework for Diagnosing Competitive Superiority, "Journal of Marketing", 1988, nr 4,
 3. Garbarski L., Wybór rynku docelowego przez przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji, [w:] Marketing jako czynnik i instrument konkurencji, pr. zbior., Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1993,
 4. Jonas A., Strategie konkurencji na rynku usług bankowych w Polsce, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2002,
 5. Nadler P. S., Banki komercyjne w gospodarce, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1993.
 6. Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997,
 7. Pietrzak J., Czynniki przewagi konkurencyjnej na rynkach bankowych usług detalicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002,
 8. Scott W. G., Strategie konkurencji banku, "Marketing-mix" 1996, wiosna-lato,
 9. Solarz J. K, Zarządzanie strategiczne w bankach, Poltext, Warszawa 1997,
 10. Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1.995.
 11. Śliperski M., Perspektywy rozwoju usług bankowych w Europie, "Bank i Kredyt" 1999, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu