BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szarucki Marek (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Tytuł
Metodyczne problemy badania barier rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
Metodical Problems in Analysis of Barriers to Grow of SMEs
Źródło
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2003, vol. 2, s. 212-233, tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Bariery rozwojowe
Enterprise development, Small business, Development barriers
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podstawowym naszym zamierzeniem było określenie metodycznych problemów identyfikowania barier rozwoju MSP, a przede wszystkim zaproponowanie koncepcji ich badania. Wypełnienie tego celu wymagało podjęcia szeregu działań. Pierwsza ich grupa koncentrowała się wokół pojęcia oraz definicji barier rozwoju małych i średnich firm. Złożyło się na nią określenie obszarów występowania czynników hamujących rozwój firmy. Następna dotyczyła wskazania problemów badawczych. Ostatnia związana była ze sformułowaniem etapów badań praktycznych oraz metod i technik szczegółowych stosowanych w procesie badania barier rozwoju MSP.(fragment tekstu)

This article describes main methodical problems of analysis and identification of baniers to grow of small and medium sized enterprises. These problems include: different definitions of SME, decision on appropriate method of analysis, the way of analysis should be delivered. There are five main groups of baniers taken into account, which are those of: technology, finance, law, market and labour. The process of barriers analysis and how the information is gathered is also described.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. "Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa" praca zbiorowa Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kunys E., Waśniewski T., Wersty B., AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 200l.
 2. "Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie" , praca zbiorowa pod redakcją Mazur J . , Difin, Warszawa 2002
 3. ,,Mikroprzedsiębiorstwa sytuacja ekonomiczna, finansowanie, właściciele" pod redakcją E. Balcerowicz, wydawca CASE, Warszawa 2002
 4. "Podstawy nauki o przedsiębiorstwie" pod redakcją J. Lichtarskiego, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 200 l
 5. "Enterpreneurship and Smali Business Development in the 21st Century" edited by B. Piasecki, Łódź University Press, Łódź 2002
 6. "Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem" pod redakcją M. Struźyckiego, Difin, Warszawa 2002
 7. Ackoff R. L., "Decyzje optymalne w badaniach stosowanych", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1969
 8. Adamkiewicz-Drwiłło H. G. "Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
 9. Drucker P. F. "Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady", PWE, Warszawa 1992
 10. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2002
 11. Jankowicz A. D. "Business Research Projects for Students", Chapman&Hall 1994
 12. Karcz K. ,,Miedzykulturowe badania zachowań podmiotów rynkowych - problemy metodologiczne", Konsument i przedsiębiorstwo w otoczeniu wielokulturowym. Praca zbiorowa pod red. Kramer J. i Zeman-Miszewskiej E., AE im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 200l
 13. Martyniak Z. "Organizatoryka", PWE, Warszawa 1987
 14. Martyniak Z. "Wstęp do inwentyki" wydanie II poprawione i uzupełnione, AE w Krakowie, Kraków 1997
 15. Mikołajczyk Z. "Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999
 16. Nowy Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
 17. Obłój K. "Strategia organizacji", PWE, Warszawa 1998
 18. Piasecki B. "Ekonomika i zarządzanie małą firmą", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001
 19. Pietraszewski M., Stawasz E. "Sektor MSP: innowacyjność szansą na sukces" Boss-Gospodarka 1999, nr l
 20. Stabryła A. "Podstawy metodyki badania struktury organizacyjnej", Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1987
 21. Stawasz E. "Innowacje a mała firma", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999
 22. Sudzius V. "Smulkaus ir vidutinio verslo administravimas ir valdymas" (Zarządzanie oraz kierowanie małym i średnim przedsiębiorstwem), KRONTA, Vilnius 2001
 23. Varol C . ,, Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce i w Turcji" Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2000, nr 6
 24. Wasilczuk J., "Badanie rozwoju małej i średniej firmy - uwagi metodologiczne" Gospodarka w Praktyce i Teorii 2001, nr 2
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu