BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gavrilenkov Aleksey (Smolensk State University, Russia)
Tytuł
Lokalnyje mieżdunarodnyje konflikty wusłowijach globalizacyii sowriemiennaja Rossija
Local International Conflicts in the Age of Globalization and Contemporary Russia
Lokalne konflikty międzynarodowe w dobie globalizacji a współczesna Rosja
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2019, nr 1, s. 38-46, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Stosunki międzynarodowe, Konflikty lokalne, Konflikty międzynarodowe
International relations, Local conflicts, International conflicts
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artkuł prezentuje zależności między eskalacją konfliktów międzynarodowych i dążeniem państw do realizacji własnych interesów geopolitycznych. W roli kluczowego czynnika pojawienia się konfliktów rozpatrywana jest koncepcja zderzenia cywilizacji Samuela Huntingtona. W koncepcji tej istotna jest rola państw w kreowaniu systemu międzynarodowego, stanowiąca czynnik wyzwalający proces decyzyjny. Autor stoi na stanowisku, że współczesna Rosja broni swoich interesów, co nie powinno być odbierane przez pozostałych aktorów stosunków międzynarodowych jako zagrożenie, a przejaw rywalizacji.(abstrakt oryginalny)

The article discusses the relationship between the occurrence of international conflicts and the desire of states to implement their own geopolitical interests. The key factor in the emergence of conflicts is the concept of an inter-civilization clash by Samuel Huntington, where the role of states in the formation of the international system is the trigger for decisionmaking. The author states that in modern conditions Russia defends its interests, which should not be perceived by other actors of international relations as a threat, but as competition.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Бжезинский Збигнев. 1998. Великая шахматная доска. (Господство Америки и его геостратегические императивы). Москва: Международные отношения.Бжезинский Збигнев. 1998. Великая шахматная доска. (Господство Америки и его геостратегические императивы). Москва: Международные отношения [Bzhezinskij Zbignev. 1998. Velikaya shakhmatnaya doska (Gospodstvo Ameriki i ego geostrategicheskie imperativy). Moskva: Mezhdunarodnye otnosheniya].
 2. Кочетков Алексей Владимирович. 2016. Вступительное слово. Цивилизационные основы государственности России и Белоруссии. Материалы международного круглого стола (29 марта 2016 г.). Университетский вестник. - Специальный выпуск. Смоленск [Kochetkov Aleksej Vladimirovich. 2016. Bstupitel'noe slovo. Tsivilizatsionnye osnovy gosudarstvennoj Rossii i Belorussi. Materialy mezdhdunarodnogo kruglogo stola (29 marta 2016 g.). Universitetskij vestnik. - Spetsial'nyj vypusk. Smolensk].
 3. Парламентская газета. Голосования V https://www.pnp.ru/poll/5/ [Parlamentskaya gazeta. Golosovaniya. V https://www.pnp.ru/poll/5/].
 4. Пильник В.Е. 2014. Роль ООН в современном мире. Бюллетень медицинских интернет- конференций. Выпуск 1. Том 14 [Pil'nik V. E. 2014. Rol' OON v covremennom mire. Byulleten' meditsinskikh internet-konferentsiij. Vypusk 1. Tom 14].
 5. Провозглашение независимости Косово. Справка. РИА Новости. Россия сегодня V https://ria.ru/politics/20080827/150715662.html [Provozgloshanie nezaviimosti Kosovo. Spravka. RIA Novosti. Rossiya segodnya. V https://ria.ru/politics/20080827/150715 662.html].
 6. Референдум в Крыму о статусе автономии. РИА Новости. Россия сегодня. 16.03.2015 г. V https://ria.ru/spravka/20150316/1052210041.html [Referendum v Krymu o statuse avtonnomii. RIA Novosti. Rossiya segodnya V https://ria.ru/spravka/20150316/1052 210041.html].
 7. Савранская Дарья Фаритовна. 2014. Деятельность ООН в урегулировании международных конфликтов. Инновационная наука. № 5 [Savranskaya Dar'ya Faritovna. 2014. Deyatel'nost' OON v uregulirovanii mezhdunarodnykh konfliktov. Innovatsionnaya nauka № 5].
 8. Устав ООН. Организация Объединенных Наций V http://www.un.org/ru/charter-unitednations/ index.html [Ustav OON. Organizatsiya Ob''edinennykh Natsii V http://www.un.org/ ru/charter-united-nations/index.html].
 9. Фишер Йозеф. 2014. Международная безопасность в мультиполярном глобальном устройстве с особым рассмотрением России. Станкевич Зигмунд, Стемпневски Томаш, Шабацюк Анджей (ред.), Безопасность постсоветского пространства: новые вызовы и угрозы. Люблин-Москва: Издательство Люблинского Католического Университета Иоанна Павла II, Институт Центрально-Восточной Европы в Люблине [Fisher Yuzef. 2014. Mezhdunarodnaya bezopasnost v mul'tipolyarnom global'nom ustroistve c osobym rassmotreniem Rossi. V Stankievich Zigmund, Stempinevski Tomash, Shabatsyuk Andzhej (red.) Bezopasnost' postsovetskogo prostranstva: novye vyzovy i ugrozy. Lyublin-Moskva: Izdatel'stvo Lyublinskogo Katolicheskogo Universiteta Yoanna Pavla II, Institut Tsentral'no-Vostochnoj Evropy v Lyubline].
 10. Хантингтон Сэмюэл. 2016. Столкновение цивилизаций. Москва: Издательство АСТ [Khantingon Semyuel. 2016. Stolkovenie tsivilizatsii. Moskva: Izdatel'stvo ACT].
 11. Dmitrow Edmund. 2015. Rosja - nasze miejsce pamięci. Pogranicza. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
rus
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2019.01.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu