BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Muszański Robert (WOFIL OZONE TECHNOLOGY, Krynica-Zdrój, Poland)
Tytuł
Effect of Contact Time of Gaseous Phase in Multi-Stage Contact Columns in Intermediate Ozonation Process on Reduction of Bromate Concentration
Wpływ czasu kontaktu fazy gazowej w wielostopniowych kolumnach kontaktowych ozonowania pośredniego na redukcję stężenia bromianów
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2019, nr 13/3, s. 59-69, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Woda, Uzdatnianie wody
Water, Water treatment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zostały opisane badania nad zastosowaniem technologii ozonowania do oczyszczania wody powierzchniowej w obecności bromków. Instalacja pilotowa, na której przeprowadzono badania, wykorzystywała wielostopniowe kolumny kontaktowe do procesów ozonowania wody ze stabilizacją czasu kontaktu. Stwierdzono, że podstawą ograniczenia powstawania bromianów jest optymalna ilość ozonu resztkowego po procesach ozonowania oraz stały czas kontaktu z wodą. Dzięki temu rozwiązaniu można ograniczyć powstawanie związków szkodliwych dla zdrowia i zastosować technologię wykorzystującą ozon do wód zawierających prekursory związków kancerogennych. (abstrakt oryginalny)

This article describes research on the application of ozone technology for the purification of surface water in the presence of bromides. The pilot system used multistage contact columns for water-ozonation processes with stabilized contact time. The research has shown that the basis for limiting the formation of bromates is the optimum amount of residual ozone after the ozonation process and the constant time of ozone contact with the water. This solution allows us to reduce the formation of harmful compounds and apply ozone technology with water containing carcinogenic precursors. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Hua G., Reckhow D.A.: Effect of pre-ozonation on the formation and speciation of DBPs. Water Research, vol. 47, 2013, pp. 4322-4330.
  2. Perkowski J., Zarzycki R. (red.): Występowanie i właściwości ozonu. Polska Akademia Nauk Oddział w Łodzi, Komisja Ochrony Środowiska, Łódź 2005.
  3. Rakness K.L.: OZONE in Drinking Water Treatment: Process Design, Operation, And Optimization. American Water Works Association, Denver 2005.
  4. Huang WJ., Tsai YY., Chu Ch.: Evaluation of disinfection by-products formation during ozonation of bromide containing groundwater. Journal of Environmental Science and Health, Part A - Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering, vol. A38, no. 12, 2013, pp. 2919-2931.
  5. Zanacic E., Stavrinides J., Mc Martin D.W.: Field-analysis of potable water quality and ozone efficiency in ozone-assisted biological filtration systems for surface water treatment. Water Research, vol. 104, 2016, pp. 397-407.
  6. Muszański R.: Ogólne zasady projektowania instalacji oczyszczania wody, w których ozon jest zaawansowanym utleniaczem. [in:] Hydroprezentacje XVIII 2015. Ochrona wód, gospodarka wodna, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, Krynica-Zdrój, 16-18 czerwca 2015 r. Sympozjum ogólnokrajowe, Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Katowice 2015, pp. 93-107.
  7. Muszański R.: Ozonowanie wody - ogólne zasady projektowania instalacji oczyszczania wody i ścieków z zastosowaniem ozonu. Zeszyt Specjalny Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie", Bydgoszcz 2015.
  8. Zimoch I., Natonek J.: Wykorzystanie ozonu w podnoszeniu bezpieczeństwa eksploatacji sieci wodociągowej. INSTAL, nr 5(384), 2017, pp. 34-38.
  9. "Ozon w Polsce" Conference, Krynica-Zdrój 2014 [WOFIL's internal materials].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7494/geom.2019.13.3.59
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu