BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chomiak-Orsa Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Krajewski Maciej (Wolters Kluwer Polska)
Tytuł
Urzędowe strony www jako podstawowe źródło informacji prawnej polskich przedsiębiorców
Official Web Sites as the Main Source of Legal Information of Polish Entrepreneurs
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, nr 4 (50), s. 9-21, bibliogr. 21 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Prawo, System informacyjny, World Wide Web (WWW)
Enterprises, Law, Information system, World Wide Web (WWW)
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D83, K10, K20, M15, M19
streszcz., summ.
Abstrakt
Tworzenie i funkcjonowanie organizacji unormowane jest wieloma czynnikami. Jedną z głównych determinant działania każdej organizacji są uwarunkowania prawne. Oznacza to, że przedsiębiorcy powinni mieć niczym niezakłócony dostęp do informacji prawnej stanowiącej podstawę działania ich podmiotu organizacyjnego. W dobie informatyzacji zasobów dostępnych jest wiele źródeł, z których prowadzący działalność mogą pozyskiwać najważniejsze i kluczowe informacje prawne niezbędne do właściwego funkcjonowania podmiotów organizacyjnych. Autorzy niniejszego artykułu pragną wskazać najważniejsze źródła informacji prawnej udostępniane przez urzędowe źródła internetowe. Artykuł zawiera rozważania teoretyczne wynikające z przeprowadzonych badań literaturowych oraz przeszukania i analizy ogólnodostępnych źródeł informacji prawnej publikowanych na urzędowych stronach internetowych.(abstrakt oryginalny)

The creation and functioning of an organization is regulated by a number of conditions. One of the main determinants of every organization are legal conditions, which determine all basic principles of functioning of every organization. This means that entrepreneurs should have undisturbed access to legal information, which is the basis for regulating the functioning of their organizational entity. In the era of formatting and digitalization of resources, there are many sources from which entrepreneurs can obtain the most important and key legal information necessary for the proper functioning of organizational entities. Therefore, the authors of this article want to indicate the most important sources of legal information made available by the state apparatus through official Internet sources. The article has the character of theoretical considerations resulting from the conducted literature research and search and analysis of generally available sources of legal information published on official websites.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Burdziak A., Cieślak Ł.,Goździaszek Ł. Kotecka S., Pęcherzewski P., Rodziewicz P., Zalesińska A., 2011, Technologia informacyjna dla prawników, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/36856.
 2. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, Instrukcja obsługi, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/instrukcja.html.
 3. Cyrul W., Duda J., Opiła J., Pełech-Pilichowski T., 2014, Zarządzanie zmianą w tekście prawa, [w:] Informatyzacja tekstu prawa, LEX, Warszawa.
 4. Gadomski S., 2004, System informacji podatkowej (SIP) jako elektroniczny zbiór dokumentów z zakresu spraw podatkowych, Informatyka Ekonomiczna, tom 7 (1051).
 5. Goździaszek Ł., 2015, Perspektywy wykorzystania sztucznej inteligencji w postępowaniu sądowym, Przegląd Sądowy, nr 10.
 6. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/help.xsp.
 7. http://www.nsa.gov.pl/baza-orzeczen.php.
 8. Instrukcja dla użytkownika komponentu SIP. Wyszukiwarka publiczna, http://sip.mf.gov.pl/faces/views/pomoc/help-wyszukiwarka-publiczna-podrecznik.xhtml.
 9. ISAP - Internetowy System Aktów Prawnych. Pomoc, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/help.xsp.
 10. Odlanicka-Poczobutt M., Kulińska E., 2014, Kierunki rozwoju systemu informacji prawnej w ramach gospodarki elektronicznej, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 113.
 11. Petzel J., 1999, Informatyka prawnicza. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa.
 12. Petzel J., 2017, Systemy wyszukiwania informacji prawnej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 13. Serafin K., 2013, Skuteczna komunikacja w podmiotach administracji publicznej, Studia Ekonomiczne, nr 141, https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/12_K.Serafin_Skuteczna_komunikacja_w_podmiotach_administracji.pdf.
 14. Szpor G. (red.), 2014, Modele dostępu do informacji o prawie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 15. Śwital P., 2015, Systemy wyszukiwawcze w nauczaniu informatyki prawniczej w szkole wyższej, Labor et Educatio, nr 3.
 16. Tatoń T., Komunikacja elektroniczna w jednostkach administracji publicznej, http://ttaton.wsfip.edu.pl/download/Komunikacja_dwustronna.pdf.
 17. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2018, 1302 t.j.).
 18. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2017, 570 t.j.).
 19. Wierczyński G., Wiewiórowski W.R., 2007, System prawa z perspektywy systemu informacji prawnej, Gdańskie Studia Prawnicze, tom XVIII.
 20. Wierczyński G., Wiewiórowski W.R., 2012, Informatyka prawnicza, Warszawa.
 21. Wiewiórowski W.R., 2008, Zagrożenia związane z zarządzaniem informacją prawną i prawniczą w środowisku elektronicznym, [w:] H. Ganińska (red.), Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych, Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2018.4.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu