BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczyk Jadwiga (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Start-upy jako forma przedsiębiorczości dla młodego pokolenia
Startups as a Form of an Entrepreneurship for the Young Generation
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2018, vol. 17, nr 43, s. 39-48, rys., bibliogr. 25 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Kszałtowanie postaw przedsiębiorczych
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo typu start-up, Rozwój, Edukacja młodzieży
Startup, Development, Youth education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Interpretacja start-upów jako nowej formy przedsiębiorczości dla młodego pokolenia, ze wskazaniem ich szans i zagrożeń. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Start-upy są współczesną formą przedsiębiorczości i powinny być szczególnie adresowane do młodego pokolenia. Przedstawiony problem ma charakter poznawczy, oparto się na analizie, syntezie i logicznym wnioskowaniu. PROCES WYWODU: Przedsiębiorczość jest pojęciem wieloaspektowym, dotyczy nie tylko zachowań organizacyjnych, ale również cech indywidualnych. Przejawy przedsiębiorczości wyrażają się poprzez szerokie spektrum działań, stąd też mogą występować różne jej formy. Wiążą się m.in. z innowacją, na bazie której tworzone są start-upy jako współczesna forma przedsiębiorczości. Start-upy ze względu na ich cechy są najbardziej odpowiednią formą przedsiębiorczości dedykowaną dla młodego pokolenia. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Przeprowadzona analiza pozwoliła wskazać najważniejsze cechy start-upów oraz szanse i bariery rozwoju tej formy przedsiębiorczości. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Z badań wtórnych wynika stan i struktura rozwoju start-upów oraz możliwości tworzenia tej formy przedsiębiorczości przez młodych ludzi. Działania na rzecz rozwoju start-upów powinny się zaczynać od stymulowania przedsiębiorczości wśród młodego pokolenia poprzez system edukacji.(abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The interpretation of startups as a new form of an entrepreneurship for the young generation.THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: Startups are considered as a type of an entrepreneurship, especially dedicated for the young generation. Presented problem of the study has a cognitive character, and bases on the analysis, the synthesis and the logical inference. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: Entrepreneurship is a multifaceted concept, which is not only an organizational behavior, but it is also connected to individual features. Entrepreneurship can manifest in a wide range of activities, also connected with an innovation, which is a base of creating startups. RESEARCH RESULTS: The results of the analysis revealed significant features, possibilities and threats of creating startups as the form of the entrepreneurship. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The results of the desk research showed conditions and the structure of startups development, as well as possibilities for the young people to become an entrepreneur. All development efforts stimulating the entrepreneurship should start from the education process of the young generation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk, M., Bill, R. i Bohatkiewicz, J. (2015). Krakowski Ekosystem Startupowy. Raport badawczy. Fundacja Kraków Miastem Startupów. Pozyskano z: www.business.krakow.pl/załącznik/257545 (dostęp: 26.02.2018).
 2. Beauchamp, M., Kowalczyk, A., Skala, A. i Ociepka, T. (2017). Polskie startupy. Raport 2017. Warszawa: Fundacja Startup Polska. Pozyskano z: www.startuppoland.org (dostęp: 02.03.2018).
 3. Blank, S. i Dorf, B. (2013). Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 4. Bocheński, J.M. (1985). Zur Philosophie der industriellen Unternehmung. Zürich: Bank Hoffmann AG, 16-20.
 5. Čalopa, M.K., Horvat, J. i Lalić, M. (2014). Analysis of financing sources for start-up components. Management, 19, 19-44.
 6. Chan Kim, W. i Mauborgne, R. (2004). Blue Ocean Strategy. Harvard Business Review Newton, 9, 1-9.
 7. Drucker, P.F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE.
 8. Duraj, J. i Papiernik-Wojdera, M. (2010). Przedsiębiorczość i innowacyjność. Warszawa: Difin.
 9. Duszczyk, M. (2014). Nad Wisłą powstaje najpotężniejszy ośrodek wspierania innowacyjnych pomysłów w naszym regionie Europy. Rzeczpospolita, 15 grudnia, s. F2.
 10. Giardino, C., Unterkalmsteiner, M., Paternoster, N., Gorschek, T. i Abrahamsson, P. (2014). What Do We Know about Software Development in Startups? IEEE Software, 31(5), 28-32.
 11. Gontarek, K. (2017). Gotowi na zabawę w biznes? Startup! Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Griffin, R.W. (2002). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Hall, M. (2011). When is a Startup no Longer a Startup? Business Insider. Pozyskano z: www. businessinsider.com/when-is-s-startup-no-longer-a-startup-2011-2?IR=T (dostęp: 16.03.2018).
 14. Kariv, D. (2013). Startup and Small Business Life. W: E.G. Carayannis (red.), Encyclopedia of Creativity, Invention, Innovation and Entrepreneurship. Washington: Springer Science + Business Media, 1734-1742.
 15. Kłosowski, D. i Bagiński, J. (2003). Przedsiębiorczość i sposoby jej pomiaru. Problemy Jakości, 10, 34-36.
 16. Komisja Europejska. (2006). Fostering Entrepreneurial Mindsets Through Education and Learning. Bruksela: Komisja Europejska. Pozyskano z: www.eec.europa.eu (dostęp: 14.02.2018).
 17. Kosmaczewska, J. (2012). Przedsiębiorczość jako stymulanta turystycznego rozwoju obszarów wiejskich. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 18. Kühnapfel, J.B. (2015). Prognosen für Start-up-Unternehmen. Wiesbaden: Springer Gabler.
 19. Ministerstwo Rozwoju. (2016). Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju. Pozyskano z: www.miir.gov.pl (dostęp: 10.12.2017).
 20. Nawojczyk, M. (2009). Przedsiębiorczość o trudnościach w aplikacji teorii. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 21. Nickles, W.G. (1995). Zrozumieć biznes. Warszawa: Wydawnictwo Bellona i Oficyna Wydawnicza Rytm.
 22. Ries, E. (2011). The Lean Startup: How constant innovation creates radically successful business. London: Crown Business.
 23. Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
 24. Shane, S., Locke, E.A. i Collins, C.J. (2012). Entrepreneurial motivation. Human Resource Management Review, 13, 257-279.
 25. Skala, A. (2017). Spiralna definicja startupu. Przegląd Organizacji, 9, 33-38.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2018.174303
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu