BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziora Leszek (Czestochowa University of Technology, Poland)
Tytuł
Cloud Computing Solutions in the Management of a Contemporary Business Organization. The Vendor and User Perspective
Rozwiązania cloud computing w zarządzaniu współczesną organizacją biznesową. Perspektywa dostawcy i użytkownika
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, nr 4 (50), s. 169-177, rys., bibliogr. poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Chmura obliczeniowa, Oprogramowanie, Podejmowanie decyzji
Cloud computing, Software, Decision making
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O3
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja aktualnego stanu zastosowań rozwiązań cloud computing w zarządzaniu organizacją biznesową. W tekście nakreślono teoretyczne aspekty funkcjonowania rozwiązania chmury obliczeniowej, przedstawiono jej koncepcję i architekturę, a także korzyści wynikające z jej wdrożenia we współczesnych przedsiębiorstwach. Artykuł przedstawia dwie perspektywy wykorzystania rozwiązania przetwarzania w chmurze: po stronie dostawcy - perspektywę zastosowań przetwarzania w chmurze przedstawiono na podstawie studium przypadków, przeglądu przykładów praktycznych, jak również zagranicznych badań, oraz perspektywę zastosowań tego rozwiązania po stronie użytkownika usług funkcjonującyh w chmurze obliczeniowej. Opracowanie powstało na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w roku 2018 wśród 100 respondentów, co pozwoliło na wskazanie korzyści i ograniczeń wynikających z wykorzystania omawianego rozwiązania.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present the current state of cloud computing solutions application in the management of a contemporary business organization. The author outlined such theoretical aspects of cloud computing solutions as its key concept and architecture, and the benefits resulting from its implementation in contemporary companies and enterprises. The article presents the vendor perspective of cloud computing services utilization in business organizations prepared on the basis of case studies, practical examples and an international research review. The research presenting the user perspective on cloud computing usage was based on the opinions of 100 respondents of cloud computing services and indicated the pros and cons resulting from the implementation and application of this solution which allowed to indicate not only its benefits but also its limitations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 2018 Trends in Cloud Computing, 2018, https://www.comptia.org/resources/cloud-computing-trends-research, retrieved: December.
 2. Advance Cloud Computing Capabilities, https://www.gartner.com/en/information-technology/insights/cloud-strategy. Antonopoulos N., Gillam L. (eds.), 2017, Cloud Computing, Computer Communications and Networks, Springer International Publishing AG.
 3. Atlassian Case Study - Amazon AWS, https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/atlassian/.
 4. Babcock Ch., 2010, Management Strategies for the Cloud Revolution: How Cloud Computing Is Transforming Business and Why You Can't Afford to Be Left Behind, McGraw Hill, New York.
 5. Bourne J., 2017, American Airlines moves consumer facing apps to the cloud - with IBM's help, https://www.cloudcomputing-news.net/news/2017/jun/27/american-airlines-moves-consumer-facing-apps-cloud-ibms-help/.
 6. Branco T., Sá-Soare F., Rivero A.L., 2017, Key Issues for the Successful Adoption of Cloud Computing, CENTERIS - International Conference on Enterprise Information Systems, Procedia Computer Science 121 (2017), pp. 115-122.
 7. Cloud Computing Survey, 2018, IDG Research Report (2018), https://www.idg.com/tools-for-marketers/2018-cloud-computing-surve)y/, retrieved: November 2018.
 8. CompTIA Survey, 2018, 2018 Trends in Cloud Computing, https://www.comptia.org/resources/cloud-computing-trends-research.
 9. Dempsey D., Kelliher F., 2018, Industry Trends in Cloud Computing. Alternative Business-to-Business Revenue Models, Palgrave Macmillan, Dublin.
 10. Dziembek D., 2016, Cloud Computing - charakterystyka i obszary zastosowań w przedsiębiorstwach, [w:] Knosala R., Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna PTZP, Opole.
 11. Dziembek D., Ziora L., 2018, The Management of IT Solutions Security Offered in Public Cloud Computing, Proceedings of ICoM 2018, 8th International Conference on Management "Leadership, Innovativeness and Entrepreneurship in a Sustainable Economy, Czestochowa, 7-8th June 2018, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Czestochowa.
 12. Griffin D., 2016, Report on the Public Consultation on Cloud Computing Research and Innovation Challenges: Horizon 2020 Work Programme 2018-2020.
 13. Horizon 2020 Work Programme 2018-2020, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/consultation-cloud-computing-research-innovation-challenges-wp-2018-2020.
 14. Hugos M.H., Hulitzky D., 2011, Business in the Cloud: What Every Business Needs to Know about Cloud Computing, John Wiley & Sons.
 15. Jelonek D., Stępniak C. Ziora L., 2018, The Meaning of Big Data in the Support of Managerial Decisions in Contemporary Organizations: Review of Selected Research, Proceedings of 2018 Future of Information and Communication Conference (FICC 2018), Singapore.
 16. Kadhim Q.K., Yusof R., Mahdi H.S., Al-Shami S.S.A., Selemat S.R., 2018, A Review Study on Cloud Computing Issues, 1st International Conference on Big Data and Cloud Computing (ICoBiC) 2017, IOP Confenence Series: Journal of Physics: Conf. Series 1018 (2018) 012006.
 17. NIST Cloud Computing Definition, 2011, https://www.nist.gov/news-events/news/2011/10/final-version-nist-cloud-computing-definition-published.
 18. Nowicki A., Ziora L., 2011, An application of Cloud Computing solutions in enterprises. Review of selected foreign practical applications, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 205, pp. 203-213.
 19. Pazowski P., Pastuszak Z., 2013, Cloud Computing - A Case Study for the New Ideal of the IS/IT Implementation, Active Citizenship by Knowledge Management & Innovation. Management, Knowledge and Learning International Conference, Zadar.
 20. Report on the Public Consultation on Cloud Computing Research, ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=42306.
 21. Rountree D., Castrillo I., 2014, The Basics of Cloud Computing: Understanding the Fundamentals of Cloud Computing in Theory and Practice, Syngress, Elsevier, Waltham.
 22. Schouten E., 2014, Cloud Computing Defined: Characteristics & Service Levels, https://www.ibm.com/blogs/cloud-computing/2014/01/31/cloud-computing-defined-characteristics-service-levels/.
 23. Senyo P.K., Addae E., Boateng R., 2018, Cloud computing research: A review of research themes, frameworks, methods and future research directions, International Journal of Information Management, vol. 38, issue 1, pp. 128-139.
 24. StubHub case study. StubHub Selects Google Cloud and Pivotal for Digital Transformation Drive, 2018, https://www.cloudpro.co.uk/cloud-essentials/public-cloud/7473/stubhub-selects-google-cloud-and-pivotal-for-digital, 10 May.
 25. The Cloud Computing Report (2017): An Introduction to Cloud Solutions and their Use Cases, 2017, https://www.businessinsider.com/the-cloud-computing-report-an-introduction-to-cloud-solutions-and-their-use-cases-2017-1?IR=T.
 26. Venkatesh A., Eastaff M.S., 2018: A study of data storage security issues in cloud computing, International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology 8 IJSRCSEIT, vol. 3, issue 1.
 27. Weins K., 2018, Cloud Computing Trends: 2018 State of the Cloud Survey, https://www.rightscale.com/blog/cloud-industry-insights/cloud-computing-trends-2018-state-cloud-survey.
 28. Zhang Q., Cheng L., Boutaba R., 2010, Cloud computing: state-of-the-art and research challenges, J. Internet Serv. Appl., 1, pp. 7-18, https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s13174-010-0007-6.pdf.
 29. Ziora L., 2012, Rola technologii cloud computing w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Usług Uniwersytet Szczeciński, nr 702, pp. 778-786.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2018.4.13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu